Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Ammatillisen koulutuksen reformi
Ministeriö on laatinut reformista annetuista 225:stä lausunnosta yhteenvedon. Yhteenvetoluonnoksen laajuus on n. 50 sivua. Ministeriön asettama seurantatyöryhmä (34 jäsentä) on viime viikolla käsitellyt yhteenvetoa ja keskustellut lausunnoissa esille nousseista muutostarpeista. Seurantaryhmä kokoontuu kevään aikana kahdeksan kertaa ja viimeinen kokous on 12. kesäkuuta.

Helmikuun kokouksissa seurantaryhmä tarkastelee mm. rahoituksen koemalleja ja työvoimakoulutusta. Maaliskuussa asetusluonnoksia: rahoitusasetus, valintaperusteasetus, asetus ammatillisesta koulutuksesta ja opetustoimen kelpoisuusasetus. Huhtikuussa järjestäjäverkoston kehittämistä ja toukokuussa tutkinnon perusteiden uudistamisaikataulua. Kesäkuussa ryhmä tarkastelee asetusluonnoksista annettuja lausuntoja.

OKM tulee kevään aikana järjestämään lisää työpajoja reformin valmistelusta ja ilmeisesti myös tulevien asetusten valmistelusta. Tavoitteena on, että hallituksen esitys eduskunnalle lakiuudistuksesta annetaan maaliskuun aikana.

OKM tulee ilman hakemusta myöntämään koulutuksen järjestämisluvan kaikille niille, joilla on riittävät edellytykset toteuttaa laadukasta koulutusta. Oletettavasti myös joitakin uusia lupahakemuksia jätetään tutkintotavoitteisen työvoimahallinnon koulutuksen siirtyessä OKM:n hallinnonalalle.

OKM tulee tukemaan reformin toimeenpanoa kolmella hankkeella:

  1. Parasta osaamista verkostohanke rakentaa konkreettisia toimintamalleja kaikille koulutuksen järjestäjille ohjaus- ja osaamishenkilöstön kehittämistä varten. Hanketta koordinoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.
  2. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen rahaa kohdistetaan reformin tarpeisiin.
  3. Osaamismerkkiohjelma, joka tuo omaehtoisia osaamisen kehittämisen välineitä.

LSKKY pyrkii mukaan mahdollisimman moneen reformin toimeenpanoa ja toteutusta tukevaan hankkeeseen.

Kuntayhtymäjohtajan johtajasopimus
Sopimus on kaikkien luettavissa kuntayhtymän www-sivuilta kohdasta Ajankohtaista kuntayhtymästä.

Kuntayhtymän hallintosääntö
Uusi hallintosääntö tuli voimaan 1.1.2017. Se on luettavissa kuntayhtymän www-sivuilta kohdasta Ajankohtaista kuntayhtymästä. Aikaisempaan verrattuna hallintosääntö on huomattavasti laajempi ja siinä on otettu huomioon uuden kuntalain vaatimukset. Lisäksi valtuustoa koskevat määräykset ovat kaikki kirjoitettu hallintosääntöön, eikä niistä ole enää erillistä sääntöä.

Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointituloksia
OPH:n juuri ilmestyneessä raportissa on tarkasteltu viime vuosina tuotettuja ennakointituloksia. Aiheena ovat osaamistarveraporttien tulokset, toimialojen koulutetun työvoiman tarpeet, maakuntien liittojen näkemykset koulutuksen ja ennakoinnin tulevaisuudesta, työn tulevaisuus verkkoaivoriihen perusteella sekä tulokset rajapintojen ennakoinnista. Raportti on luettavissa http://www.oph.fi/julkaisut/2016/ennakoinnin_koontikatsaus


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Muutoksia tukipalveluväen WebTallennus-käytäntöihin
Yhtymävaltuusto hyväksyi joulukuun kokouksessaan kuntayhtymällemme uuden hallintosäännön tulemaan voimaan 1.1.2017. Hallintosäännön mukaan päälliköt ottavat palvelussuhteeseen suoraan alaisuudessaan olevan henkilöstön (täyttölupamenettelyn rajoissa) sekä hyväksyvät alaisiaan koskevat keskeytykset kuten esimerkiksi vuosilomat, koulutusanomukset, sairauslomat jne. Muuttuneet pykälät ovat 29 ja 33.

Käytännössä edellä selostettu vaikuttaa siten, että kun WebTallennuksessa anotaan keskeytyksiä, valitaan päättäjä-kohtaan oman päällikön nimi ja käsittelykierto-kohdassa valitaan oman nimen alle vain päällikön nimi.

Lisätietoja: talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta, talouspäällikkö Olli Laaksonen, kiinteistöpäällikkö Rauno Merta ja atk-päällikkö Juha Skyttälä.


Hankkeet

Digihankkeet Novidassa – DigiTyökalut-työpajat
Hyvää alkanutta vuotta 2017 DigiTyökalut- ja DigiRoihu-hankkeiden puolesta! DigiTyökalut-hankkeen digityöpajat ja digituki käynnistyvät jälleen helmikuun alussa. Ohjelmistossa on tarjolla muutamia uusia työkaluja sekä toiveuusintoina syksyn työkaluja pienin sisältömuutoksin. Digiohjelmaa on tarjolla kolmella eri paikkakunnalla samoina viikonpäivinä kuin syksyllä eli maanantaisin työpaja pidetään Liedossa, tiistaisin Loimaalla ja keskiviikkoisin Uudessakaupungissa. Kevään työpajat aloittaa Skype-digityökalu, jonka jälkeen pajat jatkuvat pienen tauon jälkeen Moodlella.

