Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Mukavaa kesälomaa
Novidassa on tehty hyvää työtä uuden ammatillisen koulutuksen hyväksi ja lukiossa on kehitetty luonnontiedelinjaa, jolla avaamme tietä luonnontiedelukion erityiselle koulutustehtävälle. Kuntayhtymän kiinteistöjä on kunnostettu ja tarpeettomista tiloista on luovuttu. Kansainvälistä toimintaa ja hanketoimintaa on runsaasti. Koko henkilökunta on aktiivisesti osallistunut Novidan kehittämiseen.
Kiitos kaikille kuluneesta lukuvuodesta, kohta on aika nauttia kesälomasta ja rentoutua.
Antti Virtanen, kuntayhtymäjohtaja

Kansainvälinen liikkuvuus
Vuonna 2018 ammatillisesta koulutuksesta lähti lyhyt- tai pitkäkestoiselle ulkomaanjaksolle yhteensä 5 334 opiskelijaa, mikä on 4 % vähemmän kuin edellisvuonna. Pitkäkestoinen liik­kuvuus väheni 4,8 % ja lyhytkestoinen 2,6 %. Varsinais-Suomesta pitkäkestoiseen, vähintään 2 viikkoa kestävään ulkomaan opintojaksoon osallistui 171 opiskelijaa, mikä on -20, 5 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Novidasta pitkäkestoiseen vaihtoon osallistui 35 opiskelijaa. Lyhytkestoiseen ei osallistuttu. Novidaan saapui 17 opiskelijaa. Opettajien ja muun henkilökunnan yli 5 päivän vaihtoon ei osallistuttu ja alle 5 päivän vaihtoon osallistui 11 opettajaa. Novidaan saapui 5 opettajaa. Nämä ovat hyviä lukuja.

Raportti on luettavissa osoitteesta: https://beta.oph.fi/sites/default/files/documents/kansainvalinen_liikkuvuus_ammatillisessa_koulutuksessa_2018.pdf
Lisätietoja antaa kv-vastaava Suvi Mikkilä puh. 044 782 9216.

Kesäajan koulutus- ja oppisopimukset
Novidassa koulutussopimuksia on laadittu 13 ja oppisopimuksia 18. Tämä on yllättävän pieni määrä ja onkin syytä vakavasti pohtia, mitä aitoja esteitä kesäajan opiskelulle on.

Ylistaronkadun kiinteistö
Loimaan kaupunginhallitus päätti 20.5. ostaa kuntayhtymältä entisen käsi- ja taideteollisuusalan oppilaitoksen eli nk. Krottikoulun. Kauppahinta on 300 000 euroa. Kauppakirja allekirjoitetaan 18. kesäkuuta. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja kiinteistöpäällikkö Ari Kylä-Kause puh. 044 7230 125.

Yhtymähallitus päätti
– merkitä tiedoksi Novidan Amispalautteen
– liukuvan työajan käytöstä eräille henkilöstöryhmille 1.8.2019 alkaen toistaiseksi
– työhyvinvointia edistävistä toimenpiteistä
– työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen asiakirjojen allekirjoittajista
– antaa lausunnon opiskelijaruokailua koskevan asetuksen muuttamisesta
– hylätä Ukin ajokorttikoulutuksen kilpailutuksesta tehdyn valituksen
– myöntää täyttöluvat kolmelle logistiikan tuntiopettajan virkasuhteelle
– Ukin omakotitalon myynnistä ja annetun tarjouksen hyväksymisestä
– Loimaan omakotitalon hintapyynnöstä

Yhtymävaltuusto päätti
– merkitä tiedoksi saaduksi kuntayhtymän vuoden 2018 arviointikertomuksen
– siirtää tilikauden 2018 ylijäämä 205 599,59 euro taseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille
– merkitä tiedoksi saaduksi kuntayhtymän vuoden 2018 henkilöstökertomuksen
– hyväksyä 2019 talousarvioon esitetyt määrärahamuutokset

Oppisopimus ja varhaiskasvatus
OKM kanta on, että varhaiskasvatuksessa oppisopimusopiskelijoiden tulisi pääsääntöisesti olla mitoitusta täydentävää henkilöstöä. Mikäli avoimessa rekrytoinnissa ei löydy kelpoisuusehtoa täyttävää henkilöä, niin oppisopimusopiskelijan saa rekrytoida osana henkilöstömitoitusta kerralla korkeintaan vuodeksi.

