Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Työtyytyväisyyskyselyn tulosten käsittely
Johtoryhmässä sovittiin, että tämän viikon aikana työtyytyväisyyskyselyn tuloksia tarkastellaan kustannuspaikoittain siten, että johtoryhmä yhdessä kustannuspaikan apulaisrehtorin ja koulutuspäälliköiden kanssa käsittelee tuloksia. Jokaisen kustannuspaikan tulosten käsittelyyn on varattu aikaa noin 1.5 tuntia. Lisätietoja antavat rehtorit ja apulaisrehtorit.

Novidan luonnontiedelukiota koskevat lausunnot
Kuntayhtymä pyysi yhdeksältätoista taholta lausunnon Novidan lukion luonnontieteisiin painottuvan erityistehtävän alueellisesta ja valtakunnallisesta vaikuttavuudesta. Lausuntopyynnössä toivottiin erityisesti tarkasteltavan seuraavia asioita. Onko elintarvikealaan painottuvalle luonnontiedelukiolle olemassa selkeästi osoitettava alueellinen tai valtakunnallinen tarve? Mitä lisäarvoa luonnontieteisiin perustuva lukio tuo Loimaan seudulle ja/tai koko Suomelle? Mitä lisäarvoa ja yhteistyötä luonnontiedelukio voi parhaimmillaan tuoda lausunnon antajan toiminnalle, toimialalle ja liiketoiminnalle?
Lausunnon antoi 16 tahoa: Agronomiliitto, Apetit, Elintarviketeollisuusliitto, Ely-keskus Varsinais-Suomi, Evira, HKScan, Loimaan kaupunki, Luonnonvarakeskus LUKE, maa- ja metsätalousministeriö, maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, MTK keskusjärjestö, MTK Loimaan seutu, MTK Varsinais-Suomi, Suomen maatalousmuseo Sarka, Valio ja Varsinais-Suomen liitto.
Kaikissa lausunnoissa kannustettiin kuntayhtymää hakemaan lukion erityistehtävää.
Lisätietoja antavat lukion rehtori puh. 050 512 6049, pedagoginen rehtori puh. 040 900 1340 ja kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Englanninkielinen tutkintokoulutus
Ammatillisen koulutuksen reformi mahdollistaa myös vieraalla kielellä annettavan tutkintokoulutuksen. OKM myönsi 14 koulutuksen järjestäjälle oikeuden 1.1.2018 alkaen antaa tutkintotavoitteista koulutusta englannin kielellä ja yhdelle venäjän kielellä. Hakijoita oli huomattavasti enemmän. Eniten vieraskielisiä tutkintoja voi suorittaa Uudellamaalla, 41 tutkintoa. Varsinais-Suomessa voi suorittaa 7 tutkintoa. Koulutuksen järjestämisluvissa on eniten lupia myönnetty liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä hotelli-, ravintola- ja cateringalan tutkintoihin.


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Työelämäpalkitsemistilaisuus
Varsinais-Suomen ammatilliset oppilaitokset palkitsivat diplomein alueensa työssäoppimispaikkoja ja työpaikkaohjaajia, jotka ansiokkaasti opiskelijoita työn tekemiseen oman työnsä ohella työpaikoillaan ohjaavat. Kriteereitä olivat mm. laadukas ohjaus, pitkäjänteinen yhteistyö ja opiskelijoiden huolellinen perehdyttäminen työssäoppimispaikkaan sekä työhön.

Loimaan alueen palkittavat Hannu Rakkolainen, Dinolift Oy ja Jari Koivusaari, LVI-Optimus Oy saivat diplominsa torstaina 3.5. Loimaalla pidetyssä tilaisuudessa.

Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Jorma Mörsky puh. 044 090 1216

Sähkö- ja automaatioalan päätoiminen tuntiopettaja ja kone- ja tuotantotekniikan päätoiminen tuntiopettaja
Haemme Novida – ammattiopiston Loimaan toimipaikkaan sähkö- ja automaatioalan sekä kone- ja tuotantotekniikan päätoimista tuntiopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2018 alkaen. Hakuaika päättyy 17.5.2018 klo 16.00.

Tarkemmat tiedot kunta-alan työnhakupalvelusta kuntarekry.fi (https://www.kuntarekry.fi/fi).

Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Jorma Mörsky puh. 044 090 1216 ja apulaisrehtori Jouko Tevasaari puh. 040 900 1282


Päälliköt tiedottavat

Opintosihteeri, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Loimaa
Haemme Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän opetuksen tukipalveluihin opintosihteeriä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2018 alkaen. Hakuaika päättyy 21.5.2018 klo 16.00.

Tarkemmat tiedot kunta-alan työnhakupalvelusta kuntarekry.fi (https://www.kuntarekry.fi/fi).


Yleisiä tiedotteita

Talous- ja hallintojohtaja suoritti opettajan koulutuksen
Leena Suonkanta valmistui viime perjantaina opettajaksi suoritettuaan siihen vaaditut pedagogiset opinnot Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Kuntayhtymä onnittelee Leenaa hienosta suorituksesta!

Olethan muistanut!

EU:n tietosuoja-asetus GDPR
EU:n tietosuoja-asetus GDPR astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa 25.5.2018. Asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Tietosuoja-asetusta täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Hallitus on antanut eduskunnalle ehdotuksen uudeksi kansalliseksi tietosuojalaiksi. Tietosuojalaki tulisi esityksen mukaan voimaan 25.5.2018, kun myös EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ryhdytään soveltamaan.

LSKKY:n intraan on avattu itseopiskelusivu. Työnantaja velvoittaa jokaisen työntekijän opiskelemaan sivun tehtävät 25.5.2018 mennessä ja lopuksi ilmoittamaan sähköisellä kaavakkeella työantajalle hyväksytyn suorituksen.

Tästä pääset intran itseopiskelusivustolle

Lisätietoja antaa LSKKY tietosuojatyöryhmän jäsenet: Suonkanta Leena, Laaksonen Olli, Merikanto Marko, Sjöblom Kimmo ja Skyttälä Juha


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Kosmetologiopiskelijat Nina Rouhiainen ja Annina Lehtikankare ovat aloittaneet 4 viikon työssäoppimisen Italiassa (yläkuvassa Annina, alhaalla Nina)

Loimaan Myllykyläntien toimipisteen opiskelijayhdistys TePa ry piti vuosikokouksen, jossa valittiin uusi hallitus.

Lukion Erasmus+ Art and Space in the City -hankkeen viimeisessä kokouksessa Ranskassa La Queue-lez-Yvelinesissä Leena Hirvonen ja Terhi Raittila. Kuvassa hankkeen opettajat bussipysäkillä, johon Novidan lukiolaiset suunnittelivat projektin aikana taideteoksen.

Lukion Erasmus+ Art and Space in the City -hankkeen loppunäyttely pidetään Kuukan talossa, (Kuukankuja 1, Loimaa) 10.5-20.5. Tervetuloa avajaisiin 9.5 ja tutustumaan hankkeen tuotoksiin näyttelyn aukioloaikana!

Uusi hallitus kokoontui keskustelemaan mm. kioskin perustamisesta.

Työelämäpalkitsemistilaisuus Myllykyläntiellä kuvassa oikealla palkittu työpaikkaohjaaja Hannu Rakkolainen Dinolift Oy:stä ja vasemmalla kone- ja tuotantotekniikan opettaja Esa Mustalahti.