Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

LSKKY sai lukiokoulutuksen järjestämisluvan
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on päättänyt myöntänyt LSKKY:lle lukiokoulutuksen järjestämisluvan Loimaan kaupungissa 1.1.2017 alkaen. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

kosmetologien tilat

Uuden kosmetologikoulutuksen peruskorjattujen opetustilojen vastaanottotarkastus pidettiin viime viikon perjantaina Myllykyläntiellä. Tilojen kalustaminen aloitetaan välittömästi. ATK-päällikkö Juha Skyttälä (kuvassa) vastaa tilojen tietoteknisistä asennustöistä.

Ammatillisen koulutuksen reformi etenee
OKM lähettää reformiin liittyvät lakiluonnokset lausuntokierrokselle lokakuussa. Hallituspuolueet eivät ole vielä sopineet lakien peruslinjauksista. OAJ on esittänyt lakiin kirjattavan opettajan tehtävistä. AMKE:n kanta on, että pedagogisista ratkaisuista ja koulutuksen järjestäjän sisäisestä työnjaosta ei pidä lailla säätää.

Uuteen rahoituslakiin tulevien perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoitusten prosenttiosuuksista ei ole vielä päätetty. Aikaisemmin esillä olleen ehdotukset eivät sido OKM:n valmistelijoita. Vaikuttavuusrahoitukseen ministeriö esittää opiskelijapalautetta. Vastaavanlainen järjestelmä on jo nyt käytössä työvoimapoliittisessa koulutuksessa. Perusrahoituksen pienentyessä korostuvat suoritus- ja vaikuttavuusrahoitus, joista saattaa rakenteeltansa tulla hyvin yksityiskohtaiset. Tämän arvioivan lisäävän mm. nuorten oppisopimuskoulutusta, koska siinä korostuu rahoitukseen vaikuttava työllistävä vaikutus.

OKM lähetti keväällä koulutuksen järjestäjille sisällöltään laajan kyselyn koulutuksen järjestäjän kantokyvystä – eräänlaisen stressitestin. Kyselyyn vastasivat kaikki koulutuksen järjestäjät. Aineiston kautta OKM analysoi koulutuksen järjestäjien kykyä tuottaa laadukasta koulutusta rahoituksen pienentyessä. Loka-marraskuussa ministeriö käy keskustelut huolestuttavia tietoja antaneiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

LSKKY:n koulutusalavastaavat
Koulutusalavastaavien toimikausi päättyy 31.7.2017. Kuntayhtymän johdolle ja päälliköille keväällä tehdyssä organisaatiouudistusta koskeneessa kyselyssä erityisesti koulutusalavastaavilta tuli paljon palautetta mm. heidän työnsä edellytyksiin liittyvistä asioista. Saadun palautteen perusteella kuntayhtymässä on käynnistynyt valmistelu esimiesjärjestelmän parantamiseksi. Yksi selvitettävä vaihtoehto on, että kuntayhtymässä siirrytään kokopäiväisiin koulutuspäälliköihin, kuten jo useassa ammatillisessa oppilaitoksessa on jo tehty. Samalla kevennetään muuta hallintoa. Mahdolliset muutokset ja niihin liittyvät päätökset tulee valmistella siten, että 1.8.2017 voimme turvallisesti aloittaa mahdollisimman hyvällä esimiesjärjestelmällä. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Autoalan ensimmäisen vuoden opiskelijat valmistavat piirtopiikin kärjen opettaja, koulutusalavastaava Jukka Salmisen huolellisessa ohjauksessa.

Autoalan ensimmäisen vuoden opiskelijat valmistavat piirtopiikin kärjen opettaja, koulutusalavastaava Jukka Salmisen huolellisessa ohjauksessa.

Hallintosäännön uudistuksen valmistelu etenee
Yhtymähallituksen asettama hallintosäännön uudistuksen valmisteluryhmä kokoontuu syksyn ajan perjantaisin valmistelemaan uutta hallintosääntöä. Valmistelussa otetaan huomioon mm. uuden kuntalain vaikutukset sekä lukiokoulutuksen järjestäminen. Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajista muodostettu ryhmä ohjaa ja valvoo virkamiesten valmistelutyötä. Uusi hallintosääntö vahvistetaan valtuuston kokouksessa marras-joulukuussa.

Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Lukion henkilökunnan koulutustilaisuus
Kuntayhtymä järjestää osana Osaava2015-hanketta lukion koko henkilökunnalle koulutustilaisuuden 28. lokakuuta. Tilaisuudessa henkilökunnalle kerrotaan kuntayhtymän toiminnasta: opetuksen järjestämisestä, laatutyöstä, it-palveluista, taloudesta, hallinnosta ja päätöksenteosta. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

 

Ukin autoalan ensimmäisen vuosiluokan Roni Mikola (punainen haalari) ja toisen vuosiluokan Matias Salmila (sininen haalari) ovat viihtyneet Novidassa ja mielekästä tekemistä on pojilla riittänyt.

Ukin autoalan ensimmäisen vuosiluokan Roni Mikola (punainen haalari) ja toisen vuosiluokan Matias Salmila (sininen haalari) ovat viihtyneet Novidassa ja mielekästä tekemistä on pojilla riittänyt.

LSKKYn ja Turun AMK yhteistyö
Kuntayhtymäjohtaja ja pedagoginen rehtori neuvottelivat viime perjantaina Myllykyläntiellä Turun AMK:n rehtorin kanssa yhteistyön tiivistämisestä. Neuvottelussa sovittiin asioista, joissa selvitetään yhteistyömahdollisuudet. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja ja pedagoginen rehtori puh. 040 900 1340.

Johtoryhmässä todettua
KS2 tiedot tulee toimittaa talous- ja hallintojohtajalle 9.9. mennessä. Johtoryhmä kävi lävitse koulutusalojen kustannukset vuodesta 2011 alkaen. Todettiin, että aikuiskoulutuksen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta käytämme johtoryhmän 2014 tekemästä päätöksestä poiketen myös tutkinnon osia pienempien osien järjestämiseen sekä oppisopimuksena järjestettävien 4-12 kk toteutettavien koulutuksien järjestämiseen. Sataedun koordinoiman OAVA-hankehaun painopisteenä meillä on hiusalan koulutuksen kehitettävät digitaliset työkalut ja Ukin maratan sähköiset työkalut. Vetovoima-hankkeeseen palkataan ulkopuolinen työntekijä. Luonnonvara-alalla järjestetään 16.9. Peltopäivä-tapahtuma ja 30.11. Eläinten hyvinvointi –teemapäivä. Kuntayhtymä selvittää vuosityöaikakokeiluun lähtemistä ja koko opettajakunnalle tullaa syyskuun aikana järjestämään asiasta tiedotustilaisuus.


Liedon lukion ja ammattiopisto Novidan Liedon toimipaikan yhteisen yrittäjyyskurssin opiskelijoita

Liedon lukion ja ammattiopisto Novidan Liedon toimipaikan yhteisen yrittäjyyskurssin opiskelijoita

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Yrittäjyyden tuulia
Liedossa yrittäjyyttä opiskellaan yhdessä lukion ja ammattiopisto Novidan opiskelijoiden kanssa. Lukuvuoden aikana tutustaan yrityksiin ja yrittäjiin sekä ideoidaan liikeideoita, joita tulevat arvioimaan Aurajoen Nuorkauppakamarin jäsenet. Liikeideasta yritykseksi alkoi elokuussa 11 lukio-opiskelijan ja 15 ammattiopiston merkonomin opiskelijanryhmänä monimuoto-opintoina tiimiopettajien Eeva Lehtinen ja Kati Jalo johdolla. Liiketalouden opiskelijat suorittavat 15 osp yritystoiminnan suunnittelun tutkinnon osan ja lukiolaiset voivat valita omaan kurssimääräänsä Business I, Business II ja Business III kurssit.

Maanantaina 5.9.2016 Liedon yrittäjiä on tulossa vierailulle Liedon Opintien toimipisteeseen Yrittäjän päivän tapahtuman merkeissä.

