Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Yhteistyösopimus Itävallan Landesberufsschule Arnfelsin kanssa
Kuntayhtymä on allekirjoittanut opiskelijavaihtoon ja opettajavaihtoon liittyvän yhteistyösopimuksen ”Co-operative agreement for student and teacher exchanges Austria and Finland” itävaltalaisen autoalan Landesberufsschule Arnfels:in kanssa. Tämä monipuolinen oppilaitos sijaitsee Grazin alapuolella lähellä Slovenian rajaa. Novidan opiskelijoita on parhaillaan työssäoppimassa oppilaitoksen yhteistyökorjaamoilla. Lisätietoja antaa vt. apulaisrehtori Jouko Tevasaari puh. 040 900 1282 ja juuri Arnfelsista palannut koulutusalavastaava Iiro Aaltonen puh. 044 090 1287.

Erasmus+ hakemus hyväksytty
Opetushallitus on tehnyt myönteisen päätöksen kuntayhtymän vuosien kaksivuotisesta (2017-2019) Erasmus+ hakemuksesta ”Students on the international Road 2”. Hankkeen kokonaisarvo on noin 131 000 euroa ja se mahdollistaa 68 opiskelijan 2-10 viikon työssäoppimisjakson ja 10 tukihenkilönä toimivan opettajan liikkuvuuden. Hankkeeseen sisältyy myös 10 erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan liikkuvuus sekä kaksi jo tutkinnon suorittaneen ½ vuoden mittaista liikkuvuutta. Yhteensä liikkuvuuksia on 80. Lisätietoja antaa kv-koordinaattori ja tiimin vetäjä Suvi Mikkilä puh. 044 782 9216.

Ammatillisen koulutuksen reformi
OKM on saanut valmiiksi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön uudistukseen liittyvät asetusluonnokset. Luonnoksia on viime viikolla käsitelty OKM:n asettamassa seurantaryhmässä. Koulutuksen järjestäjien edustajille tarkoitetuissa asetustyöpajoissa käsittely jatkuu 19.5. Helsingissä ja 23.5. Seinäjoella. Avoinna olevia asetuksiin liittyviä asioita ovat mm.

 • VALMA koulutukseen hakeutumisen aikataulu yhteishakuun nähden
 • onko perustutkintoon hakeutumisen lisäksi tarpeen mahdollistaa haku myös osaamisaloihin tai niitä pienempiin hakukohteisiin
 • työkokemuksesta saatavat valintapisteet poistuisivat
 • vailla koulutuspaikkaa olevien valintapisteet poistuisivat
 • saisiko nuorten työpajatoiminnassa työskentelystä valintapisteitä
 • mitkä alat pidettäisiin pelkän pääsy- ja soveltuvuuskokeen piirissä
 • opiskelijaksi ei voisi valita henkilöä, joka ei ole osallistunut valinta- ja soveltuvuuskokeisiin
 • rahoitukseen liittyvä opiskelijapalautekysely: keneltä ja koska kysytään, vastausaika, kysymyksistä säätäminen, vastausprosentin huomioiminen
 • rahoitukseen liittyvä työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen: alueellisen kertoimen perusteet
 • painoarvot: työllistynyt/jatko-opintoihin siirtynyt; tutkinnon/tutkinnon osan suorittanut; ennen opintojen aloittamista työllinen/työtön
 • uusien tutkinnon perusteiden opiskelijan arviointiasteikko 1-5
 • 1.1.2018 jälkeen vanhojen tutkinnon perusteiden mukaan tehdyistä opinnoista tutkintotodistukset annetaan uuden lain mukaisina
 • niiden opiskelijoiden osalta, jotka aloittavat ammatillisen perustutkinnon suorittamisen lain voimaantulon eli 1 1.2018 jälkeen ja jotka siirtyvät lain siirtymäsäännöksen nojalla suorittamaan tutkintoaan uusien perusteiden mukaisesti 1.8.2018, tehdään vastaava arvosanojen muuntaminen
 • oppisopimuskoulutus: päivärahan, perheavustuksen ja majoituskorvauksen määrä, asetuksessa säädettäisiin vain mainittujen opintososiaalisten etujen määrästä

Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja, pedagoginen rehtori ja talous- ja hallintojohtaja