Työpajat ovat iltapäivisin, mutta aamupäivisin on myös mahdollista saada digitukea nonstopina. Jos jokin opetuksessa käyttämäsi digityökalu ei ota toimiakseen tai työpajat eivät vastaa ongelmaasi, tule digitukeen. Katso työpajakalenterista paikkakunnat ja päivät. Kiinnostuitko? Ilmoittautumiset digitukeen tai työpajoihin jarkko.kantola(at)novida.fi tai p. 040 900 1343.
Jos digityöpajan ajankohta on huono tai digiosaamisen tarvetta olisi koko tiimissä omalla aiheella, ota yhteyttä, voimme sopia erikseen oman digitapaamisen tiimin aikataulun mukaan.

Digitaalisten työkalujen käyttö opetuksessa -hankkeen blogi löytyy osoitteessa digityokalut.blogspot.fi, jonka kautta saat lisätietoa työpajoista ja pajateemoista sekä digityökaluista.

DigiTyökalut työpajakalenteri kevät 2017
Skype
Moodle 1
Moodle 2

DigiRoihun koulutukset
Turun lähellä asuvilla/töissä käyvillä on mahdollisuus osallistua DigiRoihu-hankkeen tarjoamiin koulutuksiin TOP-keskuksessa Turussa. DigiRoihun koulutuksien kevään tarjontaa löytyy alta:

VisuVAL – opetuksen visualisointi valmentavalla otteella
iPad-alkeet
OneDrive-sivustot -työpaja
iPad opetuksen ja oppimisen välineenä
Office 365- ja OneDrive-perusteet
Verkon avoimet palvelut oppitunnilla
Design for all! 2017
OneNote Class Notebook

Lisätietoja antaa Jarkko Kantola, puh. 040 900 1343.


Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 24.1.2017 kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista on henkilökunnan luettavissa intranetissä kohdassa (kokouslistat) Talous ja hallinto/Yhtymähallituksen esityslistat.


Tapahtumia ja kuvia viikon varrelta

Novida ja Valmet Automotive Oy käynnistää toimivan ja näkyvän yhteistyön. Henkilöstöjohtaja Tomi Salo (vas.) rehtori Petri Lähde, HRD Manager Laura Palmunen, apulaisrehtori Juha Jokinen ja toimitusjohtaja Kari Mäenpää sekä kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen sopivat 19.1. Valmetilla yhteistyön käynnistämisestä

Novidan Uudenkaupungin toimipaikan logistiikka-alalle hankittiin vuoden lopussa Mercedes Actros L2551-mallinen kuorma-auto. Uuden auton tekniset ratkaisut ja ominaisuudet vastaavat nykypäivän työelämän vaatimuksia, sekä auttavat koulutusalaa kehittämään opetusta vastaamaan paremmin muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Uudenkaupungin henkilökunta lankuttaa joka päivä tammikuun ajan 1 minuutin siten, että siihen tulee joka päivä 5 s. lisää.

Pros16uu-ryhmä on Uudessakaupungissa innostunut yhdessä liikkumaan välituntisin. Kyseinen ryhmä viettää suurimman osan välitunneista liikuntasalissa eri lajeja pelaten. Viime tiistaina ryhmä sai palkinnon työstään, kun Korisliigassa pelaavan Uudenkaupungin Korihaiden amerikkalaispelaajat Emmanuelle Holloway sekä Marcus Van saapuivat tutustumaan koulutusalaan. Ensin Pros16uu-ryhmä esitteli englanniksi oman koulutusalansa yhdessä opettaja Jari Mäkelän kanssa ja tämän jälkeen pelattiin liikuntasalissa leikkimielinen koripallo-ottelu Team Manu-Team Marcus. Opiskelijat jaettiin kahteen joukkueeseen, joissa kapteenina toimivat Holloway ja Van. Kahden tunnin tapahtuma oli kaikin tavoin onnistunut ja hyväntuulinen. Amerikkalaispelurit viihtyivät hyvin, kiittivät kutsusta ja toivottivat hyvää kevätkautta koko Novidalle!

Uudenkaupungin 3D-tulostusluokka täyttyi rakennusalan opetushenkilöstöstä ja ohjelmassa oli Kotopro-dokumentointi- ja tiedonkeruusovelluksen käyttökoulutus Hannu Marjasen johdolla. Kuvassa takarivistä vasemmalta Petri Kuusela ja Marko Kivistö sekä Eturivissä vasemmalta Marko Saarinen, Timo Laitinen ja Ari Hietala.

Uudenkaupungin sähköalan ensimmäisen vuoden opiskelijat vaihtavat 1000 ledivalaisimeen pidemmän johdon.

Novidan lukiossa Loimaalla oli perjantaina 20.1 ammatinvalintapäivä, jossa jatko-opinnoissa olevat opiskelijat kertoivat erilaisista opiskelumahdollisuuksista lukion jälkeen.

Lisää kuvia lukion ammatinvalintapäivästä löydät Novidan lukion FB-sivuilta https://www.facebook.com/loimaanlukio/