Kuntayhtymän johto tiedottaa

Yhtymähallituksessa käsiteltyjä asioita 22.8.2017
Kuntien valintojen viivästymisestä johtuen viime viikon tiistai-iltana kokoontui vielä ns. vanha hallitus. Tilaisuudessa muistettiin kuntayhtymän merkkipäiväsäännön mukaisella lahjalla puheenjohtaja Leena Virtasta sekä jäsen Veikko Ruohosta, jotka kumpikin olivat ilmoittaneet, että eivät jatka enää kuntayhtymämme luottamushenkilöinä.

Yhtymähallitus käsitteli mm. opiskelijamäärien alustavaa tietoa, tilintarkastajien arviointikertomuksessaan antamaa lausuntoa, hyväksyi välintilinpäätöksen, paikallisen virka- ja työehtosopimuksen (laitoshuoltajia koskeva) sekä täyttöluvan Hämeentien laitoshuoltajan tehtävään, antoi yleiset talousarviota koskevat valmisteluohjeet vuodelle 2018 ja lausunnon Varsinais-Suomen maakuntaohjelmasta 2018-2021.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan löytyy Novidan internetsivuilta kohdasta Koulutuskuntayhtymä.

Johtoryhmässä 25.8.2017 käsiteltyjä asioita
Talousasioita: Koulutuspäälliköt hyväksyvät laskut. Joka toimialasta muutama opettaja vastaanottaa laskuja. Petri Lähde tekee listan näistä vastaanottajista.

Leena osallistunut KT:n ja Sivistan Webinaariin. Työnantajien edustajat eivät osanneet ennustaa tuleeko ensi vuodelle palkankorotuksia kunta-alalle. Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31.8.2018

Hankeasioita: Lähiruoka-hankkeen jatko on 2,5 vuotta ja budjetti on 1,22 miljoonaa. Alkamisajankohta on 1.3. tai 1.4.2018. Päätettiin hakea jatkoa Lähiruoka-hankkeelle.

Opetushallitus on tiedottanut ammatillisen koulutuksen laadun kehittämiseen haettavasta avustuksesta. Hakuaika 15.8.-30.9.2017.  Hakutiedotteen mukaan painopiste on laadunhallintajärjestelmän päivittäminen reformin tavoitteiden suuntaisesti. Reformin myötä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulisi analysoida laadunhallintajärjestelmiensä muutos- ja kehittämistarpeet ja tämän pohjalta uudistaa ne vastaamaan reformin mukanaan tuomia muutoksia. Kuntayhtymän laatupäällikölle on annettu asia valmisteltavaksi yhteistyössä muiden Varsinais-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa (Sskky koordinoi).

Lukion ajankohtaisasiat: Petri Lähde, Hannu Lahti ja Olavi Ala-Nissilä tapaavat maanantaina 28.8. opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen erityisavustajan ns. ruokalukioasian merkeissä.

Positiivisen rakennemuutokseen (Pore) liittyen on päätetty hakea hankerahaa. Petri Lähde ja Juha Jokinen osallistuvat Pore-hankehaun tapaamiseen Uudenkaupungin toimipaikassa 6.9.2017.

Kuntayhtymän ajankohtaisasioita: Petri Lähde osallistui 22.8. seutukaupunkien elinvoimaa koskevaan tilaisuuteen Suomen maatalousmuseossa Sarkassa. Selvityshenkilö kaupunkineuvos Antti Rantakokko tekee neljälläkymmenellä paikkakunnalla tarvekartoitusta. Lähde toi tilaisuudessa esille ammatillisen koulutuksen osalta linja-autoliikenteen sujuvuuden parantaminen ja, että saisimme hakemamme järjestämisluvat (työvoimakoulutus, vankilaopetus ja laajennettu oppisopimuskoulutus).

Uudenkaupungin toimipaikalla on viikolla 40 hyvinvointitempauksia koko viikon. Idean on liikkeelle laittanut SAKU ry nimellä Hyvinvointi virtaa. Meillä asia toteutetaan osittain hankerahalla Liikettä niveliin. Mietitään Loimaalle ja Liedolle myös hyvinvointiviikkoa. Ohjausryhmä kokoontuu noin viikon kuluttua. Leena Suonkanta ottaa yhteyttä asian tiimoilta työterveyshoitaja Ulla Nymaniin.

