Kuntayhtymän johto tiedottaa

Kuntayhtymän strategia päivitetään
Kuntayhtymän nykyinen strategia on laadittu vuosille 2016-2030. Vuoden 2016 jälkeen kuntayhtymään on tullut uutena lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus uudistui vuoden 2018 alusta voimaan tulleella ammatillisen koulutuksen reformilla. Yhtymähallitus päätti marraskuussa 2017 käynnistää strategian päivittämisen yhteistyössä koko henkilökunnan kanssa. Tavoitteena on, että yhtymävaltuusto hyväksyy strategian keväällä 2018.

Yhtymähallitus valtuutti hallituksen puheenjohtajan ja yhtymävaltuuston puheenjohtajan yhdessä kuntayhtymäjohtajan kanssa laatimaan toteuttamissuunnitelman ja laittamaan sen toimeen strategiaprosessin käynnistämiseksi. Tehtäväänsä varten ryhmä on osallistunut mm. erilaisiin tulevaisuusseminaareihin ja tulevaisuusraportteihin.

Strategiatyön etenemistä on valmisteltu edellä mainitun ryhmän linjoittamana myös kuntayhtymän johtoryhmässä. Valmisteluryhmä ja johtoryhmä ovat alustavasti suunnitelleet strategiatyön etenemistä seuraavasti.
– Koko henkilökunnalle tullaan järjestämään iltapäivään ajoittuva, n. tunnin mittainen tilaisuus, jossa esitellään tulevaisuuden megatrendejä.
– Koko henkilökunnalle ja yhtymähallituksen jäsenille avataan atk-portaali, jossa voi seurata työn etenemistä, tutustua erilaisiin tulevaisuutta käsitteleviin julkaisuihin sekä osallistua strategiatyötä tukevaan keskusteluun. Portaalia on jo rakennettu ja sen avaamisesta ilmoitetaan erikseen.
– Yhtymähallitus pitää n. kolmen tunnin työseminaarin yhdessä esimiesten, henkilöstöryhmien edustajien ja oppilaskuntien puheenjohtajien kanssa, jossa viimeistellään strategia.
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Palkkatietojen antamisajankohdat 2018
Palkkatiedot on toimitettava taloustoimistoon palkkasihteereille viimeistään:

Tammikuu                          keskiviikko                         3.1.2018        klo 13.00

Helmikuu                            maanantai                           5.2.2018       klo 13.00

Maaliskuu                           maanantai                           5.3.2018        klo 13.00

Huhtikuu                             tiistai                                    3.4.2018       klo 13.00

Toukokuu                           torstai                                  3.5.2018       klo 13.00

Kesäkuu                             maanantai                           4.6.2018       klo 13.00

Heinäkuu                            perjantai                              15.6.2018      klo 13.00

Elokuu                                maanantai                           6.8.2018       klo 13.00

Syyskuu                             keskiviikko                         5.9.2018        klo 13.00

Lokakuu                              keskiviikko                          3.10.2018      klo 13.00

Marraskuu                          maanantai                           5.11.2018      klo 13.00

Joulukuu                             tiistai                                    4.12.2018      klo 13.00

Näiden päivien jälkeen tulleet palkkatiedot maksetaan seuraavan kuun palkan yhteydessä.

Keva on antanut ohjeet ostopalveluna teetettävän työn eläkemaksujen käsittelystä
Kun julkisen alan työnantaja, kuten kuntayhtymämme, hankkii toimeksianto- tai konsulttisopimuksen perusteella tehtävää työtä, niin se vakuutetaan Julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaan seuraavissa tapauksissa:  

  • toimintaa harjoitetaan yksityishenkilönä, ammatinharjoittajana tai toiminimenä
  • työsuhteen tunnusmerkit eivät täyty
  • henkilöllä ei ole voimassa olevaa yrittäjäeläkevakuutusta (YEL)
  • henkilöllä ei ole velvollisuutta vakuuttaa toimintaa YELin mukaan

Yrittäjäeläkevakuutus pitää olla sitä toimialaa varten, jota toimeksiantosopimus koskee.

