Kuntayhtymän johto tiedottaa

Yhtymähallituksen kokous 23.1.
Hallitus päättää
– talousarvion marraskuun 2017 toteutumasta
– SORA-toimielimen kokoonpanosta
– ammatillisen koulutuksen koulutustarjonnasta ja aloituspaikoista 2018
– palveluista perittävistä maksuista
– oikaisuvaatimuksesta OKM:n päätökseen suoritteiden määrästä
– valtuuston päätösten toimeenpanosta
– AVI:n päätöksestä Turuntien opiskelijoiden nimettömästä sisäilmakantelusta
– työsuojelun toimintaohjeesta 2018-2021
– lukion luonnontiedelinjasta 1.8.2018 alkaen
– lukion syksyn aloituspaikoista
– HYVÄ PORE –hankkeen kahden projektityöntekijän  täyttöluvasta
– irtaimen käyttöomaisuuden leasing puitesopimuksesta
– Ukin toimipaikan kiinteistöhuollon uudelleenjärjestelyn selvityksen aloittamisesta.
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450

Luonnontieteisiin perustuvan ”ruokalukion” kehittämistyöpaja
Luonnontiedelukion työseminaari pidettiin viime perjantaina Loimaan Evira:n tiloissa, joka on osallistunut seminaarin suunnitteluun ja toteutukseen. Seminaariin osallistuin noin 30 sidostyhmiemme ja yhteistyökumppaneidemme edustajia. Edustettuna olivat mm. Turun yliopisto, Turun AMK, Helsingin yliopisto, Evira, Loimaan kaupunki, AVI, maa- ja metsätalousministeriö, MELA, MTK, Novidan ammattiopisto ja lukio, opiskelijat, HKScan, yhtymähallitus. Seminaarin aiheina olivat mm. luonnontiedelukion alueellinen vaikuttavuus, yhteistyökumppaneiden rooli koulutuksen toteutuksessa, markkinoinnissa ja näkyvyydessä sekä koulutuksen pedagoginen toteutus. Lisätietoja antaa rehtori Hannu Lahti puh. 050 512 6049.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Virkavapaat ja työlomat
Pysyväisohje palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytännöistä on päivitetty ja löytyy tästä linkistä.
Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279


Yleisiä tiedotteita

Opetustehtäviin Turuntielle ja Myllykyläntielle on palkattu kevääksi 2018 seuraavat henkilöt:

Ella Eronen-Levonen, Sosiaali- ja terveysala
Kirsi Mäki, Sosiaali- ja terveysala
Jouko Lautaoja, Sähkö- ja automaatiotekniikka
Jani Huhti, Kone- ja tuotantotekniikka
Jaakko Koskinen, Kone- ja tuotantotekniikka
Ville Rämö, Kone- ja tuotantotekniikka ammatillinen ohjaaja 9.1.–9.3.2018.

Lisätietoja antaa apulaisrehtori Jouko Tevasaari puh. 040 900 1282.

Pingispöytä Myllykyläntiellä
Myllykyläntien vaakuna-aulaan on tuotu uusi pingispöytä mailoineen. Ryhmänohjaajat, infotkaa opiskelijoita.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Liikkuva koulu -hanke saa myös opettajat kokeilemaan taitojansa. Kuvassa lehtori Tommi Valtonen (vas.) ja koulutuspäällikkö Jorma Mörsky (oik).