Muut asiat: Leena Suonkanta ja Petri Lähde osallistuvat ammatillisen koulutuksen seminaariin Turussa 30.10.-1.11.2017.

Johtoryhmän muistio on kokonaisuudessaan luettavissa intrasta.


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Seutukaupunkien elinvoiman selvittäminen
Seutukaupunkien elinvoiman selvittämiseksi valittu kaupunkineuvos Antti Rantakokko järjesti keskustelutilaisuuden Suomen maatalousmuseo Sarkassa tiistaina 22.8. Tilaisuudessa olivat Rantakokon lisäksi Loimaan kaupunginjohtaja Jari Rantala, kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, Loimaan kauppakamariosaston osastoasiamies Niina Nurmi, yritysneuvoja Marianne Pajula ja pedagoginen rehtori Petri Lähde. Selvitysmiehen tehtävänä on tehdä toimenpide-ehdotuksia seutukaupunkien uudistumisen sekä taloudellisen elinvoimaisuuden parantamiseksi. Novidan puolesta toimenpide-ehdotuksiksi nousivat linja-autoliikenteen kattavuuden lisääminen seutukunnalla sekä järjestämislupien varmistaminen tällä hetkellä olevassa hakutilanteessa. Turvatakseen oppilaitoksen mahdollisuudet tarjota työelämän tarvitsemia koulutuspalveluita, on työvoimapoliittisen koulutuksen sekä laajennetun oppisopimuskoulutuksen luvat olennaisia osia koulutusvalikoimassamme.

Lisätietoa antaa pedagoginen rehtori Petri Lähde, 040 900 1340, petri.lahde@novida.fi

 


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Lait hyväksytty
Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) ja Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (532/2017) ovat hyväksytty 11.8.2017. Alla rahoituslakia koskevia siirtymäsäännöksiä.

Siirtymäsäännöksiä20182019202020212022
Perusrahoitus, %9595706050
Suoritusrahoitus, %55203035
Vaikuttavuusrahoitus, %00101015
Strategiarahoitusenintään 4 % (vuonna 2018 luultavasti 2 % koko valtionosuuspotista päältä pois)

 

Vuosina 2018 – 2019 tavoitteellista opisk.vuosimäärää painotetaan varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteutuneiden opiskelijamäärien sekä opisk.työvuosien ja opisk.työpäivien perusteella.

Vuosina 2018 – 2019 painotusperusteena ei käytetä työvoimakoulutusta eikä vankilaopetusta.

Vuosina 2018 – 2019 suoritusrahoituksen perusteena ei käytetä suoritettujea tutkinnon osia eikä painotusperusteena erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen järjestämistä.

vuosina 2020 – 2021 vaikuttavuusrahoituksen määräytymisperusteena ei käytetä tutkinnon osia suorittaneiden työllistymistä tai jatko-opintoihin siirtymistä eikä työelämäpalautetta.

Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2017
Yhtymähallitus hyväksynyt kokouksessaan 22.8.2017. Talous- ja hallintojohtaja laatinut liitteenä olevan ohjeen tämän perusteella.

Lisätietoja: talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta, 040 900 1279, leena.suonkanta@novida.fi


 Yleisiä tiedotteita

Digiviikko opetuksessa
Viikolla 40 vietetään Novidassa digiviikkoa, jonka teemana on digitaaliset työvälineet opetuksessa. Teemaviikko on osa DigiRoihu-hanketta, jonka isäntänä Novidassa toimii pedagoginen rehtori Petri Lähde. Digiroihu-hanke on usean toimijan kumppanuushanke, jonka rahoittajana on OPH. Hankkeen tavoitteena on edistää yhteisöllisen oppimisen kulttuuria oppilaitoksissa pohjautuen opettajien yhteiseen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Samalla osallistetaan myös opiskelijat tähän työhön. Hanke sisältää TVT-painotteisia osioita: digitaalisuus uudistaa open, syty digitaalisuuteen ja Sytyke, kuvita sekä simulaatiokouluttajan pedagogiset taidot. Hankkeen kesto: 1.5.2016 – 31.12.2017.

