Kuntayhtymän johto tiedottaa

Opiskelija-asuntolatoimikunta perustettu
Kuntayhtymäjohtaja on tehnyt päätöksen asuntolatoimikunnan perustamisesta 1.10.2018 alkaen. Toimikunnan puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii pedagoginen rehtori Lähde ja jäseninä Hämeentien koulutuspäällikkö, opintosihteeri, kiinteistönhoitaja, laitoshuoltaja, ruokapalvelutyöntekijä, asuntolanhoitaja ja asuntolan asukkaiden valitsema edustaja. Toimikunnan tehtävänä on opiskelija-asuntolatoiminnan tiedonvälityksen parantaminen ja toiminnan kehittäminen. Toimikunta ei tee hallinnollisia päätöksiä mutta voi tehdä esityksiä vastuullisille viranhaltijoille.
Lisätietoja antaa pedagoginen rehtori Petri Lähde puh. 040 900 1340.

Liedon toimipaikan talouden kohentaminen
Yhtymähallitus päättää tiistaina toimenpiteistä, joilla Liedon toimipaikan talous yritetään saada positiiviseksi. Viiden kuluneen vuoden aikana tappiot ovat yhteensä noin 1 M€. Talous- ja hallintojohtaja on laatinut ehdotuksen talouden tasapainottamiseksi. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.

Itävaltalaisia opiskelijoita Loimaalla
Kuntayhtymän yhteistyöoppilaitoksen Landesberufsschule Graz 2 kaksi parturiopiskelijaa ovat työssäoppimassa Loimaalla 22.9. – 9.10.2018. Opiskelijat tuo Loimaalle apulaisrehtori, kv-asioiden päällikkö Viktor Plamenik ja hiusalan opettaja Romana Platzer. He tapaavat myös yhtymähallituksen edustajia tiistaina ennen hallituksen kokousta. Lisätietoja antaa kv-koordinaattori Suvi Mikkilä puh. 044 782 9216

OKM:n talousarvio 2019 julkaistu
Lukiouudistuksen toteutukseen esitetään lisärahoitusta samoin kuin ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksen tukemiseen.

Arviointineuvoston nimittäminen
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) toimintaa seuraa ja kehittää arviointineuvosto. KARVI tekee runsaasti arviointeja, joissa myös LSKKY on mukana. Valtioneuvosto on nimennyt neuvoston jäsenet toimikaudeksi 2018-2022. Kuntayhtymiä ja ammatillista koulutusta neuvostossa edustaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kuntayhtymäjohtaja Vesa Saarikoski. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rahoitus 2018
OPH on tehnyt oppaan ”Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus – yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2018”. Pääset tästä tutustumaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rahoituksen perusteisiin.
Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279 ja kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Ylioppilaskirjoitukset syksyllä 2018
Kirjoitukset alkoivat viime viikon maanantaina äidinkielen lukutaidon kokeella. Tällä viikolla kokeita on neljänä päivänä, tänään (maanantaina) kirjotetaan lyhyiden kielten yo-koe. Kokeet jatkuvat ensi viikon maanantaihin, jolloin kirjoitetaan tutkintokerran ainoa paperinen koe matematiikassa. Ensi kevään kaikki kokeet ovat sähköisiä.
Lisätietoja antaa rehtori Hannu Lahti, 050 512 6049.


Päälliköt tiedottavat

Uusi Amispalaute-järjestelmä
Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautekyselyt muuttuivat 1.7.2018 valtakunnallisiksi, pakollisiksi ja rahoitukseen vaikuttaviksi. Uuden palautejärjestelmän nimi on Amispalaute. Tietoa järjestelmästä löytyy intran Ammatillinen koulutus/Palautekyselyt-sivulla.
Lisätietoja: laatupäällikkö Anne Mähönen, 044 771 4890.


Yleisiä tiedotteita

Kehitetään osaamista, lisätään vetovoimaa
Teknologiateollisuuden alueellisessa vaikuttamisessa on painopisteenä juuri nyt koulutus, kirjoittaa Teknologiateollisuuden Varsinais-Suomen aluepäällikkö Teppo Virta syyskuun uutiskirjeessä ja jatkaa: ”Teknologiateollisuuden selvitys osoitti, että alalle tarvittavan neljän seuraavan vuoden aikana vuosittain yli 13 000 osaajaa. Maakunnallinen vaikuttaminen on keskeistä varsinkin ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulujen kehittämisessä. Laadukas ja työelämälähtöinen ammatillinen koulutus tarvitsee onnistuakseen yhä enemmän oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä, sillä oppimista siirretään enenevässä määrin työpaikoille. Miten nuoret saadaan kiinnostumaan entistä enemmän teknologian aloista? Tämä on suuri kysymys ja edellyttää uudenlaisia toimia.”