Yhtymähallituksen viimeinen kokous
Valtuustokauden yhtymähallituksen viimeinen kokous pidetään tiistaina 23.5. Asialistalla on mm. tulevan valtuustokauden asioita ja runsaasti muita asioita kuten mm.
– huhtikuun talousarvion toteuma
– lukion rehtorin tehtävät
– liukuva työaika
– ikäohjelma
– koulutilan toimintakertomus 2016
– täyttölupaesitys kahteen logistiikan tuntiopettajan tehtävään
– kuntayhtymän kommentit hallinto-oikeudelle Merja Kosken valituksesta
– kevään 2017 tyhy-kyselyn tulokset
– lausunto ammatillisten tutkintojen paremmasta hyödyntämisestä korkeakoulujen sisäänotossa
– selvitys aluehallintovirastolle Turuntien sisäilmasta
– useampi pykälä liittyen uuden valtuustoin ensimmäisen kokouksen järjestäytymiseen, uuden yhtymähallituksen sekä tarkastuslautakunnan valintaa sekä muihin lain edellyttämiin toimenpiteisiin


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Näyttötutkintomestarit tulevaisuudessa
Osaamisen arviointia tulevaisuudessa

 • Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät koulutuksen järjestäjän nimeämät kaksi arvioijaa.
 • Arvioijista toinen on pedagogisesti pätevä ja kelpoinen opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja ja toinen työelämän edustaja. Työelämän edustaja voi olla työnantaja, työntekijä tai itsenäinen ammattiharjoittaja.
 • Tulevassa mallissa työelämän edustajalla on arvioitavaan tutkinnon osaan liittyvä vahva käytännön ammattitaito, mutta myös arviointiosaamista. Hänen osaamistaan täydentää opettaja, jolla on arviointiin tarvittavaa pedagogista osaamista ja joka tuntee hyvin tutkinnon perusteet.

Osaamisen osoittamistavat

 • Uudessa mallissa ainoa tapa osaamisen osoittamiseen ovat näytöt, joissa ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa.

Osaamisen arviointi

 • Arvioinnin tulee kattaa kaikki tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet.
 • Osaamista tulee arvioida monipuolisesti. Vähintään toisen arvioijista tulee olla paikalla yksittäisessä näytössä.
 • Tutkintojen laadun varmistamisen keskeisenä perustana ovat osaamisen osoittaminen aidoissa työelämän tilanteissa.
 • Arviointi perustuu Opetushallituksen määräämiin tutkinnon perusteisiin.
 • Arvioijina toimivien opettajan ja työelämän edustajan kollegiaalinen arviointi.

Arvioinnista päättäminen

 • Osaamisen arvioijat tekevät opiskelijan osaamista koskevan arviointipäätöksen tutkinnon osittain yksimielisesti.
 • Arviointi suoritetaan ja arvioinnista päätetään aina kollegiona arviointikeskustelussa.

Tutkintotodistuksen antaminen

 • Koulutuksen järjestäjä antaa tutkintotodistukset.

Lisätietoa antavat pedagoginen rehtori Petri Lähde ja aikuiskoulutuksen koulutusalavastaava Ritva Siippainen.

Pedagogisen työryhmän seminaari
Uusi ammatillisen koulutuksen pedagoginen työryhmä kokoontui ensimmäiseen seminaariinsa keskiviikkona 10.5. Liedon Vanhalinnassa. Ryhmään kuuluvat rehtoreiden lisäksi kaikki koulutuspäälliköt. Seminaarissa perehdyttiin Novidan organisaatioon, apulaisrehtoreiden kehittämisalueisiin, koulutuspäällikön tehtäviin ja vastuihin. Valmistauduttiin lukuvuoteen 2017 – 2018: tehtävien siirtyminen koulutusalavastaavilta koulutuspäälliköille, tarvittavat koulutukset, opettajien suunnitteluajan kohdentaminen, valmistautuminen reformiin, digiviikko 40.
Apul. reht.Tarja Asula on Eeva Lehtisen ja Iiro Aaltosen esimies, vt. apul. reht. Jouko Tevasaari on Timo Kulmalan, Satu Kauralan ja Jorma Mörskyn esimies ja apul. reht. Juha Jokinen on Aleksi Lehikoisen, Suvi Laurikkalan ja Mari Laihosen esimies. Pedagoginen työryhmän seuraavat kokoontumiset pidetään 7.8. ja 1.11.2017. Lisätietoa antavat kaikki päivässä mukana olleet.