Sivutoimilupa ja -ilmoitus
Sivutoiminta koskevat hakemukset osoitetaan kuntayhtymäjohtajalle ja niihin tulee saada lähiesimiehen puolto. Lisätietoja antavat apulaisrehtorit.

Liikkuminen kuntayhtymän tiloissa
Johtoryhmä on 23.5. päättänyt, että kuntayhtymän tiloissa oleskelu ja liikkuminen klo 22.00 – 06.00 välisenä aikana on kielletty. Erityistapauksista tehdään aina etukäteen rehtorin tai apulaisrehtorin päätökset. Johtoryhmän päätöksen taustalla ovat mm. kiinteistöjen murtohälytysjärjestelmät ja niihin kohdistuneet aiheettomat hälytykset. Ulkopuolisten henkilöiden, joiden läsnäolo ei liity kuntayhtymän tai Novidan toimintaan, tuominen kuntayhtymän tiloihin virka-ajan ulkopuolella on kielletty. Lisätietoja antavat johtoryhmän jäsenet ja atk-päällikkö.

Loimaan Myllykyläntien tiloissa liikkumisesta on annettu ohjeet, jotka löytyvät Intrasta henkilöstökohdasta/kulunvalvonta.

Kuntayhtymäjohtajan kesäajan vuosilomat
Antti on vuosilomalla 31.5.-4.6. ja 24.6.-21.7.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Ajoneuvojen liikennekäytöstä poisto ajalle 4.6.-5.8.2018
Liitteenä on taulukko, johon on listattu kuntayhtymän M- ja N- luokan ajoneuvot. Pyydän ilmoittamaan Marko Koivistolle, marko.koivisto@novida.fi, viimeistään 29.5.2019 mennessä niiden ajoneuvojen tiedot (rekisterinumero, ajoneuvon merkki ja käyttökohde), joiden käyttö on tarpeen edellä mainitulla aikavälillä. Muut ajoneuvot poistetaan liikennekäytöstä 4.6.2018 ja ne ovat käyttökiellossa 4.6.-5.8.2018. Ajoneuvojen kesäkäytön tarve on perusteltava.

Ajoneuvojen vastuuhenkilöiden on merkittävä näkyvästi liikennekäytöstä poistettujen ajoneuvojen ohjaamoon se, että kyseinen ajoneuvo on käyttökiellossa.

Opettajat muistakaa laskut ennen lomille lähtöä
Muistutan vielä ennen lomille lähtöä laskujen vastaanottamisesta ja hyväksymisestä. Tuotteiden tilaukset tulee tehdä niin ajoissa, että laskut ovat ennen lomille lähtöä vastaanotettavissa ja hyväksyttävissä, jotta vältymme viivästyskoroilta. Kaikki sisäiset laskut tulee myös laskuttaa viimeistään nyt touko-/kesäkuun vaihteessa, jotta pääkirjanpitäjä ehtii kirjata ne kirjanpitoon ennen vuosilomalleen lähtöä ja näin laskut saadaan välitilinpäätökseen 30.6.2019. Kaikki laskuttamiskelpoiset myyntilaskut tulee laskuttaa viimeistään toukokuun lopussa. Yhtymähallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston päätöksen mukaan sisäiset laskut laskutetaan kerran kuukaudessa. Ulkoiset laskut tulee laskuttaa säännöllisesti. Kuukausittainen laskutus on näissäkin hyvä lähtökohta.

Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta, puh. 0409001279 tai leena.suonkanta@novida.fi


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Novidasta valmistuvat opiskelijat lukuvuoden 2018-2019 aikana
Novidan lukiosta valmistuu 85 ylioppilasta.
Ammattiin Uudenkaupungin toimipaikasta valmistuu 101 opiskelijaa ja koko lukuvuoden osalta lisäksi 55 opiskelijaa. Loimaan toimipaikan Turuntieltä valmistuu 47 opiskelijaa ja kevätlukukauden osalta on jo valmistunut lisäksi 51 opiskelijaa. Myllykyläntieltä valmistuu 85 opiskelijaa ja kevätlukukauden osalta on jo valmistunut 20 opiskelijaa. Hämeentieltä valmistuu 26 opiskelijaa ja kevätlukukauden osalta on jo valmistunut 12 opiskelijaa. Liedon toimipaikasta valmistuu 42 opiskelijaa ja kevätlukukauden osalta on jo valmistunut 2 opiskelijaa.
Kaiken kaikkiaan Novidasta valmistuu 301 opiskelijaa ammattiin ja 85 ylioppilasta. Lisätietoa antavat lukion rehtori ja apulaisrehtorit.

