Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Nuorten keskuudessa ovat uudet tupakkavalmisteet suosittuja ja harva ymmärtää niiden terveydelliset haittavaikutukset. Tänäkin aamuna joukko nuoria kokoontui ennen ensimmäistä oppituntia tupakoimaan koulun alueen ulkopuolelle aivan portin viereen.

Nuorten keskuudessa ovat uudet tupakkavalmisteet suosittuja ja harva ymmärtää niiden terveydelliset haittavaikutukset. Tänäkin aamuna joukko nuoria kokoontui ennen ensimmäistä oppituntia tupakoimaan koulun alueen ulkopuolelle aivan portin viereen.

Tupakointi kuntayhtymän alueella
Novida on savuton oppilaitos ja tupakointi kuntayhtymän hallinnoimilla alueilla on kielletty. Valitettavan moni nuori ja aikuinen jatkaa vielä tupakointia, joskin koulun alueen ulkopuolella. Tupakkalaki uudistui 15.8.2016. Osa muutoksista astui voimaan välittömästi ja osalle säädettiin siirtymäaikoja. Laki tavoittelee osaltaan savutonta Suomea vuoteen 2030 mennessä. Uudistuneessa laissa sähkösavuke rinnastetaan perinteiseen poltettavaan savukkeeseen ja sitä koskevat samat säännökset kuin poltettavia savukkeita. Sydänliitto on tiivistänyt uuden lain keskeisimmät muutokset Power Point –esitykseen, jota voi käyttää myös opetuksessa. Lisätietoja antaa Raija Harju-Kivinen, 044 7021 746, raija.harju-kivinen(at)sydan.fi

Ammatillisen koulutuksen reformi
Kuntayhtymä on huolissaan reformin valmistelun yhteydessä esille tulleen normimäärän lisääntymisestä. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien toimintaa koskevia normeja puretaan, mutta reformin yhteydessä suunta tuntuu olevan juuri päinvastainen. Ammatillista koulutusta koskevan lainsäädännön ensimmäiset luonnokset sisältävät mm. entistä tiukempaa ministeriön ohjauspolitiikkaa. Myös rahoituslain luonnoksissa on esille tullut luonnonvara-alan yksikköhinnan erittäin suuri pieneneminen. Tähän ovat koulutuksen järjestäjät puuttuneet ja asiasta on informoitu myös eduskunnan sivistysvaliokuntaa. Ministeriö joutunee valmistelemaan asiaa uudelleen. Oppisopimuskoulutus on nousemassa merkittäväksi koulutusmuodoksi reformin toteutuksessa. Rahoituslaki tulee vähentämään nykyisen kaltaista oppilaitosmuotoista koulutusta ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen osuus tulee selvästi kasvamaan. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

TeknologiaTiistai 29.marraskuuta
TeknologiaTiistai on oppilaitosten ja teknologiayritysten valtakunnallinen yhteinen tapahtumapäivä marraskuussa. Ammatillisen koulutuksen uudistaminen kone-ja tuotantotekniikan opetuksessa tulee näkyväksi kun oppilaitokset ja yritykset avaavat ovensa koululaisille ja opettajille sekä nuorten vanhemmille. Varsinais-Suomi ja LSKKY ovat vahvasti mukana päivän tapahtumissa mm. VetoVoimaa teknologia-aloille hankkeen kautta. Lisätietoja antavat kone- ja metallialan koulutusalavastaavat Mörsky ja Äijälä.

Syksyn ensimmäiset kv-opiskelijat ovat päässeet kohdemaahansa. Uudenkaupungin kokkiopiskelijat Krista Elo ja Janita Laaksonen ovat Ranskan Evryssä työssäoppimassa 5 viikkoa.

Syksyn ensimmäiset kv-opiskelijat ovat päässeet kohdemaahansa. Uudenkaupungin kokkiopiskelijat Krista Elo ja Janita Laaksonen ovat Ranskan Evryssä työssäoppimassa 5 viikkoa.

Alueiden kilpailukyky
Keskuskauppakamari julkaisi 6.9. Alueiden kilpailukyky 2016 -selvityksen. Selvitys on laadittu Taloustutkimuksen keväällä 2016 yritysjohdolle (vastaajien määrä 1122) tekemän kyselyn pohjalta ja se on luettavissa ims:ssä. http://ims.lskky.fi/servlet/doc/411/1/file Selattava tiedostoversio löytyy tästä linkistä: https://issuu.com/finland-chamber-of-commerce/docs/alueiden_kilpailukyky_2016

Johtoryhmässä todettua
* Kuultiin OKM:n 6.9. ammatillisen koulutuksen yhteistoimintafoorumin käynnistämiseksi pidetyn seminaarin aiheista. Foorumin tarkoituksena on luoda, kehittää ja ylläpitää opetus- ja kulttuuriministeriön, koulutuksen järjestäjien ja muiden toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä opintohallinnon, tietohallinnon ja digitaalisten ratkaisujen osalta.
* Sovittiin, että haetaan lokakuussa hakuun tulevaa Osaava-hanketta ja haussa keskitymme edelleen lähiesimiesten kouluttamiseen sekä uutena asiana lukiokoulutuksen henkilökunnan kouluttamiseen.
* Sovittiin, että kaikki hankkeet ovat kuntayhtymän yhteisiä siitä riippumatta, mihinkä aloille tai alueille ne kohdistuvat. Haetaan yhdessä Liedon kunnan kanssa Alueelliset innovaatiot-hanketta. Kohdistetaan hanke myös Uuteenkaupunkiin.
* Todettiin lukiokoulutukseen liittyvien työryhmien perustaminen seuraaville asioille: 1. Ohjausryhmä (Manne, Hannu, Petri, Leena ja Antti pj.). 2. Pedagoginen ryhmä (Hannu ja Petri pj. kokoavat ryhmän). 3. IT-ryhmä (Juha pj. kokoaa ryhmän). 4. Talousryhmä (Leena pj. kokoaa ryhmän). 5 Laaturyhmä (Anne pj. kokoaa ryhmän). 6. Kansainvälinen toiminta (Suvi pj. kokoaa ryhmän). 7. Viestintäryhmä (Paula, Hannu ja Petri pj.). 8. Porkkanaraharyhmä (Petri, Hannu ja Leena pj.).

