Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Reformi lausuntokierrokselle aikaisintaan loppukuusta
Hallituksen sivistyspoliittinen ministeriryhmä ei ole vielä ehtinyt paneutua koulutuksen rahoituslain uudistuksen yksityiskohtiin ja lain seurantaryhmä pitää vielä kaksi kokousta lokakuun loppupuolella. Lakiluonnos tulee lausunnolle aikaisintaan loppukuusta. Yhtymähallitus antaa lausunnon.

Vuoden 2017 rahoituslaki
Hallitus antoi viime viikolla lakiesityksen vuoden 2017 rahoituslaista. Ammatilliseen peruskoulutukseen kohdennetaan 190 miljoonan euron määrärahan säästö vuodesta 2017 lukien. Säästö toteutettaisiin siten, että rahoituksen perusteena käytettävä opiskelijoiden enimmäismäärä säädettäisiin 12,44 prosenttia koulutuksen järjestämislupien mukaista kokonaisopiskelijamäärää alemmalle tasolle.

Kilpailukykysopimuksen mukaista lomarahojen väliaikaista alentamista vastaava vaikutus otetaan huomioon laskettaessa vuosien 2017—2019 lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön oppilaitosten sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitusta. Työnantajamaksujen alenemisen ja rahoitusvastuun muutosten vaikutus otettaisiin huomioon osana rahoituslain mukaista arvioitua kustannustason muutosta.

Maahanmuuttajille suunnattua ammatillista koulutusta olisi mahdollista rahoittaa valtionavustuksella vuonna 2017. Nuorten aikuisten osaamisohjelman valtionavustusrahoitusta koskevan säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin vuoden 2018 loppuun.

Palkkatoimistojen yhteistyö
Yhtymähallitus edellytti, että johdon tulee selvittää mm. Varsinais-Suomen ammatillisten oppilaitosten palkkakonttoreiden yhteistyön tiivistämisen mahdollisuudet. Koulutuksen järjestäjien johto käsitteli asiaa 5.10. Ukissa pidetyssä kokouksessa. Kokous päätti, että asiaa ei tällä hetkellä pidetä ajankohtaisena, mutta siitä voidaan keskustella myöhemmin.

Taitaja 2017
Johtoryhmä on päättänyt, että Novidan joukkueen johtajana ja kilpailua koskevien asioiden johtajana ja koordinaattorina toimii apulaisrehtori Tarja Asula. Kaikissa Taitaja 2017 asioissa kannattaa kääntyä hänen puoleensa. Lisätietoja antaa Tarja Asula puh. 040 900 1322.

Kuntayhtymäjohtaja vuosilomalla
Antti on vuosilomalla 13. – 17.10.2016. Sijaisena toimii talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta.

Viikkotiedote ei ilmesty syyslomien vuoksi viikolla 42.


Aikuiskoulutus tiedottaa

Kouluttajia aikuiskoulutukseen
Kun suunnittelemme aikuiskoulutuksia, olisi hyvä tietää, jos kouluttaja löytyisi läheltä eli omasta talosta. Olemme laatineet kyselylomakkeen, jonka avulla selvitämme halukkuutta toimia kouluttajana ja aihealueita. Alla olevasta linkistä pääset vastaamaan kyselyyn. Kysymyksiä on vain muutama, joten aikaa ei mene paljon. Toivomme vastuksia lokakuun aikana.

Kyselyyn tästä.

Lisätietoja: Ritva Siippainen, 040 900 1466.

Yleisiä tiedotteita

Loimaan työterveyshuolto
Työterveyshuoltoa koskevan Attendon yleiskirjeen löydät tästä linkistä.

DigiTyökalut työpajat
Digitaalisten työkalujen käyttö opetuksessa -hankkeen työpajat käynnistyvät lokakuun lopulla. Digiohjelmaa on tarjolla kolmella eri paikkakunnalla koko syksyn ajan työpajakalenterin mukaisesti. Työpajoissa perehdytään tämän päivän digityökalujen käyttöön opetuksessa. Työpajat aloittaa Prezi- ja Popplet-työkalut.