Opettajilta tullaan keräämään digiviikon niiden tuntien määrät, joissa on käytetty opetuksessa digitaalisia työvälineitä.

Novidan digiviikon suunnitelmat etenevät ja tavoitteena on tuoda opetukseen digitaalisia työvälineitä joko kokeiluun tai pysyvään käyttöön. Viikon aikana opettaja ja opiskelija tekevät ICT–taitotestin, jossa selvitetään osaaminen. Lisätietoa http://rosa.utu.fi/taitotesti/

ICT–taitotestin käyttäjätunnukset tullaan jakamaan sähköisesti Wilman avulla.

Keväällä koulutusalavastaaville lähetetyn kyselyn perusteella olemme mukana järjestämässä seuraavia kokeiluja:
Metalli  -> Hitsaussimulaattori
Liiketalous -> eTasku -ohjelmisto
Catering -> eKokki –ohjelmisto + tabletit
Sote -> iPad ja kannettavat työasemat. Hilma -ohjelmisto
Logistiikka -> Ajo- ja kuormausnosturisimulaattorit
Rakennus -> 3D-tulostus ja –mallinnus

Syksyn ja talven digikoulutukset alkavat viikolla 36 ja jatkuvat viikolle 50. Koulutuksen anteja voi hyödyntää Digiviikon opetuksessa. Opetus annetaan etänä esim. Skypen avulla. Sovi koulutusaika kouluttajan kanssa. Skypen asennukset ja käytönopastuksen hoitaa toimipaikan IT-tuki.

Järjestettävät koulutukset:

Simppeli verkkokurssiohjelma
Simppeli on nimensä mukaisesti hyvin yksinkertainen ohjelma, jolla voit luoda verkkokurssin.
Miten sinä voisit hyödyntää opetuksessasi Simppeliä?
Haluaisitko luopua paperilapuista ja kalvoista?
Simppelillä voit helposti tehdä verkkoon kurssin, jonka opiskelijat voivat suorittaa vaikka kotitehtävänä omalla ajallaan tai itsenäisesti tietokoneen ääressä.
Simppelillä voit helposti ja nopeasti tehdä kokonaisen kurssin, osia siitä, yksittäisen tehtävän, kokeen tai vaikka työssäoppimisen päiväkirjan.
Simppeliin ei tarvitse erikseen rekisteröityä, ei muistella monimutkaisia salasanoja, vain sähköpostiosoitteesi riittää.
Opiskelijoiden vastaukset tulevat sinun sähköpostiisi, joten niiden tarkastaminen on sinulle vaivatonta.
Käy kokeilemassa http://simppeli.novida.fi/

Kouluttajat Petri Hakanen, petri.hakanen@novida.fi puh. 040 900 1584 tai Paula Kairinen, paula.kairinen@novida.fi puh. 044 090 1324.

Office365 -koulutukset
Office365: Online Word, Excel, PowerPoint
Onlinella voit tarkastella, muokata ja jakaa Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja laitteillasi suoraan selaimessa. Näin voit työskennellä missä tahansa ja yhteiskäyttää tiedostoja.

Koulutusajankohdat: ke 30.8. klo 15-16, to 31.8. klo 15-16

Kouluttaja Eija Parikka, eija.parikka@novida.fi, puh. 044 090 1222

Office365: OneNote
OneNote on digitaalinen muistikirja, johon voit keskitetysti koota erilaiset muistiinpanot ja tiedot – kaikki kotona, töissä tai koulussa muistettavat asiat. OneNotessa paperi ei lopu koskaan. Muistikirjan tiedot on helppo järjestää, tulostaa ja jakaa. Käytössäsi on myös nopea hakutoiminto, jonka ansiosta löydät etsimäsi tiedot kätevästi. Koska muistikirjat tallennetaan sähköisesti, ne ovat käytettävissä sijainnista riippumatta.

