Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Yhtymähallituksen kokous
Nykyisen hallituksen viimeinen kokous on tiistaina 23.5.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
KARVI toteuttaa vuosina 2017-2018 seuraavat ammatillista koulutusta koskevat arvioinnit:
– yrittäjyys ja innovaatiotoimintakorkeakouluissa ja ammatillisessa koulutuksessa
– opettajuuden muutos sekä opettajakoulutuksen kyky vastata muutokseen
– opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheessa
– ammatillisten perustutkintojen oppimistulokset
– ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arviointi ja kehittäminen.
Lisätietoja antaa laatupäällikkö Anne Mähönen puh. 0447714890.

Ammatillisen koulutuksen reformi
Kuntatyönantaja on uusimmassa numerossa 3/2017 tarkastellut eduskunnan käsittelyssä olevan lain suhdetta opettajan työhön todeten, että laki muuttaa myös opettajan työtä. Keskeisiä havaintoja ovat seuraavat asiat:

 • lakiesitys pistää uusiksi opettajien palvelussuhteen lajin määräytymisen
 • opettaja ei valmentavaa koulutusta ja yhteisiä tutkinnon osia lukuun ottamatta käytä julkista valtaa arvioinnissa, vaan osaamisen arvioinnin toteuttavat yhdessä koulutuksen järjestäjän nimeämät kaksi arvioijaa kollektiivisesti,
 • jos työnantaja voi järjestää opettajan työtehtävät siten, että kurinpitotoimet kuuluvat vain joillekin opettajille, voisi kurinpitotehtävistä vapautetut opettajat periaatteessa ottaa työsuhteeseen,
 • opiskelija hankkii osaamista hänelle sopivalla tavalla siltä osin kuin tutkinto tai sen osa vaatii,
 • aikaisemmin hankittua osaamista ei opiskelijan tarvitse opiskella tai osoittaa uudelleen,
 • reformi muuttaa myös opettajuuden käsitettä,
 • opettajan työssä varsinaisen opettamisen rinnalla korostuu oppilaan kokonaisvaltainen ohjaaminen kohti tutkintotavoitteita,
 • työpaikalla oppiminen lisääntyy, mutta työpaikan edustaja ei voi ottaa vastuuta opiskelun kokonaisuudesta,
 • lakiehdotus tunnistaa selvästi ohjaushenkilöstön roolin opettajien ohella osaamisen hankkimisessa,
 • osaamisen arvioijana voi toimia myös muu kuin opettaja erityisestä syystä,
 • jatkossa tulee koristumaan rajanveto siitä, millä perustein voi olla opetusalan sopimuksen piirissä opettajana,
 • KT:n tavoitteena on löytää OAJ:n kanssa yhteisesti hyväksytyt, nykyistä selkeämmät opettajuuden kriteerit,
 • KT:n lähtökohtana on, että opettajan työn lisäksi myös ohjaaja-, harjaannuttaja- tai muulla vastaavalla nimikkeellä toimivien, KVTES:n piirissä olevien työn merkitys tunnustetaan.

Erasmus+ akreditointi
Kuntayhtymä jätti Opetushallitukselle Erasmus+ hanketta koskevan akreditointihakemuksen, jolla haetaan oikeutta kevyempää hakumenettelyyn kansainvälisissä ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeissa KA 1 ja KA 109. Päätös saadaan syyskuun loppuun mennessä. Lisätietoja antaa kv-koordinaattori Suvi Mikkilä puh. 044 782 9216.


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Kevään 2017 ylioppilaat Novidan lukiossa
Keväällä 2017 valmistui Novidan lukiosta Loimaalla 65 uutta ylioppilasta. He ovat ensimmäiset uudet ylioppilaat, jotka valmistuvat ennen Loimaan lukio nimeä kantaneesta ja nyt Novidan lukioksi muuttuneesta lukiosta. Valmistuneista 3 on valmistunut myös ammattiin eli ovat ns. kaksoistutkinnon suorittaneita. Vielä neljällä muullakin kokelaalla on mahdollisuus valmistua tänä keväänä ylioppilaaksi, mikäli he saavat lukio-opintonsa valmiiksi ennen lukukauden päättymistä. Valmistuneet ylioppilaat on nähtävissä Novidan www-sivuilla.

Kirjoitustulosten taso oli normaalilla hyvällä tasolla. Joukossa on kokelaita, joilla parhaimpia eli Laudatur-arvosanoja on kaksin kappalein. Tälläkään kertaa ihan kaikki eivät onnistuneet täydellisesti vielä tänä keväänä, joten he jatkavat koitosta ensi syksyn kirjoituksissa. Lisätietoja antaa rehtori Hannu Lahti puh. 050 512 6049.

Ammattitaidon SM-kilpailut Messukeskuksessa 15. – 18.5. – Pekka Turtalle hopeaa sähköasennuslajissa
Taitaja2017 SM-kisoissa Novidaa edustivat toisen vuosikurssin opiskelijat Liedon toimipaikasta Pekka Turta (sähköasennus) ja Uudenkaupungin toimipaikasta Julia Nikusaari ja Riku Räisänen (cateringkokki) valmentajinaan Jarno Hellsten ja Hannu Salo.

Sähköasennuslajissa Pekka saavutti upeasti sujuneiden kolmen kisapäivän tuloksena hopeatilan ja cateringkokki-parikilpailussa Julia ja Riku sijoittuvat seitsemänneksi. Vaativien kisapäivien aikana nuoret edustivat hienosti Novidaa koko tapahtuman aikana.

