Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Ammatillisen koulutuksen reformista
Sivistysvaliokunta on aloittanut kuulemistilaisuudet reformin lainsäädännöstä. Viime viikolla kuultavina olivat mm. AMKE, Kuntaliitto, OAJ ja OPH. Valiokuntaa ovat kiinnostaneet mm. seuraavat asiat: ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteistyö, erityistä tukea vaativat opiskelijat, koulutuksen järjestäjien valmius muutoksiin, muutosten vaikutus koulutuksen laatuun. Kuulemisiin kutsutut asiantuntijat ovat tuoneet esille mm. seuraavia asioita.
– perusrahoituksen osuuden tulisi olla 60 %
– oikeutta maksuttomaan ruokailuun ei tulisi nykyisestään laajentaa
– opettajien ja opinto-ohjaajien määrä tulisi sitoa opiskelijamäärään
– lähiopetustuntien määrästä tulisi säätää laissa
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Johtoryhmässä todettua

  • käsiteltiin tyhy-kyselyn tulokset ja todettiin, että työhyvinvointitiimin suositusten mukaisesti kehitämme seuraavia asioita: kehityskeskusteluja, yhteisöllisyyttä ja tiedottamista. Intraan tulee työsuojelupäällikön laatima yhteenveto tuloksista. Työhyvinvointikyselyn tulokset viedään myös yhtymähallitukseen.
  • huhtikuun talouden toteuma valmistuu viikolla 19
  • reformin mukaiseen rahoituslakiin liittyy asioita, jotka aukeavat huonosti koulutuksen järjestäjälle ja joiden perusteella on vielä vaikeata arvioida rahoitussäädösten lopullista vaikutusta taloudenhoitoon
  • aikuiskoulutukseen valmistellaan tehtävänkuviin ja tehtävien nimikkeisiin liittyviä muutoksia
  • reformin vaikutuksia oppisopimuskoulutuksen organisointiin valmistellaan
  • luonnontieteitä painottavan lukion erityistehtävän hakemuksen valmistelu etenee hyvällä vauhdilla
  • lukion opettajille pidetään ajankohtaiskatsaus tiistaina 16.5.
  • johtoryhmä käsitteli kuntayhtymän ikäohjelman luonnoksen
  • seuraava kokous pidetään 12.5.

Lisätietoja antavat johtoryhmän jäsenet: pedagoginen rehtori, talous- ja hallintojohtaja ja kuntayhtymäjohtaja.

Yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston kokoukset ja kokoonpanot
Nykyisen yhtymähallituksen viimeinen kokous pidetään tiistaina 23. toukokuuta. Puheenjohtajan ollessa estynyt, puhetta johtaa varapuheenjohtaja. Nykyisen yhtymävaltuuston viimeinen kokous pidetään tiistaina 30. toukokuuta. Molempien toimikausi päättyy toukokuun lopussa.

Uuden, jäsenkuntien valitseman yhtymävaltuuston ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 15. elokuuta. Tässä järjestäytymiskokouksessa valtuusto valitsee uuden yhtymähallituksen, jonka ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 29. elokuuta. Valtuustossa on jokaisesta yhdeksästä jäsenkunnasta kaksi jäsentä 1-10 omistusosuutta kohti sekä lisäksi kaksi jäsentä 11-30 omistusosuutta kohti ja lisäksi kaksi jäsentä 31 tai sen yli menevää omistusosuutta kohti. Enimmillään valtuutettujen määrä jäsenkuntaa kohden on kuusi. Yhtymävaltuuston kokoonpanossa ei tarvitse ottaa huomioon jäsenkuntien poliittisia voimasuhteita. Yhtymähallitus, jossa on yhdeksän jäsentä, tulee kokoontumaan keskimäärin kerran kuukaudessa ja yhtymävaltuusto kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Kuntayhtymän 1.1.2017 voimaan tulleeseen ja uuden kuntalain mukaiseen hallintosääntöön on koottu yhtymävaltuustoa ja yhtymähallitusta koskevat keskeiset määräykset. Lisäksi niiden toiminnasta määrätään 1.1.2015 voimaan tulleessa perussopimuksessa ja säädetään mm. kuntalaissa. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Novidan salibandymestaruus 2017 ratkaistiin Turun Leaf-Areenalla 
Jo perinteeksi muodostunut Novidan toimipaikkojen välinen salibandyn lopputurnaus pelattiin torstaina 4.5. Turun Leaf-Areenalla. Ensimmäistä kertaa saimme mukaan myös Loimaan lukion joukkueen, kun Loimaan lukio liittyi Novidaan vuodenvaihteessa. Finaalissa pelasivat Loimaan paikalliskarsinnoista tiensä selvittäneet Loimaan ammatillisen puolen sekä lukion joukkue, Liedon joukkue sekä Uudenkaupungin joukkue. Henkilökunnan kootussa joukkueessa pelasi väkeä kaikista toimipaikoista.

Huipputasaiseksi muodostuneessa turnauksessa kaikki joukkueet pelasivat vastakkain. Mestaruuden voitti Loimaan talotekniikan- ja sähkön yhdistetty joukkue, hopealle tuli Uudenkaupungin ja pronssia sai Liedon joukkue.