Taitaja2019 Joensuu
Taitaja2019 kisoissa paremmuutta ratkottiin 43 kilpailulajissa, TaitajaPLUS lajeissa sekä Taitaja9 kisassa. Järjestelyt sujuivat hyvin, medianäkyvyyttä saatiin kiitettävistä ja kisapaikalla vieraillut tasavallan presidentti Sauli Niinistö seurasi kisoja ja juttelit nuorten finalistien kanssa. Novidan finalistit kävivät lajeissaan tiukan kisan. Sähköasennuslajissa Juho Lehtinen sijoittui neljänneksi (0,22 pistettä pronssista), cateringkokkilajissa Eetu Kortemaa ja Joonas Tammelin sijoittuivat seitsemänneksi ja kauneudenhoitolajissa Jenni Puiston sijoitus oli kahdeksas. Finalistit ja valmentajat, Jarno Hellsten, Lasse Alisaari ja Katja Kangasvieri, tekivät hienoa työtä ja edustivat tyylikkäästi oppilaitostaan. Keskiviikkona Taitaja9 kisoissa Liedon keskuskoulun joukkue Ronja Liukas, Aatu Hakala ja Roope Räty osallistuivat innokkaina kisatapahtumaan, vaikka tällä kertaa V-S joukkueista ei selviydytty kuuden finalistin joukkoon. Tulokset lajeittain ja kuvia tapahtumasta on nähtävissä

https://www.taitaja2019.fi/tulokset/

https://skillsfinland.kuvat.fi/kuvat/Taitaja2019+Joensuu/

Seuraavat kisat käydään Jyväskylässä 2020 viikolla 20. Taitajakisoja tullaan edelleen kehittämään ja lajivalikoimaa muuttamaan jo seuraavissa kisoissa cateringkokki- ja ravintolakokkilaji yhdistämällä.

Lisätietoja antaa apulaisrehtori Tarja Asula puh. 040 900 1322.


Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 22.5.2019 kokouksen pöytäkirja
Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko yhtymähallituksen pöytäkirjat. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.

Loimaan Terveystalon työterveyshuollon kesän aukio-oloajat
21.6 asti: ma-to klo 8-18 ja pe 8-16
21.6 – 4.8.: ma-pe klo 8-16
4.8. alkaen ma-to klo 8-18 ja pe klo 8-16

Työterveyshuollon ajanvaraukseton päivystys päättyi 22.5.2019 alkaen.
Työterveyshoitajat ja jatkossa myös sairaanhoitaja palvelevat ajanvarauksella. Aikoja löytyy netistä. Terveystalon ajanvaraus palvelee vuorokauden ympäri osoitteessa www.terveystalo.com.
Lääkäri-chat 24/7 palvelee vuorokauden ympäri osoitteessa www.terveystalo.com/omaterveys.
Ajan voit varata myös puhelimitse numerossa 030 6000.

Tarkemmat tiedot löydät tästä.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Kortemaa Eetu ja Tammelin Joonas, Cateringkokki Taitaja2019 finalistit.

Lehtinen Juho, Sähköasennus, Taitaja2019 finalisti.

Puisto Jenni, Kauneudenhoito, Taitaja2019 finalisti

Yhtymävaltuuston kevätkokouksessa 22.5. päätettiin mm. tilikauden ylijäämän siirtämisestä taseen omaan pääomaan tilille.

Yhtymähallitus kokoontui kevään viimeiseen kokoukseen 22.5.

Turun ammattikorkeakoulun, Novidan lukion opiskelijat sekä Turun yliopiston edustajat pitävät luonnontiedelukion saamista Novidaan tärkeänän tavoitteena.

Novidan luonnontiedelukion luvan hakemiseen liittyvä seurantakokous kokosi 23.5. yhteenä innokkaita korkeakoulujen, virastojen ja yritysten edustajia.