Taitaja9 kilpailuissa tiistaina kisasivat joukkueet Auran yhtenäiskoulusta, Loimaan Puistokadun koulusta sekä Tarvasjoen koulusta Paula Kairisen ja Kaisa Kastio-Moision johdolla. Finaaliin asti ei joukkueet tällä kertaa selviytyneet, mutta tiukkoja eriä nähtiin, kunnes alkuerien, keräilyerien, välierien jälkeen finaalin asti selvinneet kuusi joukkuetta saatiin karsittua.

Kisatapahtuman aikana Tarja Asula edusti kuntayhtymää Taitaja tulevaisuus 2020 seminaarissa. Seminaarissa korostettiin taitaja tapahtuman tärkeyttä ammatillisen koulutuksen vuotuisena valtakunnallisena tapahtumana. Seminaarissa esitettiin, että kisojen hakuprosessista luovutaan ja koulutuksen järjestäjät sitoutuvat kisojen järjestämiseen. Paikalla olleet koulutuksen järjestäjien edustajat suhtautuivat asiaan myönteisesti ja aina vuoteen 2032 asti alustava järjestäjälista kisojen järjestämisvuorosta luonnosteltiin. Lisätietoja Taitaja2017 tapahtumasta antavat Jarno Hellsten, Hannu Salo ja Tarja Asula.

Riku Räisänen ja Julia Nikusaari Uudenkaupungin toimipaikasta edustivat Novidaa cateringkokki-sarjassa.

Pekka Turta Liedon toimipaikasta suorittamassa sähköasennuksen kilpailutehtävää.

Pekka Turta palkintopallilla.

 

 

 

 

 

 

 

 


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Kesäajan laskuista
Opetushenkilöstö siirtyy runsaan parin viikon päästä kesälomille. Tuotteiden tilaukset tulee tehdä niin ajoissa, että laskut ovat ennen lomille lähtöä vastaanotettavissa ja hyväksyttävissä, jotta vältymme viivästyskoroilta. Kaikki sisäiset laskut tulee myös laskuttaa jo toukokuussa tai touko-/kesäkuun vaihteessa, jotta pääkirjanpitäjä ehtii kirjata ne kirjanpitoon ennen vuosilomalleen lähtöä ja näin laskut saadaan välitilinpäätökseen 30.6.2016. Kaikki laskuttamiskelpoiset myyntilaskut tulee laskuttaa viimeistään toukokuun lopussa.

Toimistojen kesäajan keskeytys
Taloustoimisto keskittää vuosilomiaan ja on kokonaan kiinni 10.7. – 30.7.2017. Opintotoimistot ovat lomilla pääsääntöisesti 10.7. -30.7.2017.

Lisätietoja antavat talous- ja hallintojohtaja ja talouspäällikkö.


Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 23.5.2017 kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista on henkilökunnan luettavissa intranetissä kohdassa kokouslistat Talous ja hallinto/Yhtymähallituksen esityslistat.

Työnantajan sähköinen eläkehakemus poistuu käytöstä 
Työnantajan verkkopalvelussa olevan eläkehakemuksen käyttö loppuu torstaina 15.6.2017. Palvelussa kuntien eläkeasioiden yhteyshenkilöt eli meillä palkkasihteerit ovat voineet lähettää asiakkaidensa eläkehakemuksia sähköisesti Kevaan. Jatkossa eläkettä voi hakea sähköisesti vain Omat eläketietosi -palvelussa.

Eläkkeen hakeminen 16.6. alkaen:

Työnantajan verkkopalvelun eläkehakemuksen sulkemisen jälkeen eläkettä haetaan Kevasta sähköisesti Omat eläketietosi -palvelun kautta. Omat eläketietosi -palvelussa asiakas hakee itse eläkettä. Asiakas kirjautuu palveluun käyttäen henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai poliisin myöntämää sirullista henkilökorttia. Palkkasihteerit auttavat eläkkeelle lähtevää valmistautumaan eläkkeen hakemiseen verkkopalvelussa, sillä tarvittavat tiedot ja liitteet on hyvä olla valmiina, kun eläkettä hakee. Palvelussa keskeneräisen hakemuksen voi tallentaa ja jatkaa sen täyttöä myöhemmin.  Aina voi myös soittaa Kevan eläkeneuvontaan, jonka yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta.  Jos eläkettä hakevan ei ole mahdollisuutta käyttää Omat eläketietosi -palvelua, eläkettä voi hakea paperilomakkeella. Hakemuslomakkeet ja liitteet löytyvät Kevan verkkosivuilta. Hakemus ja liitteet postitetaan osoitteeseen 00087 KEVA.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Kuvassa sosiaali- ja terveysalan uudet koulutetut työpaikkaohjaajat kouluttajineen. Tämän lukuvuoden aikana sosiaali- ja terveysalan työpaikkaohjaaja- ja arviointikoulutuksen on Loimaalla suorittanut yhteensä 50 työpaikkaohjaajaa.

Uudenkaupungin toimipaikan valmistuvien päivän soutukilpailussa perjantaina myös opettajien joukkue löi aironsa veteen. Voittoa ei tällä kertaa tullut.

Valmistuvien päivän kuplafutisottelussa nähtiin vauhtia ja vaarallisia tilanteita, lisää tunnelmia löydät oppilaitoksen Facebookista ja Instagramista.