Kuntayhtymän johto tiedottaa

Muutosten vuosi
Loimaan lukiokoulutus tuli kuntayhtymälle vuoden 2017 alusta ja lukion toimintaa on lähdetty määrätietoisesti kehittämään. Tavoitteena on, että saamme luonnontiedelukion erityisen koulutustehtävän 1.8.2019 alkaen. Uusi hakemus jätetään ministeriölle ennen kesälomille siirtymistä.

Olemme viisi kuukautta valmistautuneet ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin pedagogisiin uudistuksiin. Muutokset edellyttävät meiltä uusien toimintatapojen oppimista ja ovat oikein toteutettuina suuri mahdollisuus kehittää opiskelijakeskeisempää ammatillista koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa. Koulutuspäälliköiden rooli muutosten toteutuksessa on erittäin keskeinen.

Kuntayhtymässä siirrytään opettajien vuosityöaikaan elokuussa 2020. Huolellinen valmistautuminen työaikamuutokseen mahdollistaa reformin laajamittaisen hyödyntämisen ja opettajan tasa-arvoisemmat työskentelymahdollisuudet.

Uusi yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus aloittivat työnsä syksyllä 2017. Molemmat ovat tarttuneet tehtäväänsä huolella ja ovat luotsaamassa kuntayhtymää tulevaisuuden haasteisiin ja koulutustarpeisiin. Kuntayhtymän strategia päivitettiin ja koko henkilökunta pääsi vaikuttamaan päivitystyöhön. Meillä on erinomaisen hyvät edellytykset menestyä merkittävänä laadukkaana varsinaissuomalaisena koulutuksen järjestäjänä.

Oikein mukavaa ja rentouttavaa kesää koko henkilökunnalle ja opiskelijoille.
Antti Virtanen

Yhtymävaltuusto päätti
– hyväksyä kuntayhtymän strategian 2+18-2030
– merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodesta 2017
– siirtää vuoden 2017 ylijäämä 816 084,30 euroa taseen omaan pääomaan ylijäämätilille
– merkitsi tiedoksi vuoden 2017 henkilöstökertomuksen
– hyväksyi vuoden 2018 talousarvioon esitetyt muutokset
– päätti valita kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2019-2010  BDO Audiator Oy:n

Yhtymähallitus päätti
– merkitsi tiedoksi Liedon toimipaikan talouden tasapainottamistoimet ja edellytti, että syyskuun kokouksessa yhtymähallitukselle esitetään konkreettiset jatkotoimet
– päätti ulkoistaa Uudenkaupungin toimipaikan kiinteistöpalvelut Arkea Oy:lle liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen 1.9.2018 alkaen
– merkitsi tiedoksi huhtikuun talousarvion toteutumaraportin
– merkitsi tiedoksi työhyvinvointikyselyn tulokset ja hyväksyi esitetyt kehittämiskohteet
– merkitsi tiedoksi lukiokoulutuksen erityisestä koulutustehtävästä saadut lausunnot ja totesi, että lukion yhteistyötä tekniikan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa tulee myös lisätä
– päätti hankkia työkone- ja yhdistelmäajoneuvosimulaattorin Creanex Oy:ltä
– päätti hyväksyä Uudenkaupungin toimipaikan siivouspalveluiden tarjoajan Inhouse Partners Oy:n optiovuoden käytön ajalle 1.8.2018-31.8.2019

Liikkuva koulu sai hankerahoitusta
Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt kuntayhtymälle 55 000 euroa avustusta Liikettä niveliin hankkeelle ajalle 1.8.2018-30.6.2019. Hankkeen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista Novidan ammattiopistoon ja lukioon lukuvuonna 2018-2019. Pyrkimyksenä on, että jokainen toisen asteen opiskelija innostetaan liikkumaan vähintään tunti päivässä. Samalla edistetään opiskelukykyä. Hankkeen kautta lisätään matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia niin opiskelijoille kuin myös henkilöstölle. Hyvinvointityöryhmien rooli yhteisöllisten tapahtumien suunnittelijana ja organisoijana vakiinnutetaan. Opiskelijakunnat aktivoidaan liikuntavälineiden ylläpitoon ja tapahtumien järjestämiseen ja tutor-toimintaa aktivoidaan ja vakiinnutetaan yhteisöllisyyden tueksi. Lukuvuoden painopistealueena on erityisesti vähän liikkuvien ja opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen sekä opiskelijoiden opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen laatimalla henkilökohtaisia hyvinvointisuunnitelmia ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntäen. Hankkeen muut teemat ovat välituntiliikunnan kehittäminen ja aktivoiminen lukuvuoden 2017-2018 aikana hankittuja liikuntavälineitä hyödyntäen, liikuntakerhotoiminnan organisointi ja vakiinnuttaminen, yhteisöllisten opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisten liikunnallisten tapahtumien ja tempauksien järjestäminen sekä oppituntien istumisen katkaiseminen ja ergonomian kehittäminen. Lisätietoja antavat liikunnan opettajat ja laatupäällikkö Anne Mähönen puh. 044 771 4890.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia sai rahoituksen
Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään hankkeelle ”V-S EKA2 – Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia” EAKR ja valtion rahoitusta 69,9 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (386 130 euroa), kuitenkin enintään 270 000 euroa.