Johtoryhmän seuraava kokous on ensi perjantaina Hämeentiellä ja kokouksen jälkeen tutustutaan luonnonvara-alan järjestämään Pelto-päivä –tapahtumaan.

Yleisiä tiedotteita

Vuokra-asuntoja tarjolla
Koulutilan vieressä sijaitsevassa rivitalossa Loimaalla on vapaana kaksi kunnostettua huoneistoa, joiden kummankin neliömäärä on 75 m2. Vuokra kuukaudessa 489,65 €, vesimaksu 22 €/kk/hlö, sähkön perusmaksu 10,30 €/kk ja käyttö kulutuksen mukaan. Yhteydenotot hallintosihteeri Tarja Huhti puh. 044 0901309 tai tarja.huhti@novida.fi.

Koulutusta tarjolla – Digitaalisten työkalujen käyttö opetuksessa -hanke
Digitaalisten työkalujen käyttö opetuksessa -hanke on LSKKY:n oma hanke, jonka rahoittajana on AVI. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan eri toimipaikkojen ja Loimaan, Liedon ja Uudenkaupungin lukioiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on opetushenkilöstön digitaalisen osaamisen parantaminen täydennyskoulutuksen ja vertaisoppimisen keinoin sekä löytää ne digitaaliset monimuoto-työkalut, jotka parhaiten soveltuvat opetuksen apuvälineiksi ja ne oppimistilanteet, joissa digitaalisista työkaluista on hyötyä.

Koulutukset toteutetaan työpajoina ensi syksyn ja kevään aikana ja valittavana on alla olevat viisi teemaa.

Työpajojen Starttivaiheen teemat ovat:
1. Sosiaalinen media (Facebook ym.)
2. Mobiililaitteet (älypuhelimet, aktiivitaulut ym.)
3. Virtuaalitodellisuus (pelit, simulaattorit, ym.)
4. Sähköiset oppimisympäristöt (Moodle ym.)
5. Etäyhteysohjelmistot ja -laitteet (videoneuvottelu, AC, Skype ym.)

Hankkeen työpajat käynnistyvät nyt syksyllä ja jatkuvat myös keväällä. Jos em. teemoista jokin kiinnostaa, keskustele koulutukseen osallistumisesta koulutusalavastaavan tai esimiehesi kanssa ja ilmoita kiinnostavat teemat hänelle. Näin kesän jälkeen keväällä tehdyt ilmoittautumiset ja teemavalinnat kannattaa myös tehdä uusiksi.

Lisäksi Turun lähellä asuvilla/töissä käyvillä on mahdollisuus osallistua DigiRoihu-hankkeen tarjoamiin koulutuksiin TOP-keskuksessa Turussa. Näistä koulutuksista on linkki alla, joihin kannatta myös tutustua. Keskustele koulutukseen osallistumisesta koulutusalavastaavan tai esimiehesi kanssa ja ilmoita kiinnostavat teemat hänelle sekä sopivat koulutusajankohdat. DigiRoihun teemoja on mahdollista myös järjestää omassa oppilaitoksessammekin.
Linkki DigiRoihu-hankkeen koulutuksiin.
Lisätietoja antaa Jarkko Kantola, puh. 040 900 1343.

Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Yrittäjyyspäivä 7.9.
Loimaalla Turuntiellä vietettiin Yrittäjyyspäivää keskiviikkona 7.9. Päivän tarkoituksena oli antaa vinkkejä ja eväitä kannattavaan yrittäjyyteen. Päivä- ja iltatilaisuus keräsi kuuntelijoita yhteensä 111 henkilöä.

Sanni (vas.) ja Mikko nuorkauppakamarista, Kalle Raleka Oy stä, Timo TE-toimistosta ja Marianna Loimaan kaupungin Yrityspalveluista

Sanni (vas.) ja Mikko nuorkauppakamarista, Kalle Raleka Oy stä, Timo TE-toimistosta ja Marianna Loimaan kaupungin Yrityspalveluista

 

olli-gestranius-kertoi-tilaisuudessa-startup-yrittajyydesta

Olli Gestranius kertoi tilaisuudessa Startup-yrittäjyydestä.

Nina Nurmi kertoi yrittäjän ja yrityksen brändistä.

Nina Nurmi kertoi yrittäjän ja yrityksen brändistä.

lauri-domnick-muutti-kasityksia-aanen-ja-musiikin-vaikutuksista-liiketoiminnassa

Lauri Domnick muutti käsityksiä äänen ja musiikin vaikutuksista liiketoiminnassa.