Kuntayhtymän johto tiedottaa

V-S:n koulutuksen järjestäjien kokous Liedossa
V-S:n toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjät kokoontuvat säännöllisesti noin kahden kuukauden välein. Kokoontuminen perustuu muutamia vuosia sitten laadittuun yhteistyösopimukseen, jonka ovat allekirjoittaneet kaikki Varsinais-Suomen toisen asteen koulutuksen järjestäjät. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia asioita sekä mietitään yhteisiä näkemyksiä ja kannanottoja maakunnan yhteistyöryhmän (MYT) koulutusjaoston kokouksiin. Seuraava kokous pidetään Novidan Liedon toimipaikassa tiistaina 2.10. Suunnittelija Paula Kairinen tulee kertomaan V-S:n Ennakointiakatemian toiminnan käynnistymisestä. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Yhtymähallituksessa päätettyä
Yhtymähallitus päätti viime viikon kokouksessa esittelijän ehdotusten mukaisesti. Erityisesti Liedon toimipaikan kehittämisestä käytiin syvällinen keskustelu ja toimintaa halutaan kehittää Liedon kunnan esittämien toiveiden suuntaisesti. Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja puh 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.

Amistutkimus 2018
Suomen opiskelija allianssi OSKU ry on julkaissut pääasiallisesti nuoriin kohdistuneen Amistutkimuksen, johon voi tarkemmin tutustua osoitteessa www.amistutkimus.fi

Kuntayhtymäjohtaja vuosilomalla
Antti on vuosilomalla keskiviikosta sunnuntaihin. Sijaisena toimii talous- ja hallintojohtaja.


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Liedon koulutuspäällikön tehtävät
Koulutuspäällikköinä 1.10.2018 – 31.7.2019 välisen ajan toimivat:
Timo Kulmala: liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala, tieto- ja viestintätekniikka ja yto-aineet.
Jorma Mörsky: rakennus-, sähkö- ja automaatio sekä talotekniikka.
Lisätietoja antavat pedagoginen rehtori Petri Lähde puh. 040 900 1340, apulaisrehtori Tarja Asula puh. 040 900 1322sekä koulutuspäälliköt Timo Kulmala puh. 044 090 1223 ja Jorma Mörsky puh. 044 090 1216.

 


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Ruoka- ja kahvitilaukset
Ruoka- ja kahvitilauksissa keittiöiltä tulee käyttää oheista lomaketta. Tilaukset tulee tehdä riittävän ajoissa, jotta ruokapalveluväelle jää aikaa tehdä tilauksiin tarvittavat elintarviketilaukset. Ruoka- ja kahvitilauslomake.
Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279. 


Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 25.9.2018 kokouksen pöytäkirja
Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko yhtymähallituksen pöytäkirjat. Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.

HOKS asiaa
Opiskelusuunnitelma: Riittää, että opiskelusuunnitelma kirjataan niille opiskelijoille, joiden polku on henkilökohtainen.
Tulostus: Koko HOKS-pitää tulostaa, koska meiltä lakisääteisesti edellytetään, että HOKSin sisältämät asiat on käsitelty. Opinto-ohjaajat tiedottavat, koska osaamisen tunnustamiset ovat tulostettavissa, erityisen tuen toimenpiteet tulostuvat jo (mutta tämä tulostetaan siis vain kerran). Lisätietoja antavat opinto-ohjaajat.

Digiviikon webinaarit
Ma 29.10. klo 14-16 Teamsin perusteet & käyttö opetuksessa – Vuorovaikutteinen koulutus
Ma 5.10. klo 14-15 Videoiden monipuolinen hyödyntäminen opetuksessa – inspiraatioluento
Ti 13.11. klo 14-15 Onnistuneen opetusvideon suunnittelu ja toteutus – inspiraatioluento

Webinaareista tehdään tallenne, joka on katsottavissa tämän vuoden loppuun. Ilmoittaudu mukaan tästä
Lisätietoa asiasta antaa atk-päällikkö Juha Skyttälä puh. 040 900 1335


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Itävaltalaiset parturikampaajaopiskelijat Denise Gollinger ja Juljane Machhammer olivat viikonloppuna keilaamassa tutoropiskelijoiden Matias Laaksosen ja Juho Virtasen kanssa.

Lukion opiskelijoita luonnontieteiden kenttäkurssilla Seilissä. Kurssi on myös osa luonnontiedelinjan opintoja.

Maaseutuyrittäjäopiskelijamme Traktorikynnön SM-kisoissa Somerolla 28. – 29.9.2018. Muutama pääsi Juha Miedon syleilyyn.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat ex-opettajamme Erkki Tuomisen opastuksella mittaamassa kilpakyntäjien kyntösyvyyksiä.

U:gin ravintola ja catering18 opiskeli viime viikolla konsulentti Markku Turusen (kesk.) ja opettaja Paul-Erik Hakkaraisen (oik.) johdolla kasvisruokien hienouksia.