Kuntayhtymän johto tiedottaa

Kuntayhtymäjohtaja Antti Virtasen virkavapaa jatkuu 22.10.2017 asti. Hallintosäännön 14 §:n mukaan talous- ja hallintojohtaja toimii kuntayhtymäjohtajan sijaisena. Hallintosäännön 15 §:n mukaan kuntayhtymäjohtajan toisena varahenkilönä toimii pedagoginen rehtori Petri Lähde.

Leena Suonkanta, puh. 040 9001279, leena.suonkanta@novida.fi
Petri Lähde, puh. 040 900 1340, petri.lahde@novida.fi

Johtoryhmässä 7.9.2017 käsiteltyjä asioita

 • Kiertotalous tutuksi –hankkeen tiimoilta Lskky on kutsuttu jatkosuunnitteluun. Anne Mähönen ja Mari Laihonen osallistuvat 22.9.2017 hankkeen Työpajaan Helsingissä.
 • VetoVoimaa teknologia-aloille –hankkeelle haetaan jatkoa. Hanketta laajennetaan kone- ja metallialan lisäksi prosessitekniikalle ja rakennusalalle. Hankkeen tavoitteet ovat mm. lisätä teknologiateollisuuden koulutuksen vetovoimaisuutta Varsinais-Suomessa, nuorten osallistaminen sekä heidän osaamisensa ja asiantuntijuutensa hyödyntäminen hankkeen kehittämistyössä, lisätä ja monipuolistaa oppilaitos- yritysyhteistyön muotoja ja keinoja sekä lisätä uusia nuorten itsensä näköisiä tapoja ja keinoja markkinoida alan koulutusta ja työllistymismahdollisuuksia. Päätettiin mennä mukaan tähän jatkohankkeeseen.
 • Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen laadun kehittämisen –hanke. Hankkeen haun painopisteet ovat laadunhallintajärjestelmän päivittäminen reformin tavoitteiden suuntaisesti ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadunhallinta. Päätettiin mennä mukaan hankkeeseen.
 • Keskusteltiin OpsoDiili-jatkohankkeesta. Hankehaku päättyy 2.10.2017. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä toimii Länsi-Suomen hankkeen aluekoordinaattorina. Päätettiin mennä mukaan hankkeeseen.
 • Petri Lähde ja Juha Jokinen osallistuivat Pore-hankehakupalaveriin ke 6.9.2017 Uudenkaupungin toimipaikassa.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi Loimaalla –hankkeelle valtionavustusta 50 000 €. Hallinnoijana toimii Loimaan evankelisen kansanopiston säätiö. LSKKY on mukana hankkeessa toimijana.
 • Olipa kerran hampurilainen –kurssisuunnitelmaa tehtiin ma 4.9.2017 Loimaan lukiolla. Kurssi alkaa viikolla 50. Kurssiin osallistuu 26 lukion ja catering-alan opiskelijaa.

Tapahtumia

 • Uusi yhtymävaltuusto kokoontuu kuluvan viikon torstaina 14.9.2017 klo 17.00 alkaen ensimmäiseen kokoukseensa, jossa valitaan kuntayhtymällemme yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
 • Novidan koulutusmessut Loimaan Hirvihovissa 10. – 11.10.2017. Ensimmäisenä messupäivänä ohjelmassa on mm. kokkisota lehdistön, yrittäjien ja kaupungin edustajien kesken.
 • Henkilökunnan teatterimatka perjantaina 2.2.2018 Turun kaupunginteatteriin näytelmänä Seitsemän veljestä. Etukäteen on varattu 70 lippua. Ilmoittautumisesta informoidaan myöhemmin.
 • Koko henkilökunnan pikkujouluristeily perjantaina 24.11.2017. Ilmoittautumiset kysytään viimeistään lokakuussa.

AMKEN jäsenille koulutuskorvauksista
Toimitusjohtaja Petri Lempinen AMKE ry:stä on tiedottanut saaneensa useampia viestejä koskien sote-organisaatioiden (sairaanhoitopiirit) vaatimuksia koulutuskorvauksista koulutussopimusopiskelijoista. Näitä vaatimuksia on osoitettu esimerkiksi koulutusjohtajille tai -päälliköille, ei ainoastaan koulutuksen järjestäjien johdolle.