Julkisten alojen eläkelain soveltamisen ulkopuolelle jäävät sellaiset yrittäjät, joilla on

  • Yrittäjän eläkelain (YEL) tai Maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukainen vakuutus tai
  • Eläketurvakeskuksen ennen vuotta 2002 antama päätös vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamisesta.

Huom! Julkisten alojen eläkelain ulkopuolelle kuuluminen todennetaan YEL-todistuksen, vakuutuskirjan, eläkemaksun tai vapautuspäätöksen kopiolla. Yrittäjä saa todistuksen omasta eläkevakuutusyhtiöstään.

Kun henkilöllä ei ole esittää todistusta YEL- tai MYEL-vakuutuksesta tai vapautuspäätöksestä, toiminta kuuluu JuELin piiriin. Palvelussuhde ilmoitetaan palvelussuhderekisteriin, palkkiosta peritään työntekijän eläkemaksu sekä maksetaan työnantajan eläkemaksu.

YEL-todistusta ei tarvitse pyytää muilta yhtiömuodoilta, esim. Oy, Ky, Ay, ry, Osuuskunta.

Miten eläkevakuuttaminen tapahtuu?

  • työn tilaaja perii toimeksiantopalkkiosta (=laskun arvonlisäveroton työn osuus) sekä palkansaajan että työnantajan eläkemaksun
  • työn tilaaja ilmoittaa ko. toimeksiannon Kevan ylläpitämään palvelussuhderekisteriin
  • Kevan palvelussuhderekisteriin ilmoitetaan em. laskun arvonlisäveroton euromäärä

Eläkkeen kertyminen

  • Eläkettä kertyy 1.1.2017 alkaen työansioista, jotka on ansaittu 17 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta 68 vuoden täyttämiskuukauden loppuun mennessä.

Huom! JuEL ja TyEL eroavat tässä kohtaa toisistaan: ilman YEL-vakuutusta toimivan toimeksiantosuhteet vakuutetaan vain julkisella sektorilla.

Edellä esitetyt asiat tulevat esille ja tarkistettavaksi, jos virka- tai työsuhteen sijasta ostetaan esimerkiksi jokin koulutus.


Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 23.1.2018 kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista on henkilökunnan luettavissa intranetissä kohdassa kokouslistat Talous ja hallinto/Yhtymähallituksen esityslistat.

Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Opiskelu- ja rekrytointimessut Liedossa
Novida ja Liedon kunta järjestivät viime torstaina yhteiset opiskelu- ja rekrytointimessut Lietohallissa. Messuilla oli mukana 30 Lietolaista yritystä rekrytoimassa kesätyöntekijöitä, Yrittäjäjärjestö ja TE-keskus. Lisäksi messuilla esiteltiin Novidan ja Liedon lukion koulutuspalveluita sekä oppisopimuskoulutusta. Aamupäivän aikana tapahtumassa kävi 500 lietolaista peruskoululaista ja iltapäivällä noin 1000 ammattiin opiskelevaa ja yritysten työpaikoista kiinnostunutta henkilöä. Messuista on tarkoitus tehdä jokavuotinen tapahtuma. Ohessa kuvia tapahtumasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lukiolla on vieraana tulevalla viikolla Erasmus+ safe.netizens@eu projektin kokouksessa yhteensä 19 opiskelijaa ja 7 opettajaa Espanjasta, Italiasta, Sloveniasta ja Unkarista. Kokous aloitettiin tutustumalla Helsinkiin sunnuntaina.

Kone- ja tuotantotekniikan koulutus sopii erittäin hyvin myös naisille ja tarjoaa paljon työmahdollisuuksia.

Kone- ja tuotantotekniikan opiskelijat tekevät vaativia alihankintatöitä mm. loimaalaiselle Dino Liftille opettaja Jani Huhtin (oik.) opastuksella.

Koulutuspäällikkö Satu Kaurala (oik.) on yhdessä hiusalan opettaja Sanna Liinojan (kesk.) ja opiskelijoiden kanssa monipuolistanut palvelualojen oppimisympäristöjä hius- ja kauneudenhoitoalalla.