Viikko 21 2016

Johtoryhmässä todettua
Ensi syksynä laaditaan yhteen asiakirjaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017. Talous- ja hallintojohtaja valmistelee asiaa.

Investointisuunnitelman ohjeiden mukaisesti ammattiopisto toimittaa kiinteistöpäällikölle investointiesityksen23.6. mennessä.
Irtaininvestointeja koskevat suunnitelmat toimitetaan talous- ja hallintojohtajalle syyskuussa.
Vuoden 2017 budjetin laadintaa varten ammattiopiston opiskelijamäärä toimitetaan talous ja hallintojohtajalle syyskuussa.

Aikuiskoulutuksen toiminnasta 1.9.2015 – 31.7.2017 on laadittu yhteenveto, joka on käsitelty johtoryhmässä. Aikuiskoulutukseen,
käsittäen myös oppisopimuskoulutuksen, tulee yhteinen toimintamalli jossa on huomioitu parhaat käytänteet. Aikuiskoulutuksen organisaatioon ei kuulu opettajia
ja opetuspalvelut hankitaan ammattiopistolta ja tarvittaessa myös ulkopuolelta. Aikuiskoulutukseen jää kaikille aloille yhteiset tutkinnot ja
muut tutkinnot siirtyvät koulutusaloille. Opettajille laaditaan yhteiset ohjeet ja aikuiskoulutuksen rakenne tulee syksyllä vastaamaan vuoden 2018 rakennetta.

Kuntayhtymä on tehnyt Turun kaupungille esityksen kahden hankkeen sisällöstä, joihin Turku koordinaattorina hakee OPH:n rahoitusta. Näyttömestarikoulutusta
yritetään järjestää V-S:n Osaava hankkeen kautta siten, että hankkeen kautta maksettaisiin työelämäedustajien koulutus ja koulutuksen järjestäjät
maksaisivat opettajien näyttötutkintomestarikoulutuksen. Arvion mukaan LSKKY:n opettajista pitäisi kouluttaa 20 uutta näyttötutkintomestaria ja 40 jo
tutkinnon suorittaneen osaamista tulisi päivittää. Osa nyt meneillään olevista kuntayhtymän hankkeista ovat edenneet turhan verkkaisesti.

Mynämäen kunnasta on alustavasti oltu yhteydessä kuntayhtymäjohtajaan ja keskusteltu mahdollisestayhteistyöstä. Asia on kaikin puolin vielä keskusteluvaiheessa
ja kunta tai LSKKY ei ole tehnyt siitä mitään esityksiä tai päätöksiä.

Johtoryhmä totesi, että kuntayhtymän strategia vuosille 2016-2030 voidaan viedä yhtymähallitukseen keskusteltavaksi. Strategia sisältöön ei ole
tehty muutosehdotuksia, mutta toiminnallisiin tavoitteisiin on kirjattu mm. toiminnallisten tavoitteiden vuosittaisesta päivityksestä ja ennakoinnista.

Ammattiopiston kevätjuhlat pidetään seuraavasti:
Uki tiistaina 31.5. klo 10.30 koulun oma liikuntasali
Lieto perjantaina 3.6. klo 14.00 Urheilutien Lietohalli
Loimaa perjantaina 3.6. klo 18.00 Puistokadun palloiluhalli

Lisätietoja antavat johtoryhmän jäsenet.

Yt-toiminta
Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut päättyvät 14.6. Yhtymähallitus päättää vuoden 2017 säästötoimenpiteistä kesäkuun 21. päivänä hallituksen
kokouksessa. Yhteistoimintaa liittyneet, kerran kuukaudessa Liedossa, Loimaalla ja Ukissa pidetyt, työnantajan järjestämät henkilökuntainfot ja
kuulemiset saatiin päätökseen viime perjantaina. Työntekijöiden toivotaan edelleen tekevän työnantajan edustajille rakentavia ehdotuksia säästöjen
toteuttamiseksi. Työnantajan viralliset edustajat ovat kuntayhtymäjohtaja, talous- ja hallintojohtaja sekä pedagoginen rehtori. Ehdotuksia voi antaa myös
oman koulutuspaikan apulaisrehtorille. Työnantajan ja pääluottamusmiesten välisiä neuvotteluja jatketaan ja seuraavat kokoukset ovat 26.6. ja 2.6. Yhteistoimintalain mukainen neuvottelu on 9.6.

