Kuntayhtymän johto tiedottaa

Turun perjantai-iltapäivän puukotustapahtuma
Opiskelijat sekä henkilökunta voivat hakea henkistä tukea, mikäli kokevat turvattomuutta, pelkoa tai ahdistusta tapahtuman johdosta. Opiskelijat voivat kääntyä ryhmäohjaajien, kuraattorien, koulupsykologien tai kouluterveydenhoitajien puoleen. Henkilökuntaa auttaa työterveys, josta työterveyshoitajien kautta on mahdollisuus päästä keskustelemaan työpsykologin kanssa.

Johdon käynti ministeriössä
Kuntayhtymän edustajat kävivät 18.8.2017 opetus- ja kulttuuriministeriössä keskustelemassa mahdollisuudesta hakea valtionavustusta Varsinais-Suomen positiiviseen rakennemuutokseen liittyvään toimintaan kuten uudet oppimisympäristöt, yritysyhteistyö ja ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen.

Seutukaupunkien elinvoiman selvittäminen
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, elinkeinoministeri Mikä Lintilä ja asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ovat kutsuneet kaupunkineuvos Antti Rantakokon selvityshenkilöksi. Selvityshenkilö tulee tekemään toimenpide-ehdotuksia seutukaupunkien uudistumisen sekä taloudellisen elinvoimaisuuden parantamiseksi.

Selvityshenkilön tehtävänä on arvioida seutukaupunkien elinvoimaisuutta ja sen kehitystä. Tarkastelussa otetaan huomioon eri näkökulmat elinvoimaisuuteen: seutukaupunkien väestökehitys, elinkeinot, työllisyys, kuntatalous, koulutustarjonta, asuminen sekä liikenneyhteydet. Selvityshenkilö tarkastelee myös sitä, miten seutukaupungit voivat päästä nykyistä paremmin osaksi talouskasvua: miten tuotannon sijoittumista ja investointeja seutukaupunkeihin voidaan edesauttaa ja miten toimialojen kasvu- ja taantumavaiheisiin on mahdollista sopeutua. Selvityshenkilö pyrkii lisäksi tunnistamaan seutukaupunkien elinvoiman ja taloudellisen kasvun mahdollisia esteitä. Selvitysaika on 1.6–30.9.2017.

Selvityshenkilö kaupunkineuvos Antti Rantakokko vierailee Loimaalla tiistaina 22.8. Suomen maatalousmuseo Sarkassa. Loimaan kaupunki on kutsunut myös kuntayhtymästämme edustajan kyseiseen tilaisuuteen. Johtoryhmä sopi, että tilaisuuteen osallistuu pedagoginen rehtori Petri Lähde.

Lisätietoja: vs. kuntayhtymäjohtaja Leena Suonkanta, 040 9001279, leena.suonkanta@novida.fi

 


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Alustava tieto kuntayhtymän opiskelijamääristä 2017
Kalenterivuoden 2017opiskelijamäärä lasketaan vielä nykyisen lainsäädännön mukaan kevätlukukauden ja syyslukukauden painotettuna keskiarvona (kevään opiskelijamäärä kerrotaan seitsemällä ja syksyn opiskelijamäärä viidellä). Syksyn opiskelijamäärän virallinen tilastointipäivä on 20. syyskuuta.

Koulutuskuntayhtymän järjestämisluvassa määrätty vuosiopiskelijamäärä sisältäen ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen ja näyttötutkintona suoritettavan ammatilliseen perustutkintoon valmistavan koulutuksen on 1655. Kevään 2017 tilastointipäivänä 20. tammikuuta Novidassa oli 1 571 opiskelijaa.

Jatkavia ammatillisen koulutuksen opiskelijoita oli 15.8.2017 yhteensä 1005 ja uusia opiskelijoita 474 eli yhteensä 1 479 jakaantuen toimipaikoittain ja -pisteittäin seuraavasti:

Lukion opiskelijoita oli 15.8.2017 yhteensä 166 ja uusia opiskelijoita 92 eli yhteensä 258.

Jatkavat opiskelijatUudet opiskelijat
Uudenkaupungin toimipaikka311132
Loimaan toimipaikka572274
* Myllykyläntien toimipiste212
* Turuntien toimipiste217
* Hämeentien toimipiste143
Liedon toimipaikka12268
Yhteensä1005474
Lukio16692

 

Näillä opiskelijamäärillä vuoden 2017 ammatillisen koulutuksen painotetuksi keskiarvoksi tulisi 1 533 opiskelijaa, mikä on 122 opiskelijaa alle järjestämisluvan enimmäismäärän. Tilanne elää kuitenkin vielä ennen syksyn varsinaista tilastointipäivää.