Teemoitetut työpajat ovat iltapäivisin, mutta aamupäivisin on myös mahdollista saada digitukea nonstopina. Jos jokin opetuksessa käyttämäsi digityökalu, esim. Moodlen tentti, ei ota toimiakseen tai Office 365 on yhtä pilveä,  tule digitukeen. Ratkaistaan ongelma siellä. Katso työpajakalenterista paikkakunnat ja päivät, milloin työpajat ja digituki ovat toimipaikassasi. Luokkatilat tarkentuvat lähempänä työpajoja, joten seuraile blogia osoitteessa digityokalut.blogspot.fi.

Ilmoittautumiset digitukeen tai työpajoihin jarkko.kantola(at)novida.fi tai 040 900 1343.

DigiTyökalut työpajakalenteri syksylle 2016
Prezi
Popplet

DigiRoihun koulutukset
Turun lähellä asuvilla/töissä käyvillä on mahdollisuus osallistua DigiRoihu-hankkeen tarjoamiin koulutuksiin TOP-keskuksessa Turussa. DigiRoihun koulutuksien syksyn tarjotinta on alla:

Webinaarisarja etä- ja verkko-opetuksesta 14.10. – 1.12.2016
iPad opetuksen ja oppimisen välineenä 29.11.2016
Pelillisiä oppimisympäristöjä verkossa 8. – 10.11.2016
Blogi opetuksessa 27.10.2016
OneNote Class Notebook 24.11.2016
Simulaatiokouluttajan pedagogiset taidot yleinen 25.11.2016

Lisätietoja antaa Jarkko Kantola, puh. 040 900 1343.

Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

wp_20161006_003

Myllykyläntien toimipisteen henkilöstöstä lehtori Maija Verho hotelli-, ravintola- ja cateringalalta (oik.), siistijä Katriina Leppäjoki, lehtori Jaakko Koskinen kone-ja metallialalta, lehtori Kimmo Andtback autoalalta sekä lehtori Maarit Sami hiusalalta (ei kuvassa) ovat siirtyneet ansaitulle eläkkeelle kesän jälkeen. Palvelusvuosia kuntayhtymässä heille kertyi yhteensä noin 120 vuotta.


matkahyvaankuntoon

Uudenkaupungin sote-opiskelijat opettajineen olivat mukana liikkuvassa “Matka hyvään kuntoon” -testauspisteessä kaupungin torilla.


tuulensuu

Loimaan lähihoitajaopiskelijat sote16Loyo ja opettaja Heidi Haapaniemi-Kahala olivat 5.10.2016 mukana Tuulensuun palvelukeskuksen avoimien ovien päivässä. Opiskelijat tekivät ikäihmisille käsihoitoja, verenpaineen ja verensokerin mittauksia, muistitestejä ja erilaisia toiminnallisia tuokioita kuten vanhojen valokuvien ja esineiden muistelemista. Päivä oli onnistunut ja opiskelijat saivat paljon positiivista palautetta.


img_4198

Uudenkaupungin auto- ja logistiikka-alan opettajat kokoontuvat säännöllisesti aamupäiväkahville osastojen yhteiseen työhuoneeseen.

img_4202

Uudenkaupungin autoalan 2. luokan opiskelija Rony Mettälä vaihtaa asiakkaan autoon uuden moottorin.

 

img_4207

Uudenkaupungin catering-alan 1. luokan opiskelijat Eveliina Luoto ja Saku Lempinen perehtyvät ruuanvalmistuksen saloihin opettaja Arja Siivosen johdolla.

img_4205

Uudenkaupungin autoalan 1. luokan opiskelija Annmari Toivonen harjoittelee jarruremontin tekemistä.