Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Erilaiset oppimisympäristöt
Kuntayhtymämme strategia mahdollistaa erilaisia kokeiluja. Ammatillisen koulutuksen reformissa korostuvat uudenlaiset oppimisympäristöt ja entistä tiiviimpi yhteistyö työelämän kanssa. Keskeyttämisprosentit ammatillisessa koulutuksessa ovat suuria, vaikka ne LSKKY:ssä ovatkin alle valtakunnan keskiarvon. Myös eri alojen vetovoimaisuudessa on merkittäviä eroja ja työelämässä on pula osaavista tekijöistä. Uudenkaupungin toimipaikan ammatillisten neuvottelukuntien yhteisessä tilaisuudessa kuntayhtymäjohtaja kannusti työelämää ja opettajia tiivistämään yhteistyötä ja rohkeasti miettimään ja kokeilemaan uudenlaisia oppimisympäristöjä, jotka voivat olla myös työpaikoilla. Tämä ei tarkoita opettajien työn merkityksen, tärkeyden tai määrän muutosta. Mutta se mahdollistaa, että opettaja opettaa opiskelijoita osittain myös työpaikoilla eikä ainoastaan luokkahuoneissa tai oppilaitoksen työsaleissa. Reformi kannustaa kokeilemaan uusia pedagogisia ja didaktisia menetelmiä ja saaduilla kokemuksilla pystymme ehkä entistä paremmin vastaamaan työelämän muutoksiin. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

 Loimaan mielikuvatutkimuksen vastausaika päättyy 21.10.
Muistutan teitä vastaamaan itse ja jakamaan linkkiä Loimaan seudun kehittämistyöhön liittyvästä kyselystä: https://response.questback.com/tietoykknenoy/3yjvdwixvg Vastaamalla kyselyyn vaikutat Loimaan seudun kehittämistyöhön. Tämä on tärkeä asia myös kuntayhtymän kehitystyölle. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh 040 900 8450 ja Loimaan kauppakamariosaston asiamies Niina Nurmi puh. 050 372 1132

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia – projektin yhteistyösopimus allekirjoitettu
LSKKY, Varsinais-Suomen liitto,  Turun yliopiston Brahea-keskus ja Yrityssalo Oy ovat allekirjoittaneet Turun AMK:n kanssa Ennakointiakatemian yhteistyösopimuksen. Sopimus on voimassa 1.9.2018 alkaen projektin päättymiseen, 30.8.2020 saakka. Novidasta hankkeen yhtenä suunnittelijana toimii Paula Kairinen. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh 040 900 8450 ja suunnittelija Kairinen puh. 044 090 1324,


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Uudenkaupungin toimipaikan alakohtaiset ammatilliset neuvottelukunnat kokoontuivat yhteistilaisuuteen 10.10.

Uudenkaupungin logistiikka-alan opettajat viettivät lauantaina Veso-päivää uusien ajosimulaattorien koulutuksen merkeissä.