Koulutusajankohdat: ti 5.9. klo 14.15-16, ke 6.9. klo 10-11.45

Kouluttaja Eija Parikka, eija.parikka@novida.fi, puh. 044 090 1222

Office365: ClassNotebook
Luokan OneNote-muistikirja -sovelluksella opettaja pystyy nopeasti määrittämään henkilökohtaisen työtilan jokaiselle opiskelijalle, sisältökirjaston oppimateriaalin jakamista varten sekä yhteistyötilan oppitunteja ja opiskelutehtäviä varten. Kaikki tämä voidaan sisällyttää yhteen muistikirjaan.
Kun opetuksessa on käytössä luokan OneNote-muistikirjat, opettajat voivat kätevästi lisätä oppilaita jaettuun muistikirjaan ja samalla toteuttaa eriyttävää opetusta, jakaa aineistoa sekä luoda digitaalisia yhteistyötiloja. Kun oppilaat työskentelevät yhdessä, opettaja pystyy antamaan palautetta reaaliaikaisesti.

Koulutusajankohdat: ma 18.9. 14.15-16, ti 19.9. 12.15-16.00

Kouluttaja Eija Parikka, eija.parikka@novida.fi, puh. 044 090 1222

Office365: Forms
Microsoft Formsin avulla voit luoda kyselyitä, kokeita ja äänestyksiä sekä tarkastella saapuvia tuloksia helposti. Kun olet luonut kokeen tai lomakkeen, voit kutsua käyttäjiä vastaamaan siihen missä tahansa selaimessa ja jopa mobiililaitteissa. Kun vastaukset on lähetetty, voit sovelluksen sisäisten analytiikkaominaisuuksien avulla arvioida tuloksia. Lomakkeen tiedot, esimerkiksi koetulokset, voidaan helposti tuoda Exceliin lisäanalyysia tai arvostelua varten.

Koulutusajankohdat: ke 20.9. klo 14.15-16, ke 27.9. klo 14.15-16.00

Kouluttaja Eija Parikka, eija.parikka@novida.fi, puh. 044 090 1222

3D-tulostus ja 3D-suunnittelu
Liedon ja Loimaan toimipaikoissa kouluttaja Ari Hietala ari.hietala@novida.fi puh. 044 761 6045
Uudenkaupungin toimipaikka kouluttaja Marko Kivistö marko.kivisto@novida.fi puh. 044 700 0012

Sovi ajankohta kouluttajan kanssa.

Lisätietoja antaa Juha Skyttälä juha.skyttala@novida.fi tai Petri Lähde petri.lahde@novida.fi

DigiRoihun koulutukset
Turun lähellä asuvilla/töissä käyvillä on mahdollisuus osallistua DigiRoihu-hankkeen tarjoamiin koulutuksiin TOP-keskuksessa Turussa. DigiRoihun koulutuksien syksyn tarjontaa löytyy alta:

Syksy 2017
VisuVal – opetuksen visualisointi valmentavalla otteella (uusittu!)
iPad opetuksen ja oppimisen välineenä (12.9.)
Office 365- ja OneDrive-perusteet (14.9.)
Verkon avoimet palvelut oppitunnilla (10.10. ja 12.10.)
iPad opetuksen ja oppimisen välineenä  (14.11.)
OneNote Class Notebook (16.11.)

Maksutonta koulutusta opettajille

 

 

 

 

 


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Viime viikonloppuna järjestettiin Loimaalla Sinua varten -harraste- ja hyvinvointimessut, joissa myös Novida näyttäytyi omalla osastollaan. Novida osallistui myös messujärjestelyihin: messukahvio oli oppilaitoksemme sisustusalan artesaaniopiskelijoiden stailaama ja media-alan opiskelijat huolehtivat messujen äänentoistosta ja livekuvauksesta.

 

Novidan osasto sijaitsi kutakuinkin keskellä messuhallia.

Markkinoimme sekä nuorille, että aikuisille suunnattua koulutusta.

Media-assistenttiopiskelijat huolehtivat tapahtuman äänentoistosta.

Johtoja riitti myös valvontakopin sisäpuolelle.

Tulevat media-alan ammattilaiset.

Opiskelijat huolehtivat myös tapahtuman live-kuvauksesta.