Kuntayhtymän johto tiedottaa

Liedon koulutuspäällikkö
Liedon toimipaikan koulutuspäällikkö Eeva Lehtinen siirtyy yksityisen työnantajan palvelukseen. Eevan viimeinen työpäivä LSKKY:ssä on 20. syyskuuta. Koska kaikkien nykyisten koulutuspäälliköiden määräaikainen toimikausi päättyy 31.7.2019, tulee kuntayhtymä sisäisin järjestelyin hoitamaan Liedon toimipaikan koulutuspäällikölle kuuluvat tehtävät. Järjestelyistä kerrotaan henkilökunnalle lisää heti kun asiaa koskevat päätökset on valmisteltu ja tehty. Lisätietoja antavat pedagoginen rehtori Petri lähde puh. 040 900 1340 ja apulaisrehtori Tarja Asula puh. 040 900 1322.

Yhtymähallitus päätti
Hallitus kokoontui viime tiistaina Uudenkaupungin toimipaikassa ja päätti seuraavaa.

 • merkitsi tietoonsa saatetuksi heinäkuun talousarvion toteutumaraportin ja totesi, että erityisesti Liedon ja Ukin toimipaikkojen alijäämäisyyden parantamiseksi on pikaisesti tehtävä korjaavia toimenpiteitä
 • hyväksyi täytäntöön pantavaksi yhtymävaltuuston toukokuun kokouksen päätökset
 • merkitsi hyväksyen tietoonsa saatetuksi kuntayhtymän välitilinpäätöksen 30.6.2018
 • hyväksyi talousarvion 2019 laadintaa yleiset taloutta koskevat ohjeet, palkkojen korotuksiin vaikuttavat tekijät sekä talousarvion valmisteluaikataulun
 • merkitsi tietoonsa saatetuksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tilivuodelta 2017
 • merkitsi hyväksyen tiedoksi saaduksi virkamiesten OKM:lle valmistelemat lausunnot
 • vastasi opettaja Sami Pyöttiälän oikaisuvaatimukseen koskien lehtorin viran muuttamista määräajaksi päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeksi todeten, että oikaisuvaatimus ei edellytä 18.6.2018 tehdyn viranhaltijapäätöksen perumista
 • totesi, että vuonna 2004 koulutilaa koskeva koulutussopimus on kuntayhtymän toimesta laillisesti irtisanottu 31.5.2018 noudattaen sopimuksessa mainittua kolmen vuoden irtisanomisaikaa. Sopimuksen voimassaolo päättyy 1.6.2021. Kuntayhtymä käynnistää uuden sopimuksen valmistelun yhteistyössä koulutilan vuokralaisen kanssa.

Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Opetustehtäviin Turuntielle ja Myllykyläntielle on palkattu seuraavat henkilöt
Päätoimisiksi tuntiopettajiksi lukuvuodeksi 2018 – 2019 on valittu

Minna Hiltunen, Liiketoiminta
Salomon Koli, Sähkö- ja automaatioala
Sivutoimisiksi tuntiopettajiksi syyslukukaudeksi 2018 on valittu
Joni Saastamoinen, Psykologia
Karita Stenfors-Selkälä, Tekstiili- ja muotiala

Lisätietoja antaa apulaisrehtori Jouko Tevasaari puh. 040 900 1282.

Ammatillinen koulutus on mahdollisuus
Tarvitsetko uutta osaamista työssäsi tai päästäksesi uralla eteenpäin?  Videolta näet uudistuneen ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia työuran eri vaiheisiin. Linkki:https://www.youtube.com/watch?v=6s2MUVY_Ucs


Yleisiä tiedotteita

Hyvä PORE – positiivisen rakennemuutoksen tukeminen koulutuksen keinoin
Hyvä PORE -hanke on kaksivuotinen projekti, jolla halutaan nostaa koulutuksen taso teollisuuden kasvun vaatimalle tasolle. Yritysten koulutus- ja osaamistarpeiden kartoitustyötä ovat tehneet helmikuusta asti Novidan yritysagentit Jarkko ja Laura.

Tavoitteet:

 • uudet erilaiset koulutusmuodot
 • uudet oppimisympäristöt
 • työpaikoilla tapahtuvan oppimisen uudet mallit
 • työtekijöiden yksilölliset urapolut yrityksen työvoimatarpeiden mukaan
 • yritysten työntekijöiden koulutustarpeiden selvittäminen

Käynnistyneet pilotit
Kartoitusten tuloksena Novidassa on syntynyt useita eri pilotteja yhteistyössä lähiseudun yritysten kanssa tukemaan yritysten osaamis- ja osaajatarpeita.

Raskasasennusosaamista paikallisella tutkinnon osalla joustavasti
Autoalan ja kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon 3 v. oppiskelijoille tarjotaan raskasasennusosaamista paikallisella tutkinnon osalla joustavasti yrityksen sisältötoiveiden mukaisesti opiskelijoiden työllistymistä tukien.

Autoalan facelift kosolla
Tavoitellaan yksilöllisten opintopolkujen kautta motivoituneiden opiskelijoiden ammattiosaamisen kasvattamiseen paikallisten merkkikorjaamojen rikkaissa oppimisympäristöissä jaksotettuna oppilaitoksen oppimisympäristöjen kanssa toisen ja kolmannen vuoden opinnoissa.

miniCRM Primuksessa
Primuksen Wilma liittymään luodaan käyttöliittymä, jonka avulla pystytään palvelemaan yritysasiakkaita sekä koulutusaloja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja opiskelijan harjoittelujakson osalta.

Valmet Automotive
Tiivis yhteistyö Valmet Automotiven kanssa jatkuu koulutustarpeiden selvittämisellä. Automaatioasentajan (kappaletavara-automaation tutkinnon osa) koulutus alkaa Novidassa pe 7.9. ja syksyn aikana toteutetaan opettajien työelämäjaksoja, jotta varastonhoitajan koulutuksen kokonaisuus saadaan räätälöityä autotehtaan tarpeiden mukaisesti.

linkki: Hyvä PORE – Novida pilotit

Lisätietoja
Uudenkaupungin ja Vakka-Suomen alueella:
Laura Lehmuskoski, 040 788 7601, laura.lehmuskoski@novida.fi

Loimaan ja Liedon alueella:
Jarkko Kantola, 040 900 1343, jarkko.kantola@novida.fi

Yhtymähallituksen 28.8.2018 kokouksen pöytäkirja
Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko yhtymähallituksen pöytäkirjat . Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Yhtymähallitus kokoontui 28.8. Novidan Uudenkaupungin toimipaikassa ja tutustui apulaisrehtori Juha Jokisen johdolla hyvin toimiviin opetustiloihin ja jäsen Lea Myllymäen opastamana kauniiseen Uuteenkaupunkiin.

Ravintola- ja catering-alan perustutkintoa Loimaalla suorittavista tänä syksynä aloittaneista opiskelijoista puolet on poikia. Alan osaajista on työmarkkinoilla kova kysyntä.

Tiina Kjellin ja Terho Nääppä saateltiin eläkkeelle sekä samalla juhlistettiin Mika Peltolan merkkipäivää Myllykyläntiellä.

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkintoa hiusalalla suorittavat opiskelijat ryhmäytymistilaisuudessa yhdessä opettajiensa kanssa.