Nyt on erittäin tärkeää, että yksikään koulutuksen järjestäjä tai järjestäjän toimintayksikkö ei painostuksen alla suostu maksamaan koulutussopimusopiskelijoista. Lainsäätäjän tahtotila korvauksista on selkeä. Uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö kieltää tällaiset maksut, joten niihin ei voi käyttää koulutukseen valtiolta saatavaa rahoitusta.

 


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Opettajien suunnitteluaika
Rehtorit esittelivät tiistaina koulutuspäälliköille tälle lukuvuodelle käyttöön otettavaa opettajien suunnitteluajan tavoitteellistamista. Edellisellä viikolla käytiin läpi sosiaali- ja terveysalaa koskevaa kokonaistyöajan tuntiperusteet lukuvuodelle 2017-2018.

LIITE4 (tekniikka + cat): OVTES 5 § Suunnittelutyöaika 81h (voimaan 1.8.2017)
LIITE5 (kauppis): OVTES 4a § Suunnittelutyöaika 24 h (voimaan 1.8.2017)

Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien lisäksi opettajan tulee osallistua oppilaitoksessa keskimäärin 81 (liite 4) tai 24 (liite 5) tunnin ajan vuodessa oppilaitoksen toiminnan kannalta tarpeelliseen suunnittelutyöhön.

Soveltamisohje
Suunnittelutyöhön kuuluu osastokokouksiin ja vastaaviin kokouksiin osallistuminen, opettajien välisiin opetuksellisiin ja kasvatuksellisiin kysymyksiin liittyviin kokouksiin ja neuvonpitoihin osallistuminen, yhteydenpito paikalliseen elinkeinoelämään ja vastaaviin sidosryhmiin, yhteydenpito oppilaiden vanhempiin sekä opetuksen suunnitteluun ja oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät. Velvollisuus osallistua suunnittelutyöhön koskee kaikkia, jotka opettavat vähintään 16 tuntia ao. oppilaitoksessa. Suunnittelutyön korvaus sisältyy opetusvelvollisuuden ohella opettajalle maksettavaan tehtäväkohtaiseen palkkaan.

OVTES liitteet 4 ja 5, 9§ 3. ja 4.mom: Suunnittelutyöaika, sivutoiminen tuntiopettaja
3 mom (voimaan 1.8.2017)

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu vähintään 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään liite 4, 5 §:n ja liite 5 4a§:n mukaisia tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta.

4 mom. (voimaan 1.8.2017)
Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään liite 4, 5 §:n ja liite 5 4a§:n mukaisia tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta.

Osasto- tai vastaavat kokouksiin kuuluvat mm.: opintoalan kokoukset, hyvinvointityöryhmän kokoukset, ervakokoukset (ei ervat), Lskky:n info-tilaisuudet, TOP-kehitysryhmän kokoukset

Sidosryhmäyhteistyöhön kuuluvat mm.: neuvottelukuntatyö, oppilaitosten välinen ja sisäinen verkostotyö, kv-vastuu opintoalalla, ammattiosaamisen näyttöjen toimielintyöt

Opetuksen suunnittelu ja koulun kehittämiseen kuuluu mm. markkinointi

Suunnitteluaikaan liittyvät työt merkitään näkyville Wilmaan ja työ on opettajan ja koulutuspäällikön yhdessä sopimaa työtä. Koulutuspäälliköt tiedottavat ja kouluttavat opettajat suunnitteluajan käyttöön liittyvissä asioissa.

Lisätietoa asiasta antavat rehtorit ja koulutuspäälliköt


 Yleisiä tiedotteita

Taloushallinnon ohjelmistojen käyttökatkos siirtyy
Aiemmin ilmoitetusta poiketen Pro Economican Premium-version päivitys siirtyy myöhäisempään ajankohtaan teknisistä ongelmista johtuen. Käyttökatkoa tämän viikon perjantaina 15.9. ei siis ole, eikä ensi viikon tiistaille 19.9. suunniteltua koulutustakaan. Uusista aikatauluista ilmoitetaan myöhemmin, kun ne selviää.