Liiketalouden opiskelijoiden 4 jäseniset joukkueet ja heidän valmentajansa Liedosta, Loimaalta ja Uudestakaupungista osallistuvat Tampereella 6.-7.10.2016 Visio Junior kilpailuun. Tapahtuma toteutuu osana Innostamo hanketta.

Yrittäjyyden merkeissä Eeva Lehtinen, Kati Jalo ja Tarja Asula


Päälliköt tiedottavat

Uudenkaupungin toimipaikan siivous
Uudenkaupungin toimipaikan siivous kilpailutettiin keväällä ja yhtymähallitus teki 21.6.2016 päätöksen, jonka mukaan puhtaanapitopalveluiden toimittajaksi ajanjaksolle 1.8.2016 -31.7.2017 valittiin Inhouse Partners Oy. Sopimukseen sisältyy kaksi yhden vuoden optiota. Alussa on ollut ongelmia, koska siivoojat eivät ole tunteneet Uudenkaupungin toimipaikkamme tiloja, mutta kaikki reklamaatiot henkilöstöltä on lähetetty eteenpäin siivouksesta vastaavalle palveluesimiehelle ja yritys on ottanut palautteet vastaan ja pyrkinyt mahdollisimman nopeasti korjaamaan tilanteen.

On sovittu, että maanantaina 12.9 klo.9.30 palveluesimies Janika Kangaskorte tulee palveluohjaaja Marja Vilkkisen kanssa paikanpäälle ns. kymppipalaveriin klo 9.30 ja esittelee myös kaikki kohteen siivoojat teille.

Muistutetaan, että kaikki siivousta koskevat mahdolliset palautteet tulee antaa kiinteistöpäällikkö Rauno Merralle, rauno.merta@novida.fi tai 044 723 0125.

Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoiden palautekysely
Novidan toisen ja kolmannen vuoden nuorisoasteen opiskelijoille tarjottiin huhti-toukokuussa mahdollisuus osallistua palautekyselyyn, jossa kartoitettiin viihtymiseen ja ilmapiiriin, ohjaukseen ja opintoihin sekä opetukseen ja opetusjärjestelyihin liittyviä asioita. Tulokset olivat hyviä, vaikka ryhmä- ja tutkintokohtaista vaihtelua ilmeni jossain määrin. Tutkintokohtaiset raportit käydään läpi seuraavissa tiimi-/koulutusalapalvereissa. Ryhmänohjaajat keskustelevat tuloksista ja kehitystarpeista myös opiskelijoiden kanssa.

Tulokset on koottu toimipaikoittain ja tutkinnoittain sekä tutkintokohtaisesti toimipaikoittain vertaillen tänne. Julkinen yhteenveto tuloksista on luettavissa täältä. Lisätietoja antaa laatupäällikkö Anne Mähönen puh. 044 771 4890.

Moodlen osoite vaihtui 2.9.2016
Moodlen osoite vaihtui 2.9.2016. Uusi osoite on http://moodle.novida.fi
Novidan kotisivujen Moodle –pikalinkit päivitetty uudelle osoitteelle.
Lisätietoja antaa atk-päällikkö Juha Skyttälä puh. 040 900 1335.


Yleisiä tiedotteita

Hankeasiaa
Työajanseurantoja ei tarvitse enää toimittaa Merjalle, vaan suoraan Petrille. Työajanseurannat tulee toimittaa kuukausittain, jotta pystymme seuraamaan hankkeiden etenemistä.

Kaikesta hankkeelle tehdystä työstä pitää tehdä työajanseurantalomake, siis silloinkin kun tunnit siirretään hankkeelle kustannuspaikkasiirtona.

Ja vielä, seuraavat hankkeet päättyvät 31.12.2016:
LAIVA, LOTTO, Osaava ped.uud., Osuva ohjaus, Ote, Hyvin tekemistä länteen, Erityistä tukea tarvisevat, ProVakka, Puoti ja Eväskori.

