Kuntayhtymän johto tiedottaa

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta on annettu 5.10.2017. Asetuksessa on määräykset ammatillisen perustutkinnon ja valmentavien koulutusten muodostumisesta, tutkintojen ja koulutusten järjestämisestä, henkilökohtaistamisesta, osaamisen arvioinnista ja todistuksista, työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta (oppisopimus ja koulutussopimus) ja opiskeluoikeuden peruuttamisesta sekä työelämätoimikunnista.

Lyhyesti asetuksen sisällöstä:
Henkilökohtaistaminen laajennetaan koskemaan kaikkia ammatillista tutkintoa tai sen osaa suorittavia sekä valmentavien koulutusten opiskelijoita. Jatkossa opintopolku on yksilöllinen ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä.

Jatkossa ammatilliseen perustutkintoon sisältyy ammatillisia tutkinnon osia 145 osaamispistettä nykyisen 135 osaamispisteen sijasta. Vapaasti valittavista tutkinnon osista erillisinä tutkinnon osina luovutaan ja vastaava valinnaisuus sisällytetään ammatillisiin tutkinnon osiin. Jatkossa yhteisiä tutkinnon osia on nykyisen neljän sijasta kolme. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispistettä kuten nykyisinkin.

Ammatillisen koulutuksen arviointiasteikko muuttuu. Ammatillisen perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden hyväksytty osaaminen arvioidaan jatkossa käyttäen asteikkoa 1—5 nykyisen kolmiportaisen arviointiasteikon sijasta.

Asetuksen mukaan ammatillisen koulutuksen järjestämislupahakemus on jatkossa toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään puoli vuotta ennen koulutuksen suunniteltua aloittamisajankohtaa nykyisen vuoden sijaan. Ministeriö voi ottaa käsiteltäväksi myös tätä myöhemmin toimitetun hakemuksen kuten nykyisinkin.

Asetus tulee voimaan 1.1.2018 samaan aikaan kun ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (531/2017), joka on vahvistettu elokuussa.

Yksityiskohtaisempi selostus asetuksen sisällöstä ja itse asetus löytyvät OKM:n sivuilta osoitteesta www.minedu.fi kohdasta Ajankohtaista.

Järjestämisluvat
Aikataulu järjestämislupien osalta on koko ajan myöhentynyt, mutta viimeksi saadun tiedon mukaan OKM toimittaa uusia lupia koulutuksen järjestäjille kuluvan viikon maanantaista alkaen.

Työelämätoimikuntien jäsenhaku käynnistyy
Työelämätoimikuntatyön valmistelu 1.1.2018 alkavaa ensimmäistä kolmivuotista toimikautta varten on etenemässä. Työelämätoimikuntia on 39, joihin nimitetään marraskuun loppuun mennessä noin 330 jäsentä työelämän järjestöjen tekemien esitysten ja avoimen jäsenhaun pohjalta. Haku aukeaa lokakuussa.

Robotiikkalainaamo perusteilla Loimaalle
Loimaalle on perusteilla robotiikkalainaamo koko peruskoulun käyttöön. Laitteistolla tehdään koodausta ohjelmien avulla ja koodausta hyödynnetään robotiikkaan. Loimaan Kauppakamariosasto on mukana tukemassa investointia ja kuntayhtymän johtoryhmä päätti perjantaisessa kokouksessaan tukea Loimaan robotiikkalainaamon toteutumista. Jos kaupungin hanke toteutuu, ostaa kuntayhtymä lainaamoon yhteisarvoltaan 2 700 euron arvoiset alakoululaisille tarkoitetut LEGO WeDo 2.0 robotit.


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Tekniikan alojen klusterimalli
Pedagoginen rehtori oli keskiviikkona 4.10. tutustumassa eSedussa, Pieksämäellä tekniikan alojen klusterimalliin. Mallilla haetaan vastausta pieneneviin ikäluokkiin ja reformiin. Tekniikan alojen opiskelijoille ensimmäinen vuosi on yhteinen opiskelijan valinnasta riippumaton. Sen aikana opiskelija tutustuu eri tekniikan aloihin monipuolisesti yhteisissä ryhmissä. Jakso sisältää kaikille tekniikan aloille yhteisiä opintokokonaisuuksia, myös valinnaisuutta ja toteutus tapahtuu henkilökohtaisen valintojen mukaan.

Jakso sisältää monipuolisesti teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa. Se vastaa tulevaisuuden osaamishaasteisiin ja on opiskelijoille houkutteleva ja innostava. Opinnot kertyvät opiskelijoille koko ajan ja tämän jakson lopulla he valitsevat itselleen alan, josta lähtevät tekemään itselleen tutkintoa.

