Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Oppilaitoksemme uusi nimi
1.1.2017 alkaen oppilaitoksemme nimi on

 

 

 

Lukio osaksi kuntayhtymää
Kuntayhtymän koko henkilökunta ja luottamushenkilöt toivottavat Loimaan lukion henkilökunnan lämpimästi tervetulleeksi kuntayhtymään. Odotamme innolla yhteistyömme käynnistymistä.

Yhtymähallitus päätti
– oppilaitoksemme uusi nimi on Novida – ammattiopisto ja lukio
– merkitsi tiedoksi talousarvion toteuman marraskuulta
– hyväksyi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2017
– hyväksyi henkilöstön koulutussuunnitelman 2017
– antoi OKM:lle lausunnon ammatillisen koulutuksen reformin lakiesityksistä
– antaa tammikuussa OKM:lle lausunnon raportista ylioppilastutkinnon hyödyntämisestä korkeakoulujen valintamenettelyissä
Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279

Johtoryhmässä todettua
Johtoryhmä kokoontui 5.1.
– 1.1.2017 voimaan tulleen hallintosäännön 11 §:ssä todetaan johtoryhmästä seuraavaa:
Johtoryhmä toimii kuntayhtymäjohtajan tukena strategisten kysymysten valmistelussa, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden käsittelyssä ja sisäisen tiedonkulun varmistamisessa. Johtoryhmään kuuluvat kuntayhtymäjohtaja, pedagoginen rehtori ja talous- ja hallintojohtaja.
– keskusteltiin liukuvasta työajasta
– kuultiin selvitys palkanlaskennan mahdollisesta ulkoistamisesta
– todettiin, että käyttämätöntä NAO ja oppisopimusrahaa joudutaan palauttamaan OKM:lle noin 104 000 €
– todettiin, että Hyvin tekemistä länteen 2017, Osaava 2015 ja 6  – hankkeet saivat rahoituksen
– todettiin ehdotus lukion ja ammatillisen 2017-2018 aloituspaikoista
– ammatillisen koulutuksen reformista järjestetään tammi-, helmi- ja maaliskuussa luentotilaisuudet henkilökunnalle

Koulutuksen järjestämislupa
OKM on 7.12.2016 päivätyllä päätöksellä antanut LSKKY:lle uudet koulutuksen järjestämisluvat. Oppilaitosmuotoisen koulutuksen vuosiopiskelijamäärä vuonna 2016 ja 2017 pysyy samana kuin 2015 eli 1655 opiskelijaa.

Vuoden 2017 rahoitus
LSKKY:n vuoden 2017 ammatillisen koulutuksen valtionosuudet ovat valtiovallan säästöistä johtuen 11.3% pienemmät kuin vuonna 2016. Erotus on yli 2 M€ ja keskimääräinen yksikköhinta on 10 287,31 €. Lukiokoulutuksen yksikköhinta on 5 620,40 €.

Eron myöntäminen Merja Koskelle
Kuntayhtymäjohtaja on myöntänyt Merja Koskelle eron Loimaan toimipaikan apulaisrehtorin virasta 9.1.2017 alkaen. Koski siirtyy toisen työnantajan palvelukseen.

Loimaan toimipaikan vt. apulaisrehtori
Kuntayhtymäjohtaja on ilman julkista hakua valinnut Loimaan toimipaikan virkaa tekeväksi apulaisrehtoriksi  ajalle 9.1.-31.12.2017 lehtori Jouko Tevasaaren. Mikäli virka myöhemmin täytetään toistaiseksi voimassa olevana, tullaan se laittamaan julkiseen hakuun.

TUTKE3
Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmää on kehitetty kolmessa kehittämishankkeessa: TUTKE 1,2 ja 3. TUTKE3 työryhmän tehtävänä oli paneutua ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin ja laatia tavoitteet niiden kehittämiseksi ja osaamispisteiden käyttöönotolle.  Työryhmä antoi esityksen elokuussa 2016. Valtioneuvoston asetusmuutos tutkintojärjestelmän muodostumisesta annetaan tammikuussa 2017. Seuraavan kerran tutkintojärjestelmää muutetaan jälleen ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä 1.1.2018.

