Kuntayhtymän johto tiedottaa

Haku ammatilliseen opettajankoulutukseen
Hakuaika opettajan pedagogisiin opintoihin on 8.-29.1.2019. Lisätietoja antavan opettajakorkeakoulut.

Savuton kunta – Savuton ammatillinen oppilaitos
Tupakkalaki kieltää tupakoinnin ammatillisten oppilaitosten alueella. Savuton kunta -ohjelmassa on seurattu suositeltujen toimenpiteiden toteutumista Savuton ammatillinen oppilaitos -kyselyin vuosina 2013, 2015 ja 2018. Kysely osoitettiin koulutusyksiköiden rehtoreille, ja noin puolet oppilaitoksista vastasi kyselyyn.

Ammatillisissa oppilaitoksissa savuttomuutta pidetään tärkeänä, mutta asiaan ei panosteta enää niin vahvasti kuin aiemmin. Tupakointi on vähentynyt ammattiin opiskelevien nuorten keskuudessa, mutta nuuskan käyttö puolestaan lisääntynyt, ja savuttomuuden kehittäminen vaatii jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä.

26 % vastaajista arvioi, että savuttomuus toteutuu heidän oppilaitoksessaan hyvin, ja 58 % mielestä se toteutuu melko hyvin. 13 % vastaa, että savuttomuus toteutuu huonosti tai melko huonosti. Noin 81 % vastaajista on sitä mieltä, että opiskelijat, henkilökunta ja vierailijat noudattavat tupakointikieltoa hyvin tai melko hyvin.

Oppilaitosten henkilöstö on mukana savuttomuustyössä mm. näyttämällä esimerkkiä savuttomuudesta, puuttumalla opiskelijoiden tupakointiin, järjestämällä savuttomuuteen liittyviä teemapäiviä ja tapahtumia, sekä integroimalla savuttomuuden opetukseen. Joissakin oppilaitoksissa opiskelijat ovat mukana tapahtumien suunnittelemisessa ja järjestämisessä, sekä opiskeluterveydenhuollon toimintasuunnitelman laatimisessa ja savuttoman toiminnan suunnittelemisessa.

Vastauksista ilmenee, että saman oppilaitoksen eri yksiköissä tilanteet voivat olla hyvin erilaisia; yhtenäistä toimintakulttuuria ei välttämättä ole saavutettu. Tärkeimpinä keinoina, joilla tupakoimattomuutta edistetään oppilaitoksissa, esille nousevat kannustaminen ja ohjaus, henkilökunnan esimerkki, terveyden ja hyvinvoinnin vieminen osaksi opetussuunnitelmaa ja -sisältöjä, tupakoinnin lopettamisen tuki, muistuttaminen, järjestelmällinen puuttuminen, kannustuskampanjat, muun yhteisöllisen toiminnan lisääminen ja korvaavien toimintamallien kehittäminen. Toisaalta myös perinteisemmät keinot kuten valistus, säännöt ja valvonta toistuvat vastauksissa. Myös opiskelupäivien rytmitys niin, ettei tupakointi ole luonteva osa päivää, nousi esille.

Esimerkkejä tupakoimattomuustyön esteistä olivat rajallisina pidetyt valvonta-, puuttumis- ja sanktiomahdollisuudet, tupakoivat tai asiaan välinpitämättömästi suhtautuvat henkilökunnan jäsenet, jatkuvat leikkaukset resursseihin, sekä opiskelija-asuntoloissa ympärivuorokautisen valvonnan puute. Tupakoinnin vähennyttyä asiaa ei koeta enää niin tarpeelliseksi, eikä asialle aina saada tukea opiskelijoiden huoltajilta. Myös lisääntynyt nuuskan käyttö nousi esille monessa vastauksessa. Yhtenä vaikeutena oli oppilaitoksen alueen rajojen ulkopuolella tapahtuva tupakointi ja mahdottomuus puuttua siihen.