Kiitokset kaikille järjestelyihin osallistuneille!

Lisätietoa lopputurnauksesta antavat pedagoginen rehtori Petri Lähde, liikunnan opettajat Jouko Säätelä, Juha Laine, Vesa Parttimaa ja Marja-Leena Yrjönen.

Kulta, Loimaa

Hopea, Uusikaupunki

Pronssi, Lieto

 

 

 

 

 

 


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Verkkopalkkaan siirtyminen
Kuntayhtymämme palveluksessa olevat ovat tähän asti saaneet palkkalaskelmansa joko verkkopalkkana tai sähköpostin kautta lähetettynä palkkalaskelmana. EU:n uuden tietosuoja-asetuksen johdosta henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset ovat kiristyneet ja 25.5.2018 alkaen yritys/julkisyhteisö voi joutua maksamaan vahingonkorvauksia tietosuojarikkomuksista.

Palkkalaskelma sähköpostitse ei täytä tietosuojavaatimuksia, koska siinä siirretään henkilötietoja salaamattomassa muodossa. Tästä syystä kuntayhtymämme tulee kesäkuusta lähtien lähettämään palkkalaskelman vain verkkopalkkana. Verkkopalkka on sähköinen palkkalaskelma, jota pääset tarkastelemaan verkkopankin kautta. Tarvitset verkkopalvelutunnukset ja verkkopankin käyttömahdollisuuden. Verkkopalkkapalvelu on turvallisen, sillä sen tietoturva perustuu verkkopankeissa käytettävään tekniikkaan. Käyttäjät tunnistetaan luotettavasti ja siirrettävä ja talletettava tieto salataan asianmukaisesti. Oman pankkisi sivuilta löydät ohjeet verkkopalkkajärjestelmän käyttöön.

Verkkopalkkaoperaattorimme on CGI.

Lisätietoja palkkasihteerit Päivi Kankare, paivi.kankare@novida.fi  ja Katri Laine, katri.laine@novida.fi
sekä oma palkkapankkisi.


Hankkeet

Digihankkeet Novidassa – DigiTyökalut-työpajat

DigiTyökalut-hankkeen viimeiset digityöpajat pidettiin Class Notebookin merkeissä, paitsi Uudenkaupungin Class Notebook siirrettiin tälle viikolla. Hankkeen toiminnassa keskitytään nyt raportointiin ja dokumentointiin. Kiitos kaikille digityöpajoihin osallistuneille. Jos hankkeen digityöpajojen opitut asiat ovat unohtuneet tai olit estynyt osallistumaan pajoihin, ei hätää. Hankkeen aikana syntyneitä digioppaita voit lukea ja käyttää vapaasti intran DigiTyökalut-osiosta. Osiolle kerätään kevään aikana myös hankkeen aikana löytyneitä hyviä käytänteitä eri aloilta digioppaiden kera.

Digitaalisten työkalujen käyttö opetuksessa -hankkeen blogi löytyy osoitteessa digityokalut.blogspot.fi, jonka kautta löydät myös hankkeessa tuotetut digioppaat ja lisätietoa hyvistä käytänteistä, joita löydettiin hankkeen toimikaudella.

DigiRoihun koulutukset
Turun lähellä asuvilla/töissä käyvillä on mahdollisuus osallistua DigiRoihu-hankkeen tarjoamiin koulutuksiin TOP-keskuksessa Turussa. DigiRoihun koulutuksien syksyn tarjontaa löytyy alta:

Syksy 2017
VisuVal – opetuksen visualisointi valmentavalla otteella (uusittu!)
iPad opetuksen ja oppimisen välineenä (12.9.)
Office 365- ja OneDrive-perusteet (14.9.)
Verkon avoimet palvelut oppitunnilla (10.10. ja 12.10.)
iPad opetuksen ja oppimisen välineenä  (14.11.)
OneNote Class Notebook (16.11.)

Lisätietoja antaa Jarkko Kantola, puh. 040 900 1343.


Yleisiä tiedotteita

Saksan Soltaussa työssäoppimassa olevat Novidan talonrakennusalan opiskelijat ja heidän opettajansa Markku Kyrölä saivat huomiota myös paikallisessa Böhme-Zeitung sanomalehdessä. Saksankieliseen artikkeliin voi tutustua linkin kautta: Jungen Menschen Arbeit und Heimat bieten – Böhme-Zeitung


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Loimaan kauppaoppilaitoksesta 50 vuotta sitten valmistuneet merkonomit kävivät Turuntiellä vierailulla perjantaina 5.5. Samalla tutustuttiin talon toimintaan ja siihen, miten rakennus on muuttunut vuosien saatossa.

Loimaalla Myllykylän toimipisteen rakennusalan opiskelijoiden teorialuokasta löytyi torstaina 4.5. uusi tulokas, jonka ympärille RAK15-ryhmän opiskelijat olivat kokoontuneet keskittyneesti. Aiheena oli nimittäin 3D-mallintaminen ja -tulostaminen Ari Hietalan johdolla ja käytössä oli siirrettävä miniFactoryn mF3-Dual 3D-tulostin.