Hankkeet

Digihankkeet Novidassa – DigiTyökalut-työpajat

Hankkeen toiminnassa keskitytään nyt raportointiin ja dokumentointiin. Kiitos kaikille digityöpajoihin osallistuneille. Jos hankkeen digityöpajojen opitut asiat ovat unohtuneet tai olit estynyt osallistumaan pajoihin, ei hätää. Hankkeen aikana syntyneitä digioppaita voit lukea ja käyttää vapaasti intran DigiTyökalut-osiosta. Osiolle kerätään kevään aikana myös hankkeen aikana löytyneitä hyviä käytänteitä eri aloilta digioppaiden kera.

Digitaalisten työkalujen käyttö opetuksessa -hankkeen blogi löytyy osoitteessa digityokalut.blogspot.fi, jonka kautta löydät myös hankkeessa tuotetut digioppaat ja lisätietoa hyvistä käytänteistä, joita hankkeen toimikaudella on löydetty. Käy lukemassa myös 3D-tulostuksen työvaiheista ja kokemuksista kertova koulutuspäivän julkaisu.

DigiRoihun koulutukset
Turun lähellä asuvilla/töissä käyvillä on mahdollisuus osallistua DigiRoihu-hankkeen tarjoamiin koulutuksiin TOP-keskuksessa Turussa. DigiRoihun koulutuksien syksyn tarjontaa löytyy alta:

Syksy 2017
VisuVal – opetuksen visualisointi valmentavalla otteella (uusittu!)
iPad opetuksen ja oppimisen välineenä (12.9.)
Office 365- ja OneDrive-perusteet (14.9.)
Verkon avoimet palvelut oppitunnilla (10.10. ja 12.10.)
iPad opetuksen ja oppimisen välineenä  (14.11.)
OneNote Class Notebook (16.11.)

Lisätietoja antaa Jarkko Kantola, puh. 040 900 1343.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Autonasentajaopiskelijat Timo Hakanen, Jukka Heikkilä ja Oskari Rinne ovat Itävallan Deutchlandsbergissä neljä viikkoa työssäoppimassa. Taustalla yksi poikien top-paikoista.

Rakennusalan ja talotekniikan opiskelijat ovat kaksi viikkoa työssäoppimassa Saksan Soltaussa. Vasemmalta oikealle: Liedon rakennusalan opettaja Markku Kyrölä, talotekniikan opiskelijat Ilkka Leinonen (Loimaa) ja Topi Kärpijoki (Lieto) sekä rakennusalan opiskelija Farzad Qadri (Lieto).

Lukion 1. vuoden opiskelijat Sanni Rautiainen, Vilma Martti, Laura Junnila ja Amanda Niemelä sekä opettajat Päivi Viljanen ja Leena Hirvonen Erasmus+ Art and Space in the City -hankkeen kokouksessa Vibo Valentiassa Italiassa.

Kuntayhtymän yhteistyöoppilaitoksesta ”Berufsbildende Schule Metalltechnik und Elektrotechnik Hannover” vieraili viime viikolla kaupallisten aineiden opettaja Helgrit Walther (vas.), kv-yhteysopettaja Mathias Merker ja koneistuksen opettaja Christian Czubulka Novidan Liedon, Loimaan ja Ukin toimipaikoissa. Lehtori Aimo Peuraniemi Ukista (oik.) kertoi vieraille Novidan sähköalan opetuksesta.

Hius 16 iltaopiskelijat suorittivat viime viikolla tutkintotilaisuuden permanentin tekemisestä. Tutkintotilaisuuteen osallistui 15 opiskelijaa ja sen arvioi kolme alan ammattilaista.

Liiketalouden opiskelija Piia Majuri Uudestakaupungista on 4 viikkoa työssäoppimassa Derryssä, Pohjois-Irlannissa. Hän on töissä Foyle Internationalin vastaanottotoimistossa, jossa työtehtävät ovat tosi monipuoliset ja jossa kielitaitoa karttuu joka päivä lisää. Piia on nauttinut työstään paljon ja viihtyy ystävällisten pohjois-irlantilaisten kanssa erinomaisesti.