Digiviikon webinaarit
Ma 29.10. klo 14-16 Teamsin perusteet & käyttö opetuksessa – Vuorovaikutteinen koulutus
Ma 5.10. klo 14-15 Videoiden monipuolinen hyödyntäminen opetuksessa – inspiraatioluento
Ti 13.11. klo 14-15 Onnistuneen opetusvideon suunnittelu ja toteutus – inspiraatioluento

Webinaareista tehdään tallenne, joka on katsottavissa tämän vuoden loppuun. Ilmoittaudu mukaan tästä
Lisätietoa asiasta antaa atk-päällikkö Juha Skyttälä puh. 040 900 1335

Ohje työpaikalla järjestettävästä ammatillisesta koulutuksesta ja ilmoitus nuorten tekemistä vaarallisista töistä
Opetusministeriö on antanut asiasta ohjeen, joka on luettavissa tästä: Ohje työturvallisuusilmoitus työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa

Muista ilmoittautua Novidan pikkujouluun
Pikkujoulu järjestetään 5.12.2018 Loimaalla. Juhliin ilmoittaudutaan alla olevan linkin kautta viimeistään 28.9. mennessä. Kuljetukset Loimaalle ja takaisin järjestetään niin Uudestakaupungista, Turusta kuin Liedosta. Juhlissa on tarjolla maittavaa ruokaa, musiikkia ja iloista pikkujoulumieltä! Myös majoittautumispaikkoja on tarjolla rajallinen määrä nopeimmille. Terveisin Huvitoimikunta. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen on tässä.

Yhtymähallituksen 25.9.2018 kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista on henkilökunnan luettavissa intranetissä kohdassa kokouslistat Talous ja hallinto/Yhtymähallituksen esityslistat.

Päivä maatilalla
Novidan maaseutuyrittäjäopiskelijat järjestivät 20.9. ensimmäistä kertaa yhteistyössä koulutilan isäntäparin kanssa” Päivää maatilalla” Loimaan perusopetuksen neljännen luokan koululaisille. Päivän ajatus oli nähdä maatila ja mistä ruoka kuluttajille tulee. Kuinka moneen kaupan hyllyllä olevaan pakettiin tarvitaan raaka-aineeksi maatilan antimia? Paljonko lehmä lypsää, missä possut asuvat ja mikä on puimuri? Lapsille oli erilaisia rasteja: kasvit ja lopputuote, possut, lypsyrasti, koneet, traktoriajelutus & keppihevoset. Novidan opiskelijoille päivä oli hyödyllinen. Jokaisella heistä oli oma vastuupisteensä ja he saivat miettiä, mitä haluavat kertoa alasta tuleville opiskelijoillemme. Valio sponsoroi Grandit ja MTK-Loimaa perusopetuksen oppilaiden kuljetukset. Lisätietoja antaa opettaja Virpi Loivarinne 044 320 4517.

 

 

 

 

 

 


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

U:gin toimipaikan henkilökunnan viikko alkoi maukkaissa merkeissä – kokkiopiskelijat olivat loihtineet harjoitustyönään maukkaan ja terveellisen aamiaisen.

Aamiaisen tekijätkin ehtivät pikaisesti kuvaan opettajansa Paul-Erik Hakkaraisen kanssa.

Loimaan liiketoiminnan opiskelijoiden keskiviikkoinen iltapäivä muodostui Hyvä PORE Top-Dating treffeistä. Keskiössä opiskelijoilla oli verkostoituminen seutukunnan yrittäjien kanssa sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta harjoittelupaikkojen löytäminen.

Erasmus+ ANGE-projektin toisen vuoden suunnittelukokouksessa Pariisissa ICP yliopistossa Leena Hirvonen, Terhi Raittila ja Tero Aaltonen. Projektin verkkosivut: http://classlab-ange.eu/

 

 

 

 

Hius- ja kauneudenhoitoalan iltalinjalla Loimaalla syksyllä 2018 aloittaneet tekevät ensimmäisiä hiusalan harjoitustöitä opettaja Satu Railon opastuksella.

Sähköasentajan perustutkinnon iltaopiskelijat Loimaalla. Suurin osa heistä opiskelee normaalin työpäivän päätteeksi ja tarvitsevat työssään sähköasentajan pätevyyden.