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Novidassa Loimaalla on avoinna valmentavan koulutuksen (Valma) määräaikainen päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde.
Tehtävä on avoinna Kuntarekryssä ja MOL:issa 19.10.2018 klo 13.00 saakka.
Lisätietoa antavat pedagoginen rehtori Petri Lähde puh. 040 900 1340 ja apulaisrehtori Jouko Tevasaari puh. 040 900 1282.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Tulorekisteri voimaan 1.1.20019
Tulorekisteri ja siihen liittyvät palvelut otetaan käyttöön 1.1.2019. Ensimmäisessä vaiheessa rekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista. Toisessa vaiheessa vuonna 2020 tulorekisteriin ilmoitetaan myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Keva on tiedottanut ja ohjeistanut, että Kansalliseen tulorekisteriin siirryttäessä tulee palvelussuhteet katkaista. Katkaisut tulee tehdä ohjeen mukaan ennen 2018 viimeisen neljänneksen ilmoituksia ja vuoden 2019 ensimmäisen maksupäivän palkkojen käsittelyä. Vuoteen 2018 kohdistuvat ansiot maksetaan ennen vuodenvaihdetta tarvittaessa ylimääräisenä palkka-ajona. Mitä edellä oleva tarkoittaa meille käytännössä?

Virkamääräykset ja työsopimukset sekä kaikki palvelussuhteisiin kohdistuvat päätökset tulee tehdä niin, että ne eivät ole yhtäjaksoisia vuoden 2018 puolelta vuoden 2019 puolelle vaan ne tehdään erikseen koskien vuotta 2018 ja vuotta 2019. Esimerkiksi palkatessa henkilöä ajanjaksolle marraskuun alku 2018 toukokuun loppuun 2019 tulee tämä tehdä niin, että toinen palkkauspäätös/virkamääräys/työsopimus tehdään ajanjaksolle 1.11.-31.12.2018 ja toinen ajanjaksolle 1.1.-31.5.2019. Samoin kaikki vuosilomapäätökset, sairauslomia koskevat päätökset ym. keskeytykset. Edellä selostetun johdosta henkilökuntaa pyydetään tekemään kaikki keskeytysanomuksensa erikseen vuodelle 2018 ja vuodelle 2019 vaikkakin kysymyksessä olisi vuodenvaihteen yli menevä keskeytys. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.


Päälliköt tiedottavat

IT-tuen läsnäolot muuttuneet seuraavasti:
Rajamäki Simo, ma ja ti Uudenkaupungin toimipaikassa. ke –pe Myllykyläntie 8
Suominen Jussi-Pekka, ma, ti ja pe Turuntie 31. Ke Marttila ja to Koski
Kiviniemi Marko, ma Hämeentie 238. ke ja to Liedon toimipaikassa.

Muina päivinä tukea saa etäyhteyksin. Myös puhelimen viat voimme korjata etäyhteydellä.

www –sivujen https://www.novida.fi/it/ Etätuki linkistä luot etäyhteys pyynnön Novidan IT-tukeen. Pyynnön jälkeen IT-tuki avaa työasemallesi etäyhteyden.

Novida IT Helpdesk numerosta 040 130 8535
helpdesk@novida.fi sähköpostilla, jos asia ei ole kiireellinen.

IT -tuki auki arkisin klo 8 -16.


Yleisiä tiedotteita

Loimaan Hirvihovissa pidettiin viime viikolla koulutusmessut. Linkistä löydät media-alan opiskelijan tekemä blogityyppisen yhteenvedon messuista kuvineen.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Varsinais-Suomen 2-asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kokous pidettiin viime viikolla Liedossa. Apulaisrehtori Tarja Asula kertoi Liedon toimipaikan kehittämisestä.

Uudenkaupungin toimipaikan opiskelijat ja henkilökunta aloittivat hyvinvointiviikon yhteisellä aamulenkillä viime maanantaina.

Koulutusmessut Loimaan Hirvihovissa keräsi kahden päivän aikana runsaasti yleisöä tutustumaan Novidan koulutuspalveluihin.

Liedon sähkö16 opiskelija Kim Nummelin ja opettajat Jarno Hellsten (vas) ja Kyösti Saarinen ovat tyytyväisiä Opintien sähköalan opetustiloihin. Tosin varastotilaa ei ole koskaan liikaa.