Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Kuntayhtymän päihdeohjelman toimintaohje
Työsuojelutoimikunta on päivittänyt 2013 voimaan tulleen päihdeohjelman toimintaohjeen. Päivitetty ohjelma tuli voiman 2.5. ja se on luettavissa intranetissä. Lisätietoja ohjeesta antaa työsuojelupäällikkö ja työsuojelutoimikunta.

Saksalaisia vaihto-opiskelijoita
Loimaalle saapuu toukokuussa seitsemän saksalaista nuorta työssäoppimaan paikallisiin yrityksiin. Nuoret majoittuvat Hämeentielle ja viimeinen heistä palaa kotimaahansa 19. kesäkuuta. Lisätietoja antaa kv-vastaava Suvi Mikkilä puh. 044 7829216

Kuntayhtymän kiinteistöpäällikkö
Rakennusinsinööri AMK Ari Kylä-Kause on kuntayhtymän uusi kiinteistöpäällikkö. Arin työhuone on Loimaalla ja hänet tavoittaa 2.5. alkaen edeltäjänsä numerosta 044 7230125 ja ari.kylä-kause@novida.fi

Ylistaronkadun kiinteistö
Loimaan kaupunginhallitus ja -valtuusto tutustuivat 3.5. Ylistaronkadun kiinteistöön. Kaupunginhallitus tekee 6.6. kiinteistön ostamiseen liittyviä päätöksiä. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450

Tarkastuslautakunta
Kokoontuu maanantaina 13.5. klo 9.00 Myllykyläntiellä.

Työhyvinvointikysely
Kevään kyselyyn vastasi 140/222 työntekijää, joista 52 % Loimaalta ja Liedosta, 23 % Ukista ja 25 % edusti päälliköitä ja rehtoreita. Yleisesti ottaen tulokset olivat edellisvuotta paremmat. Lähiesimiestyöhön ollaan tyytyväisiä ja se koetaan toimivaksi ja työyksikköä johdetaan ja kehitetään henkilöstöä kuunnellen. Koulutusalan yhteistyö koetaan toimivaksi ja ilmapiiri on kannustava. Viikkotiedotetta luetaan säännöllisesti ja työterveyshuoltoon ollaan tyytyväisiä. Kiusaamista ja syrjintää ei koeta, työkyky koetaan riittäväksi, työtehtäviin ollaan tyytyväisiä ja omaa osaamista kehitetään aktiivisesti. Uusien henkilöiden perehdyttämisessä koetaan puutteita eikä kehityskeskusteluja koeta tarkoituksenmukaisiksi. Koko organisaation sisäisessä kehitystyössä nähdään parantamisen varaa samoin kuin kehittämistyön tuloksellisuudessa.

Työsuojelutoimikunta tarkastelee kaikkia vastauksia 14.5. kokouksessa ja he ehdottavat muutamaa ensisijaista kehittämiskohdetta. Rehtorikunta saa kukin oman alueensa kaikki vastaukset sekä koko kuntayhtymän vastaukset ilman kirjallisia vastauksia ja he käsittelevät niitä ensin koulutuspäälliköidensä kanssa ja sen jälkeen oman henkilökuntansa kanssa. Johtoryhmä käy tulosalueittain apulaisrehtoreiden ja rehtorin sekä tulosalueen koulutuspäälliköiden kanssa läpi tulosalueen tulokset ja kuulee jokaiselta kaksi kehittämisehdotusta. Yhtymähallitus käsittelee tuloksia ja kehittämisehdotuksia 22. toukokuuta.
Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja puh 040 900 8450 ja työsuojelupäällikkö puh. 040 900 1295.


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

ALADIN –hanke

Valtionavustus pilottihankkeiden käynnistämiseksi toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaali- ja työvälinekustannusten alentamiseksi
Hankkeen aikataulu on 1.1. -31.12.2019 välillä ja Novidan budjetti on 45 500 €.

Tavoitteet:
1. Opiskelijoiden oppimateriaalien hankkimisesta ja niihin verrattavista muista kustannuksista aiheutuvien kulujen pienentäminen ja materiaalipankin täydentäminen puuttuvilla laadukkailla, avoimilla digitaalisilla opetusmateriaaleilla (myös selkeäkieliset opetusmateriaalit), jotka ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti kaikilla oppilaitoksesta ja oppimisalustasta riippumatta. Selvitetään yhdessä muiden verkostojen kanssa sovittujen koulutusalojen opiskelijalle aiheutuvat kustannukset.

  1. Pedagogisten toimintatapojen ja toimintaprosessien uudistaminen opettajien verkkopedagogisen osaamisen kehittämiseksi ja Parasta -hankkeen luotsiopettajamallin jalostaminen digiluotsimalliksi.
  2. Kehitetään verkko-opetuksen suunnittelun ja toteutuksen sekä laadun arvioinnin tukityökaluja sekä oppimisanalytiikan osaamista, jotta verkko-oppiminen on sujuvaa, hyödyllistä ja ajantasaista opiskelijalle eikä tarvitse turvautua esim. opetusta tukeviin maksullisiin oppikirjoihin/materiaaleihin.

Lisätietoa antavat laatu- ja kehittämispäällikkö Anne Mähönen ja pedagoginen rehtori Petri Lähde.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Prosessialan opiskelijat Erik Kantola ja Mikko Pulli Soltaussa Saksassa työssäoppimassa. Kuvassa vasemmalla Herr Wahls.

Uudenkaupungin toimipaikan sosiaali- ja terveysalan opiskelijat Laura Piiroinen (vas.), Venla Mikola ja Minttu Pihlajamäki työpaikkansa edessä Soltaussa.

Tekstiilialan opiskelijat Triin Labi ja Liili Laan Virosta Räpinan yhteistyöoppilaitoksesta olivat Loimaalla harjoittelemassa kaksi viikkoa.

Talotekniikan opiskelijat Juho Sillsten, Krister Karlberg ja Lauri Kovanen sekä tukihenkilönä toimiva Juuso Hirvensalo ovat kaksi viikkoa Tanskan Odense:ssä Elsesminde Produktion Hojskolessa. Kuvassa myös metallialan opettaja Ib Larsen, kv-koordinaattori Kjeld Pedersen ja matematiikan opettaja Thomas Seile.

Rakennusinsinööri AMK Ari Kylä-Kause Eurasta aloitti kuntayhtymän kiinteistöpäällikkönä 2.5.. Rauno Merta jää 13.5. vuosilomalle, josta hän siirtyy eläkkeelle.

PemaRekry-koulutuksen valmistujaistilaisuus Myllykyläntiellä perjantaina 26.4.2019.

Lähihoitajaopiskelijat Jenni Lehtonen ja Jonna Mäkinen Loimaalta sekä Janina Kantonen ja Elise Lampinen Liedosta ovat Italiassa työssäoppimassa.

Loimaan apulaisrehtori Jouko Tevasaaren 60-vuotisjuhlia vietettiin 29.4. Myllykyläntiellä.

Autoalan opiskelija Sami Koski on neljän viikon ulkomaanjaksolla Itävallan Deutschlandsbergissä. Sami pääsi töihin BMW:n merkkikorjaamolle.

Novidan Ukin maanantaiaamun kymppikahvilla henkilökunta sai mm. apulaisrehtori Jokiselta ajankohtaista tietoa alkavan viikon tapahtumista ja asioista.