Työryhmä valmistelemaan jatko-opintoihin siirtymistä
OKM asettaa työryhmän selvittämään ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin siirtymistä. Vastaavanlainen työryhmä antoi raportin ylioppilastutkinnon hyödyntämisestä ja raportti on nyt lausuntokierroksella. LSKKY antaa raportista lausunnon.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö
Virkavapauksien ja työlomien anomis- ja hyväksymiskäytännöistä on laadittu pysyväisohje, joka löytyy tästä. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksiin ei ole otettu muutosta palauttaa vuosiloman siirtämiseen omavastuuaika tilanteessa, jossa työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana.

Omien etukorttien käyttö kuntayhtymän ostosten yhteydessä
Henkilökohtaisten etukorttien (S-etukortit, Plussakortit, Finnairin ym. lentoyhtiöiden kortit jne.) käyttö kuntayhtymän ostosten yhteydessä ei ole sallittua.
Tuloverotukseen liittyviä ongelmia ei synny silloin, kun asiakas on itse maksanut ostokset, joiden perusteella edut myönnetään. Etuja voidaan tällöin pitää lähtökohtaisesti jälkikäteen saatuina alennuksina. Mikäli ostokset tehdään kuntayhtymälle ja bonukset kertyvät omalle etukortille, niin tällainen etu on saajalleen veronalaista ansiotuloa.

Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Kuraattoreiden ja psykologin valinnat
Novidan Loimaan toimipaikan kaikissa toimipisteissä toimii 1.1.2017 alkaen kuraattorina sosionomi (AMK) Susanna Etelämäki. Koulupsykologina aloittaa 23.1.2017 PsM Jesse Eteläaho.
Liedon toimipaikan kuraattorina toimii 1.1.2017 alkaen sosionomi (AMK) Liisa Lähde (puh. 040 182 4122, liisa.lahde@lieto.fi).
Uudenkaupungin kuraattorina jatkaa Hannu Ketonen.
Lisätietoja antaa pedagoginen rehtori Petri Lähde puh. 040 900 1340.


Hankkeet

Liedon ja Loimaan opettajien digiloikan jatkoaika 5.1.2017
Liedon ja Loimaan opetushenkilöstön digiloikka sai jatkoa heti uuden vuoden alusta 5.1.2017 toisella seminaaripäivällä, jonka sisältö muodostui ensimmäisen seminaaripäivän aikana kerätyistä digitoiveista. Loimaan toimipaikan Turuntien opetustiloissa keskityttiin OneDriven tallennustilan, Class Notebookin sähköisen oppimisalustan ja O365 Online sovellusten sekä läppäreiden opetuskäytön tarjoamiin mahdollisuuksiin. Aamu käynnistyi uuden vuoden toivotusten sekä aamupalan lisäksi päivän seminaariohjelman digitoimisella älypuhelimeen. Kuvassa Timo Kulmala aloittamassa seminaaripäivää.

 

 


Yleisiä tiedotteita

Palkkatoimisto tiedottaa
Sujuvan ja ajallaan olevan palkanlaskennan vuoksi palkkatietojen on oltava Loimaan Myllykyläntien taloustoimistossa seuraavasti:

Tammikuu                         tiistai                                   3.1.2017     klo 13.00
Helmikuu                          perjantai                            3.2.2017     klo 13.00
Maaliskuu                         perjantai                            3.3.2017     klo 13.00
Huhtikuu                           maanantai                         3.4.2017     klo 13.00
Toukokuu                         keskiviikko                        3.5.2017     klo 13.00
Kesäkuu                           maanantai                         5.6.2017     klo 13.00
Heinäkuu                       maanantai                           19.6.2017    klo 13.00
Elokuu                               torstai                                 3.8.2017     klo 13.00
Syyskuu                            tiistai                                   5.9.2017     klo 13.00
Lokakuu                            tiistai                                   3.10.2017    klo 13.00
Marraskuu                         perjantai                            3.11.2017    klo 13.00
Joulukuu                          maanantai                        4.12.2017    klo 13.00

Näiden päivien jälkeen tulleet palkkatiedot maksetaan seuraavan kuun palkan yhteydessä. Lisätietoja antavat palkkasihteerit.