Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Hallintosäännön uudistaminen
Yhtymähallitus asetti työryhmän valmistelemaan hallintosäännön uudistusta. Työryhmään kuuluvat talous- ja hallintojohtaja, pedagoginen rehtori ja kuntayhtymäjohtaja. Ryhmän työtä ohjaa ja valvoo hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Jos lukiokoulutus siirtyy kuntayhtymälle, työryhmän tulee kuulla lukion rehtoria. Yhtymähallitus käsittelee syksyn aikana sääntöuudistusta ja siitä päätetään valtuuston syyskokouksessa. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Kuntayhtymän päivitetty strategia vuosille 2016-2030 hyväksytty
Strategiaan on tehty pieniä teknisiä muutoksia ja täsmennyksiä. Mikäli lukiokoulutus siirtyy kuntayhtymään, tullaan strategiaa päivittämään vielä tämän syksyn aikana. Lisätietoja antavat johtoryhmän jäsenet.

Kuntayhtymään uusi opinto-ohjaajan virka
Hallitus päätti muuttaa yhden vapaana olevan lehtorin viran kokonaistyöajassa olevan opinto-ohjaajan viraksi 1.8.2017 alkaen. Virka julistetaan julkisesti haettavaksi. Lisätietoja antaa pedagoginen rehtori puh. 040 900 1340.

Mynämäen kunta kiinnostunut LSKKY:stä
Kunnan virkamiesjohto kutsui kesäkuussa kuntayhtymäjohtajan epäviralliselle vierailulle Mynämäelle. Vierailun aikana keskusteltiin kunnan mahdollisesta kiinnostuksesta kuntayhtymäämme kohtaan. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Opettajan vuosityöaikakokeilu

Kuntayhtymässä alkoi viime viikolla aivan uutena koulutuksen kosmetologikoulutus. Koulutuksessa aloitti 16 opiskelijaa ja uutena opettajana kokenut alan opettaja Tuija Sundell (takarivissä seisomassa)

Kuntayhtymässä alkoi viime viikolla aivan uutena koulutuksen kosmetologikoulutus. Koulutuksessa aloitti 16 opiskelijaa ja uutena opettajana kokenut alan opettaja Tuija Sundell (takarivissä seisomassa)

Ammatillisten oppilaitosten on mahdollista aloittaa 1.8.2017 alkaen opettajien vuosityöaikakokeilu. Myös kuntayhtymä on miettinyt kokeiluun osallistumista ja aiheesta tullaan keskustelemaan JUKO:n pääluottamusmiehen kanssa. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Johtoryhmässä todettua
– Kuntayhtymän välitilinpäätös näyttäisi päätyvän plussalle vaikka Liedon ja Myllykyläntien toimipisteet ovat pahasti miinuksella
– Vuoden 2017 talousarviossa otetaan huomioon lukiokoulutus
– Aikuiskoulutus on laatinut yhteisen toimintasuunnitelman, jossa vahvasti mukana myös oppisopimuskoulutus
– Aikuiskoulutuksessa työskentelevien työnajakoa on selkeytetty ja jokaiselle sovittu omat vastuutehtävänsä
– Aikuiskoulutuksen ja Lounais Suomen koulutus oy:n välistä työnjakoa on selkeytetty
– LSKKY on mukana Turun kaupungin koordinoimassa hankehaussa, jonka kokonaisarvo on noin 700 000 euroa. Turku hakee kahta hanketta: 365/12-hanketta ja henkilökohtaistamishanketta.
– LSKKY:ssä aloitti Ukissa 202, Liedossa 78 ja Loimaalla 302 uutta opiskelijaa. Lisätietoja antavat johtoryhmän jäsenet.

Lounais Suomen koulutus oy
Osakeyhtiön hallitus myönsi toimitusjohtaja Ritva Siippaiselle eron toimitusjohtajan tehtävästä 31.5.2016 alkaen ja valitsi uudeksi toimitusjohtajaksi 1.7.2016 alkaen Kari Mäenpään.

Järjestyssäännöt päivitetty
Liitteenä kuntayhtymän ja Novidan 1.8.2016 voimaan tulleet, päivitetyt järjestyssäännöt.
Järjestyssäännöt 01082016


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Yhteisöllisen päivän 9.8. ryhmätöiden satoa
Päivän teemana oli yhteisöllisesti löytää yhteiset pelisäännöt ryhmän toiminnalle. Ryhmän piti valita mielestään kolme tärkeintä ja ehkä myös tähän saakka hankalinta asiaa, joihin ryhmä miettii asiaa korjaavia toimenpiteitä käyttöön otettaviksi tiimin toimintatavoiksi. Ne ovat kunkin ryhmän lukuvuoden kolme kehittämiskohdetta, joiden toteutumista myös arvioidaan.

Viikkotiedotteessa esitellään kaikkien ryhmien valitsemat kehittämiskohteet. Tässä niistä neljä ensimmäistä.