Lisätietoja antavat edellä mainitut työnantajan
edustajat ja pääluottamusmiehet.

Pedagoginen rehtori Petri Lähde 50-v.
Petrin juhlakahvit nautitaan Turuntiellä tiistaina 24.5.
klo 14.00 alkaen. Onneksi olkoon.

Yhtymähallituksen kokous
Yhtymähallitus kokoontuu tiistaina 24.5. päättämään mm. Liedon Opintien kunnostettujen opetustilojen vuokraamisesta.

Turun Kauppakamarin liikennevaliokunta
Valiokunta pitää kokouksen Hämeentien toimipisteessä
torstaina 26.5. Isäntinä toimivat ped. rehtori Lähde, apulaisrehtori Asula ja koulutusalavastaava
Ojala. Lisätietoja antavat edellä mainitut henkilöt.

Ammatillisen koulutuksen reformi
OKM on 19.5. esittänyt ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmän kokouksessa luonnoksen ammatillisen koulutuksen uudeksi ohjaus- ja
rahoitusjärjestelmäksi. Vaikka valmistelua on tehty, sisältyy luonnokseen vielä runsaasti selvittämättömiä asioita. Luonnoksen mukaan mm. ministeriön
päätösvalta rahoituksessa tulee lisääntymään jos harkinnanvaraisen rahoituksen osuus on ehdotettu 25 % ja järjestämisluvan kriteereitä ei ole vielä esitetty.

Päälliköt tiedottavat
Työajanseurantalomakkeita kaivataan! Jotta voin seurata hankkeiden taloutta, toivon että kaikki tämän vuoden aikana tehdyt hanketunnit
ilmoitetaan ennen lomille lähtöä. Eli työajanseurantalomakkeet täytettynä ja allekirjoitettuna sähköisesti minulle ja alkuperäiset Petrille/apulaisrehtorille.
Myös OPH:n hankkeissa vaaditaan uusien ohjeiden mukaan työajanseurannat. Meidän hankeohjeistustemme mukaan seurantalomakkeet tulee toimittaa joka kuukausi eikä niin, että kerätään vaikkapa puoli
vuotta ja toimitetaan kerralla.
Lisätietoja rehtori Merja Koski, 050 568 6248

Strategia 2030
Johtoryhmä on nyt laittanut kansiin vuonna 2014 hyväksytyt strategiset linjaukset. Päädyimme selkeään ja erittäin tiiviiseen esitysmuotoon, jossa
kuvataan missio, visio, arvot ja menestyksen avaimet. Asiakirjassa kuvataan lyhyesti miten strategia ohjaa vuosittain asetettavia toiminnallisia
ja taloudellisia tavoitteita ja miten otamme huomioon toimintaympäristön muutokset. Vanhoja strategioita ei heitetä kokonaan roskikseen, vaan niistä
muokataan selkeitä toimintaohjeita ilman liirumlaarumeita. Strategia löytyy IMS:stä.
Lisätiedot rehtori Merja Koski, 050 568 6248

Yhtymähallituksen 24.5.2016 kokouksen esityslista Yhtymähallituksen kokouksen esityslista on henkilökunnan
luettavissa intranetissä kohdassa (kokouslistat) Yleistä/Yhtymähallituksen kokouslistat.
Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja ja
talous- ja hallintojohtaja.

Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Sosiaali- ja terveysalan koulutusalavastaava WP_20160519_14_24_39_Pro_kierretty
Päivi Kompuisen merkkipäivää
muistettiin onnittelujen ja kakkukahvien
merkeissä Turuntiellä
19.5.2016.