Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Viestintäalan koulutusta
Kuntayhtymä kehittää sisäistä- ja ulkoista viestintää. Esimiehille, markkinoinnin, oppisopimuksen ja aikuiskoulutuksen henkilöille järjestetään tiistaina 22.1. ja 29.1. viestintään liittyvää koulutusta. Kouluttajana toimii Loimaan lehden päätoimittaja Kati Uusitalo. Lisätietoa antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Kuntayhtymäjohtaja Ukissa
Antti on torstain Uudessakaupungissa. Seuraa opetusta ja keskustelee opettajien ja muun henkilökunnan kanssa.


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Vuoden 2018 opiskelijavuodet
Uudessa amiksessa on siirrytty opiskelijamäärien sijasta opiskelijapäivien ja –vuosien seuraamiseen. Vuodelle 2018 Novida sai tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi 1694 opiskelijavuotta. Novidalle kertyi 1713 opiskelijavuotta vuodelle 2018.  Tavoitteen saavuttaminen oli tärkeää rahoituksen säilymisen kannalta.

Opiskelijavuodet kertyivät seuraavasti: Lisä- ja täydennyskoulutus 106, oppisopimus 255, työvoimakoulutus 18, koulutusalat 1334. Alojen opiskelijavuodet kertyivät seuraavasti: auto 77, hius- ja kauneus 66, kome 56, liiketoiminta 179, logistiikka 251, maatalous 35, media 24, prosessi 19, catering 44, sosiaali- ja terveys 207, sähkö 180, talotekniikka 40, tekstiili- ja muotoilu 33, tietojenkäsittely 20, verhoilija 4 ja valma 0,6.

Vuonna 2019 työvoimakoulutus tulee näyttämään suurempaa roolia koulutuksessamme. Tulemme toteuttamaan 60 opiskelijavuoden verran työvoimakoulutusta. Lisätietoa asiasta antavat rehtorit ja koulutuspäälliköt

Opettajien vuosityöaikaan siirtyminen
Ammatillisen koulutuksen opettajat siirtyvät vuosityöaikaan Novidassa ensi vuoden aikana. Siirtymävaiheeseen liittyy paljon suunnittelu- ja kehitystyötä. Perustamme tuota työtä tekemään Arviointi- ja seurantaryhmän, johon valitaan edustajia kattavasti rehtorien, taloushallinnon, koulutuspäälliköiden ja opettajien keskuudesta. Mikäli olet halukas lähtemään tekemään siirtymävaiheeseen liittyvää työtä oman työsi ohella, ilmoita siitä pedagogiselle rehtorille sähköpostilla petri.lahde@novida.fi. Ryhmä valitaan tammikuun aikana.
Lisätietoja antaa pedagoginen rehtori Petri Lähde puh. 040 900 1340.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Kilometrikorvaukset 2019
Kuntatyönantajat (KT) ja pääsopijajärjestöt ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen matkakustannusten korvausten muodostuvat. Jos työnantaja on maksanut alkuvuodesta korvauksia vuoden 2018 korvausten mukaan, korjataan korvaukset taannehtivasti vastaamaan vuoden 2019 korvauksia. Kilometrikorvaukset 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä ovat vuonna 2019 43 snt/km ja tämä vastaa verottajan päätöstä.  Matkakustannusten korvaukset löytyvät osoitteesta https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2019/01/Matkakustannusten-korvaukset-1.1.2019-lukien

Kuntayhtymän hankintaohje
Talous- ja hallintojohtaja on päätöksellään 3/2019 hyväksynyt kuntayhtymälle hankintaohjeet koskien kansallisia ja pienhankintoja. Hankintoja tekeviä pyydetään tarkasti tutustumaan hankintaohjeen ohjeistukseen. Ohje löytyy linkistä.

Lisätietoja antavat talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta ja talouspäällikkö Olli Laaksonen.


Päälliköt tiedottavat

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä päivitetty
Kiusaamistapahtuman seuranta –lomake ja suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä on päivitetty intraan Opiskeluhuolto-sivulle. Jatkossa vastuuopettaja/ryhmänohjaaja säilyttää alkuperäistä lomaketta (aiemmin oli kuraattori). Lomake arkistoidaan opiskelijan tietoihin. Lisätietoja: laatupäällikkö Anne Mähönen puh. 044 771 4890 ja pedagoginen rehtori Petri Lähde puh. 040 900 1340.


Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 22.1.2019 kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista on henkilökunnan luettavissa intranetissä kohdassa kokouslistat Talous ja hallinto/Yhtymähallituksen esityslistat.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Sote17lopk:n lähihoitajaopiskelijat tekivät Loimaan toimipaikan avoimien ovien päivässä käsihoitoja sekä mittasivat verenpainetta ja verensokeria.