Logistiikka-ala

 1. Viestintä – kaikki avunpyynnöt toimitetaan ainoastaan sähköpostiin loimaa_logistiikka ja vastaamme kolmen vuorikauden kuluessa. –  ”maanantai ”palaverit ja tarkastus YT-ajalla – opettajien tasapuolinen kohtelu asioista tiedottamisessa ja asioista sopimisessa.
 2. Toimintasuunnitelma – neuvottelukunnan yhteiset kokoukset kerran vuodessa – sovitaan autojen siivouksesta ja tarkastetaan aika ajoin satunnaisesti – yhteinen käytäntö liittyen opiskelijoiden kohteluun koulussa (esim. puhelimen käytön valvonta tunneilla) – tärkeää on, että jokainen opettaja kohtelee opiskelijoita samalla tavalla, tämän asian onnistumista seurataan kuukausittain palavereilla.
 3. Asiakaslähtöisyys – pääasiakas on opiskelija ei mikään muu

IT tukipalvelun ja Tietojenkäsittely koulutusohjelma työryhmä

 1. Laatuongelma – säännöllinen laatupalaveri – palautteiden seuraaminen
 2. Viestintä – viestinnän tarkka kohdentaminen – viestien seuraaminen/lukeminen. Asiakkaat eivät lue viestejä
 3. Asiakaslähtöisyys – palvelu asiakkaan tarpeet huomioiden

Rakennus- ja talotekniikka-alat

 1. Luova toimintaympäristö – täytyy uskaltaa sanoa mielipiteensä – taukojen ja palaverit aikana ideoita saattaa lentää – hyvää projektilähtöisyys, liikkumavaraa pitää olla toteutuksia varten – 5-pv koulutuksien sijoittamiset ongelma –> koulutukset viikonlopuille – erityisosaaminen pitää saada käyttöön
 2. Oma vireys – tärkeäksi koettu, heijastuu opiskelijoihin ja toimintaan yleisesti – vireys säilyy paremmin kun saa toteuttaa itseään, “pääosin omalla mukavuusalueellaan” –> työtehtävien jako tämä huomioon ottaen. – jaettu vastuu auttaa kaikkia jaksamaan – lisäkoulutus auttaa myös vireyteen ja osaltaan jaksamiseen – “rento ote” ei oteta asioita liian vakavasti – tiiveys auttaa myös vireyteen
 3. Asiakaslähtöisyys – opiskelijoiden käyttäytyminen asiakastilanteissa, siisteys, tupakointi, näyttää hyvältä – asennekasvatusta ammattiin – tuntien vähäinen määrä ongelma –> tiivistys ratkaisuna – kaikki tehdään asiakkaalle, vaativuus kohdalleen. – yhtenäiset säännöt kaikkien opettajien osalta – osaamisen tunnustaminen mielekästä

Sosiaali- ja terveysala

 1. kokous – hyvä valmistelu, käydään yhteiset juoksevat asiat nopeasti läpi, käytetään enemmän aikaa yhteiseen suunnitteluun ja kehittämiseen, opitaan jakamaan hyviä käytänteitä, pidetään teemakokouksia
 2. asiakaslähtöisyys – opitaan näkemään opiskelijat ja työpaikkaohjaajat asiakkaina, kehitetään opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja, osallistetaan enemmän opiskelijaa, otetaan työpaikat mukaan suunnitteluun, tiivistetään yhteistyötä ja jalkautumista työpaikoille.
 3. laatuongelma – uudistetaan toteutussuunnitelmia ja niiden sisältöjä tarkemmiksi, kehitetään yhteisopettajuutta ja yhteistä suunnittelua, jaetaan materiaalia kollegoille

Lisätietoa antaa pedagoginen rehtori Petri Lähde, puh. 040 900 1340, edellisten alojen koulutusalavastaavat ja atk-päällikkö Juha Skyttälä, puh. 040 900 1335.

opinto-opas_viikkotiedote33
Uudet opinto-oppaat löydät Novidan www-sivuilta, alla olevasta linkistä:


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Restelin varaussivusto uudistuirestel
Restelin varaussivusto uudistui ja uusi hotellivaraussivusto tarjoaa nyt yritysvaraajille entistä paremmat mahdollisuudet tehdä ja hallinnoida hotellivarauksia itse.

Sivusto tarjoaa yritysvaraajille mm.:
– Cumulus-, Rantasipi- ja Seurahuone-hotellien koko tarjonta kätevästi yhdestä paikasta
– Oma personoitu aloitussivu, jolta löytyy mm. Restelin yhteyshenkilön yhteystiedot
– Sopimushinnat sekä ajantasainen tieto saatavuudesta
– Salasanoja voi itse luoda ja poistaa käyttäjätunnuksia, joille voidaan määritellä erilaisia käyttöoikeuksia tarpeiden mukaan
– Mahdollisuus tehdä itse varausmuutoksia ja tarkastella varaushistoriaanne
– Ennakkoon sisäänkirjautuminen hotellin
– Mahdollisuus käyttää varausjärjestelmää millä tahansa laitteella tietokoneesta mobiililaitteisiin
Uudelle varaussivustolle »
Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.