Lisätietoa asiasta antaa pedagoginen rehtori

Tukea verkosta tupakoinnin lopettamista harkitseville
28 päivää ilman on uudenlainen tukipalvelu tupakkatuotteiden käytön lopettamista harkitseville henkilöille. Ohjelma koostuu neljästä ohjatusta ja teemoitetusta tukitapaamisesta sekä vertaistuesta. Tapaamiset ovat osallistujille maksuttomia ja niitä ohjaavat tehtävään koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Palvelua on alkaneena syksynä täydennetty verkkotapaamisten kokonaisuudella. Ne toteutetaan suljetussa ympäristössä Skype for Business -yhteyttä käyttäen, jolloin ne eivät vaadi osallistujilta kuin toimivat nettiyhteydet.

Lisätietoa 28 päivää ilman -palvelusta myös osoitteessa www.28paivaailman.fi.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Amke ry:n tiedotus 4.10.2017 ammatillisen koulutuksen rahoituksesta vuodelle 2018
Ammatillisen koulutuksen rahoitus on ensi vuonna euromäärältä ja ostovoimalta pienempi kuin vuonna 2009. Rahoituksen reaaliarvo on supistunut 11 prosenttia. Koulutukseen osallistuneiden määrä on Tilastokeskuksen mukaan lisääntynyt 16,5 prosenttia eli 46 500 henkilöllä vuodesta 2009 vuoteen 2016, jolta tuoreimmat luvut ovat saatavissa.

Erityisopiskelijoiden määrä ammatillisessa koulutuksessa on kolminkertaistunut vuosituhannen vaihteen jälkeen. Nykyisin heitä on jo 9 prosenttia kaikista opiskelijoista.
Vuosittain ammatillisen koulutuksen aloittaa yli 10 000 vieraskielistä opiskelijaa. Määrä on lisääntynyt 75 prosenttia vuodesta 2010.

Reformin johdosta ammatillisen koulutuksen rahoitus tosiasiassa pienenee, koska indeksikorotuksia on tulossa aikaisintaan vuonna 2020. Kuntaliiton mukaan ensi vuoden alusta voimaantuleva ammatillisen koulutuksen reformi lisää kustannuksia jopa 80 miljoonalla eurolla.

Opiskelijoiden oikeus maksuttomaan ruokailuun opintojen aikana laajenee. Jokaiselle opiskelijalle laadittava henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma sitoo opettajien työaikaa erityisesti elokuussa, jolloin opintonsa aloittavien määrä on suurin. Koulutuksen järjestäminen työpaikoilla lisää kustannuksia, koska yksittäisten opiskelijoiden ohjaaminen työpaikoilla sitoo enemmän henkilöstöä kuin ryhmien opettaminen oppilaitoksessa. Pedagogisten uudistusten lisäksi hallinnon ja tukitoimintojen muutokset kuormittavat koulutuksen järjestäjiä.

Ammatillisen koulutuksen rahoitus on ensi vuonna 15 miljoonaa euroa pienempi kuin tänä vuonna. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta on leikattu vuodesta 2013 lähtien. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle tämä on merkinnyt noin 5 milj.euron valtionosuuksien vähentymistä.


Yleisiä tiedotteita

Oppisopimusviikko
Novidassa vietään valtakunnallista oppisopimusviikkoa 9.-13.10.2017. Viikon tarkoituksena on, että mahdollisimman moni saisi kuulla oppisopimusopiskelun mahdollisuuksista. Viikkoon voivat osallistua kaikki oppisopimuksesta kiinnostuneet. Oppisopimusviikon virallisena suojelijana toimii opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Viikon jokaisella päivällä on oma teema:

Opiskelijat (ma 9.10.)
Nuoret (ti 10.10.)
Työnantajat (ke 11.10.)
Työpaikkakouluttajat (to 12.10.)
Yrittäjät ja mentorit (pe 13.10.)

Oppisopimustoimisto palvelee oppisopimusviikolla maanantaista torstaihin klo 18 asti ja perjantaina klo 15 asti.

Tervetuloa keskustelemaan oppisopimusasioista!


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Melania Barth ja Michael Riedel Berufsbildende Schulen Soltau -oppilaitoksesta Saksasta kävivät tutustumassa Uudenkaupungin toimipaikkaan ma 2.10.

Saksalaiset opettajat kävivät myös tutustumassa Loimaan logistiikka-alan koulutukseen toisen vuoden opiskelijoiden Juho Virtasen ja Matias Laaksosen johdolla.

Uudenkaupungin toimipaikassa mitattiin amispoweria kuntoradalla hyvinvointiviikon teeman mukaisesti.