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä ja Raision seudun koulutuskuntayhtymä osallistuvat Ennakointiakatemian työhön, antavat panoksen ohjausryhmätyöskentelyyn sekä suunnitteluryhmien työhön. Koulutuskuntayhtymät tekevät yritysverkostoissaan kartoituksia ennakointikyvykkyyden valmiuksista erityisesti konepaja- ja autoteollisuuden sekä sosiaali- ja terveysalan sektoreilla ja hyödyntävät Lounaistieto.fi –verkkopalvelun tietovarantoa. Koulutuksen järjestäjien yhteisen ennakointitiedon hyödyntämismallin luomista varten hankkeeseen palkataan kokoaikainen suunnittelija, joka yhteistyössä toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien johdon kanssa suunnittelee ja rakentaa ennakointitiedon yhteisen hyödyntämismallin. Vastuu tämän osan toteutuksesta on LSKKY:llä. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh 040 900 8450.


Yleisiä tiedotteita

Markkinointikoordinaattorit palveluksessanne!
Hoidamme Novidan markkinointia yhdessä ja erikseen, Marko Merikanto Loimaalla ja Päivi Vihe Uudessakaupungissa. Raja-aidat eivät suinkaan ole muuria, eivätkä edes piikkilankaa. Tuuramme toinen toisiamme aina tarpeen tullen.

Asiat, joiden kanssa voit kääntyä puoleemme voivat olla esimerkiksi

Marko Merikanto, 040 900 1339

Päivi Vihe, 0440 886 369

 • opiskelijahakuja koskevat lehti-ilmoitukset
 • koulutusesitteet, oppaat, roll-upit yms.
 • liikelahjat, jakotavarat
 • erilaisten tilaisuuksien järjestäminen
 • lehdistötiedotteet ja –kutsut
 • maksullinen markkinointi Facebookissa ja Instagramissa
 • nettisivujen korjaukset/muutokset/lisäykset

ja lisäksi

 • kuvauspyynnöt (valokuva tai pienimuotoinen video) – etenkin kun alalla tapahtuu jotain erikoista tai mukavaa
 • ehdotukset opiskelijoista, joista voimme kirjoittaa tarinoita somekanavissa julkaistavaksi
 • ehdotukset opiskelijoista, jotka voisivat kirjoittaa tarinoitaan oppilaitoksen blogiin
 • ideat hankittavista jakotavaroista

Joidenkin toimintojen vastuuta olemme jakaneet: some-kanavista vastaa Päivi ja nettisivuista puolestaan Marko.

Ota yhteyttä – innostutaan ja innostetaan yhdessä :)


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Novidan perinteinen salibandyturnaus
22.5.2018 kamppailtiin perinteisestä Novidan salibandyherruudesta Turun Leaf-areenalla. Paikalle oli valikoituneet karsintaturnauksien kautta Novidan Loimaan ja Uudenkaupungin parhaat joukkueet. Finaaliturnauksessa mukana oli myös henkilökunnan joukkue, joka otti mittaa opiskelijoiden joukkueista, antamatta tuumaakaan periksi taitaville ja nopeille opiskelijoille.

Novidan salibandyherruus meni tänä lukuvuonna Loimaan ammattiopiston joukkueelle. Toiseksi tuli Ugin ammattiopiston ja kolmanneksi Novidan lukion joukkue. Onnea voittajille ja kiitoksia kaikille osallistujille.

Novida, ammattiopisto Loimaa

Novida, ammattiopisto Uusikaupunki

Novida, henkilökunta

Novida, lukio

 

 

 

 

 

 

 


Yhtymävaltuusto kokoontui 22.5. kevätkokoukseen Loimaalla.

Novidasta lukion kv-hankkeen safe.netizens@eu:n projektikokoukseen Unkarissa osallistuivat Suvi Mikkilä ja Terhi Raittila.

Kuntayhtymä onnittelee Loimaan sosiaali- ja terveysalan opettajaa, aina aurinkoista Saria, syntymäpäivän johdosta.