Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Novidan lukion erityiselle koulutustehtävälle kielteinen päätös
Ministeriö on hylännyt kuntayhtymän hakemuksen luonnontiedelukion erityisestä koulutustehtävästä. Päätöksessä todetaan, että ottaen huomioon hakemuksessa esitetyt perustelut sekä valtioneuvoston asetuksen lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta antamat mahdollisuudet, ministeriö katsoo, ettei ole ilmennyt perusteita luvan myöntämiselle. Kuntayhtymä hakee kevään aikana uudelleen lupaa. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja lukion rehtori Hannu Lahti puh. 050 512 6049

Ammatillisten tutkintojen opinnot aloittavista yli puolella on jo suoritettuna jokin perusasteen jälkeinen tutkinto
Vuonna 2016 ammatilliseen perustutkintoon johtavat opinnot aloittaneista opiskelijoista 37 % oli jo suorittanut jonkin tutkinnon. Yleisimpiä olivat toinen ammatillinen perustutkinto (20 %) tai ylioppilastutkinto (8 %).
Ammattitutkintojen uusista opiskelijoista 78 % oli suorittanut tutkinnon, useimmiten ammatillisen perustutkinnon (39 %). Näillä opiskelijoilla tavallisempaa oli alemman korkea-asteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (11 %) kuin ylioppilastutkinto.
Erikoisammattitutkinto-opinnot aloittaneista vain 6 %:lla ei ollut aikaisempaa tutkintoa. Niistä joilla tutkinto oli, 37 % oli suorittanut korkeakoulututkinnon (alemman korkea-asteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto 20% ja ylemmän korkea-asteen tutkinto tai tutkijakoulutus 17%).

Aiemman tutkinnon suorittaneiden osuudet vaihtelivat tutkinnoittain. Aikaisempaa tutkintoa ei esimerkiksi ollut 70 %:lla hiusalan, sähkö- ja automaatioalan, hotelli-, ravintola- ja catering-alan, rakennusalan, autoalan sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon opiskelun aloittaneista. Lisätietoja: https://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/kuukauden_tilasto_yli_puolet_ammattiopinnot_aloittavista_on_jo_suorittanut_jonkin_tutkinnon

Kevään yhteishaun tarjonta on julkaistu Opintopolussa
Novidan koulutustarjontaan voi tutustua osoitteessa https://opintopolku.fi/wp/fi/
Demohaussa osoitteessa https://demo-opintopolku.fi hakija voi harjoitella hakemuksen täyttämistä. Lisätietoja antavat opinto-ohjaajat.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Ryhmähenkivakuutus ja ruokailukustannusten korvaus
Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta on luettavissa osoitteessa https://www.kt.fi/yleiskirje/2018/15/ryhmähenkivakuutus
Ruokailukustannusten korvauksen määrä on luettavissa osoitteessa https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2018/16/ruokailukustannusten-korvauksen-maara-2019

Viivästyskorot
Korkolain mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.–30.6.2019 on 0,0 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on siten 7,0 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla). Novidan toimistojen tulee tarkistaa, että myyntireskontramme viivästyskorko vastaa tätä.

Kaupallisiin sopimuksiin sovellettavaksi tarkoitettu viivästyskorko on 8,0 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla). Korkolain 4a §:ssä tarkoitettua korkeampaa viivästyskorkoa sovelletaan yritykseltä toiselle tai viranomaiselta yritykselle suoritettaviin maksuihin.

Kilometrikorvaukset 2019
Viikkotiedotteessa 50/2018 kerrottiin matkakustannusten korvauksista vuonna 2019. Matkakustannukset ovat määräytyneet verottajan hyväksymien euromäärien mukaan. Koska kaikki ammattiyhdistykset eivät ole hyväksyneet Kulukorvausasioiden neuvottelukunnan vahvistamia matkakustannuksia, korvaukset säilyvät toistaiseksi vuoden 2018 tasolla. Kilometrikorvaus 2019 on edelleen 42 snt/km.
Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Lehtori, koulutuspäällikkö Jorma Mörsky (vas.) täytti 60 vuotta ja opettaja Kimmo Alatalo 50 vuotta.

19.12.2018 vietettiin Loimaalla Hämeentien yksikössä valmistumisjuhlaa. Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon tai maatalousalan perustutkinnon suorittivat vasemmalta oikealta Esteri Haikonen, Nelli Salminen, Nina Seppälä ja Petri Laakso. Kuvasta puuttuu Satu Jokinen. Kuvassa myös opettaja Virpi Loivarinne. Novida onnittelee valmistuneita.