Lisätietoja: talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta 

Digiviikko opetuksessa
Järjestettävät koulutukset:

Simppeli verkkokurssiohjelma
Simppeli on nimensä mukaisesti hyvin yksinkertainen ohjelma, jolla voit luoda verkkokurssin.
Miten sinä voisit hyödyntää opetuksessasi Simppeliä?
Haluaisitko luopua paperilapuista ja kalvoista?
Simppelillä voit helposti tehdä verkkoon kurssin, jonka opiskelijat voivat suorittaa vaikka kotitehtävänä omalla ajallaan tai itsenäisesti tietokoneen ääressä.
Simppelillä voit helposti ja nopeasti tehdä kokonaisen kurssin, osia siitä, yksittäisen tehtävän, kokeen tai vaikka työssäoppimisen päiväkirjan.
Simppeliin ei tarvitse erikseen rekisteröityä, ei muistella monimutkaisia salasanoja, vain sähköpostiosoitteesi riittää.
Opiskelijoiden vastaukset tulevat sinun sähköpostiisi, joten niiden tarkastaminen on sinulle vaivatonta.
Käy kokeilemassa http://simppeli.novida.fi/

Kouluttajat Petri Hakanen, petri.hakanen@novida.fi puh. 040 900 1584 tai Paula Kairinen, paula.kairinen@novida.fi puh. 044 090 1324.

Office365: ClassNotebook
Luokan OneNote-muistikirja -sovelluksella opettaja pystyy nopeasti määrittämään henkilökohtaisen työtilan jokaiselle opiskelijalle, sisältökirjaston oppimateriaalin jakamista varten sekä yhteistyötilan oppitunteja ja opiskelutehtäviä varten. Kaikki tämä voidaan sisällyttää yhteen muistikirjaan.
Kun opetuksessa on käytössä luokan OneNote-muistikirjat, opettajat voivat kätevästi lisätä oppilaita jaettuun muistikirjaan ja samalla toteuttaa eriyttävää opetusta, jakaa aineistoa sekä luoda digitaalisia yhteistyötiloja. Kun oppilaat työskentelevät yhdessä, opettaja pystyy antamaan palautetta reaaliaikaisesti.

Koulutusajankohdat: ma 18.9. 14.15-16, ti 19.9. 12.15-16.00

Kouluttaja Eija Parikka, eija.parikka@novida.fi, puh. 044 090 1222

Office365: Forms
Microsoft Formsin avulla voit luoda kyselyitä, kokeita ja äänestyksiä sekä tarkastella saapuvia tuloksia helposti. Kun olet luonut kokeen tai lomakkeen, voit kutsua käyttäjiä vastaamaan siihen missä tahansa selaimessa ja jopa mobiililaitteissa. Kun vastaukset on lähetetty, voit sovelluksen sisäisten analytiikkaominaisuuksien avulla arvioida tuloksia. Lomakkeen tiedot, esimerkiksi koetulokset, voidaan helposti tuoda Exceliin lisäanalyysia tai arvostelua varten.

Koulutusajankohdat: ke 20.9. klo 14.15-16, ke 27.9. klo 14.15-16.00

Kouluttaja Eija Parikka, eija.parikka@novida.fi, puh. 044 090 1222

3D-tulostus ja 3D-suunnittelu
Liedon ja Loimaan toimipaikoissa kouluttaja Ari Hietala ari.hietala@novida.fi puh. 044 761 6045
Uudenkaupungin toimipaikka kouluttaja Marko Kivistö marko.kivisto@novida.fi puh. 044 700 0012

Sovi ajankohta kouluttajan kanssa.

Lisätietoja antaa Juha Skyttälä juha.skyttala@novida.fi tai Petri Lähde petri.lahde@novida.fi

DigiRoihun koulutukset
Turun lähellä asuvilla/töissä käyvillä on mahdollisuus osallistua DigiRoihu-hankkeen tarjoamiin koulutuksiin TOP-keskuksessa Turussa. DigiRoihun koulutuksien syksyn tarjontaa löytyy alta:

Syksy 2017
VisuVal – opetuksen visualisointi valmentavalla otteella (uusittu!)
iPad opetuksen ja oppimisen välineenä (12.9.)
Office 365- ja OneDrive-perusteet (14.9.)
Verkon avoimet palvelut oppitunnilla (10.10. ja 12.10.)
iPad opetuksen ja oppimisen välineenä  (14.11.)
OneNote Class Notebook (16.11.)


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Löydät ajankohtaisia kuvia ja tapahtumia oppilaitoksen sivuilta sosiaalisessa mediassa:

https://www.facebook.com/ammattiopisto.novida/

https://www.facebook.com/loimaanlukio/

Instagramista löydät oppilaitoksen nimellä ammattiopisto_Novida