Kuntayhtymän johto tiedottaa

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa 1.1.2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön 6.10.2017 myöntämät järjestämisluvat saatiin tiedoksi viime viikolla. Saimme järjestämisluvan hakemaamme Kuljetusalan ammattitutkintoon, mutta sitä vastoin Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon, Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon sekä Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon emme saaneet järjestämislupaa. Päätöksen sananmuodon mukaan viimeksi mainittujen tutkintojen järjestäminen ei ole tarpeellista ottaen huomioon alueellinen osaamistarve ja nykyinen koulutuksen tarjonta.

Työvoimakoulutukseen sekä laajennettuun oppisopimuskoulutukseen saimme luvan sekä ammatillista osaamista syventävään ja täydentävään koulutukseen. Vankilaopetukseen lupaa ei myönnetty.

Järjestämisluvassa myönnetään koulutuksen järjestäjälle opiskelijavuosien vähimmäismäärä. Koulutuskuntayhtymällemme opiskelijavuosien vähimmäismääräksi on vahvistettu 1604, johon sisältyy ammatillinen peruskoulutus, oppisopimuskoulutus osittain ja ammatillinen lisäkoulutus. Ottaen huomioon, että nykyisen järjestämislupamme opiskelijamäärä ammatillisessa peruskoulutuksessa on 1655, oppisopimusopiskelijoita on ollut noin 185 ja ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijoita noin 60 (kahden vuoden keskiarvo) on uuden järjestämisluvan mukainen määrä paljon pienempi. Tosin opiskelijamäärä ja opiskelijavuosi ovat eri tavalla määräytyviä. Vuonna 2018 käytetään kuitenkin vielä opiskelijamäärää opiskelijavuotena, koska opiskelijavuosimääriä ei ole kerätty.

Joulukuussa ammatillisen koulutuksen järjestäjät saavat ministeriön päätöksen tavoitteellisesta opiskelijavuosien määrästä sekä työvoimakoulutuksena järjestettävän koulutuksen tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän. Tässä päätöksessä toivoaksemme saamme lisää opiskelijavuosia, jotta rahoituksemme riittää nykyiseen koulutusvolyymiimme.

Järjestämislupa löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: https://www.novida.fi/koulutuskuntayhtyma/sopimukset-ja-saannokset/

Johtoryhmän kokous 13.10.

Johtoryhmä käsitteli kokouksessaan mm. järjestämislupaa, talousarviota vuodelle 2018 (joka vielä kesken) sekä käyttösuunnitelmaa 2/2017. Käyttösuunnitelmassa esitetään muutokset tuloarvioihin ja määrärahoihin sekä muutokset investointisuunnitelmaan. Käyttösuunnitelma näyttää ylijäämää noin 11 000 euroa. Yhtymähallitus käsittelee näitä kokouksessaan 24.10.2017.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi erityisavustuksen ammatillisen koulutuksen rakennemuutospilottien käynnistämiseksi Lounais-Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä 2 miljoonaa euroa. Päätökset pyritään tekemään marraskuussa 2017. Kuntayhtymämme on jo ennakkotiedon asiasta kuultuaan valmistellut hakemusta yhdessä Lounais-Suomen muiden ammatillista koulutusta järjestävien tahojen kanssa.

Hyväksyttiin artesaanialan valmistelema kulttuuriperinteen tallentamista koskeva kehittämishanke jatkosuunnitteluun ja rahoituksen hakuun.

AMKEn Ammatillisen koulutuksen vetovoimakampanjaan päätettiin olla menemättä mukaan.

Ely-keskuksen kutsu 24.10. pidettävään videotilaisuuteen koskien työvoimakoulutuksen järjestämistä ja neuvottelut valtionosuudella järjestettävän työvoimakoulutuksen toimeenpanosta. Päätettiin osallistua ja myös erikseen meille tarkoitettuihin tilaisuuksiin 30.10. ja 12.12. sekä Turun seudun sosiaali- ja terveysalaa koskevaan neuvotteluun 17.11.

Kuntayhtymän kirjatilaukset tehdään jatkossakin keskitetysti arkistonhoitaja Saija Rinteen toimesta. Petri Lähde informoi tästä apulaisrehtoreita ja koulutuspäälliköitä. Asian suhteen on ollut epätietoisuutta.

Keskusteltiin myös Loimaan Hirvihovissa pidetyistä Novidan koulutusmessuista, jotka olivat 10.-11.10.2017. Messut olivat menestyksekkäät.

Johtoryhmän pöytäkirja kokonaisuudessaan ilmestyy kuluvalla viikolla intraan.

Lisätietoja vs. kuntayhtymäjohtaja Leena Suonkanta, puh. 040 900 1279


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista
Ministeriön päätös tehty 6.10.2017. Asetus on pääpiirteissään samanlainen kuin aiemmin julkisuudessa esitetty luonnos.  Painokertoimia kustannusryhmissä on kuitenkin muutettu samoin kuin eri korotuskertoimiakin. Kustannusryhmään 4 kuuluvat kuntayhtymästämme vain logistiikan perustutkinto kuljetuspalvelujen osaamisalan osalta ja maatalousalan perustutkinto. Kustannusryhmässä painokerroin on 1,59. Maatalousalan perustutkinnon osalta tosin on ikävä siirtymäsäännös, jonka perusteella se kuuluu varainhoitovuosina 2018 ja 2019 kustannusryhmään 3, jossa painokerroin on 1,23.

Asetukset löytyvät osoitteesta: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ammatillisen-koulutuksen-asetukset-annettiin

 


Yleisiä tiedotteita

Hyvää syyslomaa Loimaan ja Liedon toimipaikkojen opiskelijoille ja henkilökunnalle!


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Turuntiellä järjestettiin Lastenvaatekirppis la 14.10. yhdessä MLL:n ja 3. vuoden merkonomiopiskelijoiden kanssa.

Merkonomiopiskelijat pitivät kahviota päivän aikana (kuvassa Riina Mattila, Petra Heinonen, Reetta Niittumäki, Camilla Enqvist)

Novidan Loimaan koulutusmessuilla Hirvihovissa 10.-11.10.2017 vieraili kahtena päivänä noin 1040 yläkoulun oppilasta ja henkilökuntaa kymmenestä Loimaan ja lähialueen yläkoulusta. 15 Loimaan ammatillista opintoalaa ja lukio laittoivat jälleen parastaan opiskelijoiden esitellessä omaa koulutustaan erilaisin toiminnallisin tavoin. Osastoilla sai kokeilla eri ammatteihin liittyviä työtehtäviä, osallistua kilpailuihin sekä jutella alaa opiskelevien nuorten kanssa.

Jari Mäkelä oli prosessiteollisuuden alan opiskelijoiden kanssa Uudenkaupungin markkinoilla esittelemässä oppilaitosta.