Jos tunnistat tehneesi näihin hankkeisiin tunteja, tarkista oletko tehnyt niistä työajanseurannat ja toimittanut eteenpäin. Lisätietoja antaa rehtori Merja Koski puh. 050 568 6248.

StartUp -päivä Turuntiellä
Keskiviikkona vietettiin Loimaalla Turuntien toimipaikassa Start Up -kaveripäivää. Aurinko paistoi aamusta alkaen, joten tapahtumat voitiin järjestää ulkona. Aamupäivän aikana ykkösvuoden opiskelijat kiersivät ryhmissä  Turuntien tutor-opiskelijoiden suunnittelemaa rastirataa. Opiskelijat tutustuivat ja mittelivät erilaisten tehtävien ja haasteiden parissa. Media-alan opiskelijat ottivat päivän aikana niin kaverikuvia kuin myös tilannekuvia ja videoita. Iltapäivällä kaikilla Turuntien opiskelijoilla ja henkilökunnalla oli mahdollisuus päästä kokeilemaan kuplafutista. Matsit pelattiin yleisurheilukentällä auringon lämmittäessä niin pelaajia kuin kentän laidalla viihtyviä. Päivän päätteeksi stand up koomikko Mikko Vaismaa viihdytti hauskoilla jutuillaan. Iltapäivän ohjelmasta vastasi Turuntien opiskelijayhdistys. Sen tavoitteena oli järjestää iloa ja hyvinvointia lisäävää ohjelmaa syksyn alkajaisiksi. Kiitos kaikille päivän onnistumisessa auttaneita! Lisätietoja antaa Liisa Lähde 040 900 1280.

Lähihoitajien joukkue odottamassa kuplafutisturnauksen alkua

Lähihoitajien joukkue odottamassa kuplafutisturnauksen alkua

3_kuplafutis

Pelin tiimellyksessä…

verkko2

Tehtävät vaativat myös nokkeluutta ja rohkeutta.

Köydenvetoa kovalla asenteella...

Köydenvetoa sisulla ja asenteella…

 

 

 

 

 

 

 

Turun kesäyliopiston tarjonta opettajille
Kesäyliopisto tarjoaa myös erityisesti opettajille sopivia avoimia yliopisto-opintoja kuten aikuiskasvatuksen tai työ- ja organisaatiopsykologian perusopintoja. Lisätietoja kesayliopisto@turunkesayliopisto@fi

Turun yliopiston tarjontaa
Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään mm. aikuiskasvatustieteen perusopinnot ja aineopinnot sekä kasvatustieteelliset opinnot kasvatustieteessä ja erityispedagogiikassa. Lisätietoja www.utu.fi/avoin

PISA-tutkimukset
Perusopetuksen PISA-tutkimusohjelma käynnistyi vuosituhannen vaihteessa. Ohjelmassa on toistaiseksi toteutettu viisi erillistä tutkimushanketta. Kuudennen, vuoden 2015 PISA-tutkimuksen tulokset julkistetaan 6.12.2016. Verkkosivulla voi kuka tahansa käydä testaamassa, miten tehtävien ratkaiseminen onnistuu. Tehtävät löytyvät osoitteesta: https://ktl.jyu.fi/pisa/esimerkkitehtavia

Verohallinto järjestää opiskelijoille valtakunnallisen veropäivän marraskuussa
Olemme valinneet aiheiksi nuorille tärkeimmät verokysymykset palkansaajien ja yrittäjien verotuksesta, veromyönteisyydestä sekä verohallinnon verkkopalveluista.  Luento kestää 45 minuuttia ja toteutetaan verkkoluentona seuraavasti. 18.11.2016 Ammatilliset oppilaitokset klo 9-10 21.11.2016 Ammatilliset oppilaitokset klo 13-14 28.11.2016 Ammatilliset oppilaitokset klo 9-10 29.11.2016 Ammatilliset oppilaitokset klo 13-14

Ilmoittaudu tästä linkistä 31.10.2016 mennessä.  Lähetämme kutsulinkin verkkoluentoon viikolla 45 antamaasi sähköpostiosoitteeseen.