Lisätietoa asiasta antaa pedagoginen rehtori Petri Lähde.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Valtion vuoden 2018 budjettiesitys ammatillisen koulutuksen osalta (otteita esityksestä)
Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 758 871 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) 738 644 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen koulutuksen perus- ja suoritusrahoitukseen ja edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena myönnettävään strategiarahoitukseen ammatillisen koulutuksen järjestäjille (tästä puuttuvat esityksessä olevat kohdat 2 ja 3, jotka koskevat yksityisiä koul.järjestäjiä)

Kohdassa 1 tarkoitettu ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen osuus on enintään kaksi prosenttia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 9 §:n mukaisesta ammatillisen koulutuksen määrärahasta.

Ammatillisen koulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä on enintään 176 000 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään 5 000 opiskelijavuotta.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

Ammatillisen koulutuksen määräraha yhteensä (ei sisällä alv-kompensaatioita)1 694 181 000
— Laskennallisen rahoituksen osuus yhteensä1 660 297 000
    josta perusrahoituksen osuus (95 %)1 577 282 000
    josta suoritusrahoituksen osuus (5 %)83 015 000
— Strategiarahoituksen osuus (enintään)33 884 000
Kuntien rahoitusosuus-955 537 000
Arvonlisäverokompensaatiot yhteensä20 227 000
— Arvonlisäverolain (1501/1993) 39 § ja 40 §:ssä tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin sisältyvien arvonlisäverojen osuus yksityisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille aiheutuneista kustannuksista19 227 000
— Yksityiselle koulutuksen järjestäjälle korvattava kunnan tai kuntayhtymän luovuttaman kiinteistön ja käyttöomaisuuden osalta suoritettava arvonlisävero1 000 000
Yhteensä758 871 000

 

2018 talousarvio758 871 000
2017 talousarvio721 415 000
2016 tilinpäätös717 763 091

 

Lisätietoja: Leena Suonkanta, 040 900 1279, leena.suonkanta@novida.fi


 Yleisiä tiedotteita

Työterveyshuollon tiedote Loimaan toimipaikan henkilöstölle:
N
ovida/ Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vakinaisessa palvelusuhteessa oleville työntekijöille tehdään ikäryhmätarkastukset; 35-55-vuotiaat tarkastetaan 5 vuoden välein ja siitä ylöspäin 1-3 vuoden välein. Mikäli kuulut edellä mainittuihin ikäluokkiin olet tervetullut tarkastukseen!
Mikäli altistut työssäsi melulle, pölylle tai kemikaaleille on tärkeä käydä tarkastuksissa 3 vuoden välein.
Uudet vakinaiset työntekijät voivat varata ajan itse työhöntulotarkastukseen, jossa saa myös tietoa työterveyshuoltopalveluista palveluista. Muita syitä hakeutua tarkastukseen on se, että olet työskennellyt jo pidempään, mutta syystä tai toisesta et ole aiemmin ollut tarkastuksessa. Tai olet huomannut työkyvyn alentumista, motivaation heikkenemistä tai ongelmia terveydessä, työnäkemisessä tai muissa asioissa.
Terveystarkastukset tehdään Attendo Työterveyshuolto Loimaan seudun Loimaan toimipisteessä. Tarkastus kestää n. 60-90 minuuttia. Keskustelemme työhön ja terveyteen liittyvistä asioista ja mietimme myös jatkohoitotarpeita (työfysioterapeutti, psykologi, laboratoriokokeet yms.) ja varaamme tarpeen mukaan myös lääkärintarkastusajan.

Terveisin työterveyshoitaja Ulla Nyman. ulla.nyman@attendo.fi puh. 0440-764 304
Varaa terveystarkastusaika puh. (02) 7764 100/Attendo ajanvaraus
Aikoja voi etsiä/varata myös netistä http://www.attendo.fi/loimaantyoterveyshuolto
huomioi, että varaat ajan nimetyltä hoitajalta.

Huom. Jos et pääse varattuna aikana tarkastukseen niin peru aikasi puh. (02) 7764 100, koska peruuttamattomasta vastaanottokäynnistä peritään sakkomaksu suoraan asiakkaalta, jos käyntiä ei ole peruttu viimeistään vastaanottopäivän aamuna.

Yhtymähallituksen 22.8.2017 kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista on henkilökunnan luettavissa intranetissä kohdassa kokouslistat Talous ja hallinto/Yhtymähallituksen esityslistat.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Uudenkaupungin toimipaikka aloitti uuden lukuvuoden aurinkoisessa säässä ryhmäytymisen merkeissä. Logistiikan aloittava ryhmä omaa alaa kuvaavassa Still-otoksessa. Ryhmän ohjaaja Jari Lindahl on saanut vaativan tehtävän ajoneuvon vaihdekeppinä.