Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Novida satsaa lähiopetukseen
Kuntayhtymä pitää tärkeänä, että ammattiin opiskelevat saavat riittävästi opettajan antamaa opetusta ja, että opiskelijan työpäivät ovat eheitä ja riittävän pitkiä. Novidassa ammatillista opetusta annetaan keskimäärin 28-30 tuntia viitenä päivänä viikossa. Opettajan merkitys oppimisessa on tärkeä ja hyvin suunniteltu opetus kasvattaa nuoren työelämään ja sen sääntöihin.

Päivittäisen opetuksen määrä ammatillisessa opetuksessa on keskimäärin 5-6 tuntia ja opetus toteutetaan klo 8.00 – 16 00 välisenä aikana. Ammatilliset opinnot annetaan riittävän yhtenäisinä, jotta opiskelija pystyy keskittymään opittavaan asiaan ja etenee opinnoissaan. Jos työpäivän pituus on kahdeksan tuntia, saa opiskelija toisena päivänä lyhyemmän työpäivän.

Työpaikoilla toteutettava koulutus annetaan viitenä päivänä viikossa ja työpaikoilla noudatetaan niiden työaikoja. Opettajat ohjaavat ja valvovat työpaikalla tapahtuvan opetussuunnitelman mukaisen koulutuksen laatua ja toteutusta.

Opiskelijoiden pitkät koulumatkat ja rajalliset julkiset kulkuyhteydet edellyttävät hyvää opetuksen suunnittelua, jotta opiskelijalle tarpeettomia hyppytunteja tai odotusaikoja ei muodostu. Kuntayhtymä ostaa liikennöitsijöiltä ylimääräisiä linja-autovuoroja, jotta opiskelijat pääsevät kulkemaan koululle.

Ammatillisen koulutuksen reformin tuomat yksilölliset oppimispolut tuovat oman haasteensa lukujärjestysten suunnitteluun. Vaikka opetusta annetaan pääasiallisesti kokonaisille ryhmille, on opiskelijoiden mahdollista valita hyvinkin henkilökohtaisia oppimispolkuja. Yksilölliset valinnat voivat tuoda mukanaan myös vapaatunteja.

Novidan lukiossa ensimmäisenä ja toisena vuonna lähiopetuksen määrä on keskimäärin 28-30 tuntia viikossa ja abi-vuonna hieman vähemmän. Opetusta annetaan viitenä päivänä viikossa ja lähiopetusta on 5-6 tuntia päivässä.

Opetuksen osuus toimintakuluista ilman kuntayhtymähallinnon, kiinteistöjen ja investointien osuutta on 85,8 %. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen opetustoimen palkkakustannukset kuntayhtymän kokonaispalkkakuluista ovat 76 %.

Lisätietoja opetuksesta antavat apulaisrehtorit Tarja Asula, Juha Jokinen ja Jouko Tevasaari ja lukion rehtoria Hannu Lahti ja talousasioista talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta puh. 040 900 1279.

Yhtymähallituksen lokakuun kokous
Yhtymähallitus käsittelee mm. seuraavia asioita:
– syyskuun 2018 toteutuma
– vuoden 2019 talousarvion ensimmäinen käsittely
– kalustohankintaan liittyvä muutosehdotus
– täyttölupaesitys sähköalan päätoiminen tuntiopettaja toistaiseksi
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Meneillään olevat kunnallisalan taloushallintoon vaikuttavat uudistukset
Meneillään olevia taloushallinnon uudistuksia, joista kaikki vaikuttavat kuntayhtymämme toimintaan ovat:

  • verkkolaskudirektiivi, joka määrittää laskun ja kuitin sisältöä
  • automaattinen talousraportointi, joka alkaa vuodesta 2021
  • tulorekisteri, joka tulee voimaan jo 1.1.2019 (tästä jo aiemmin kerroinkin viikkotiedotteessa)
  • tiedonhallintalaki, joka tarkoittaa taloushallinnon näkökulmasta sitä, että kaikki taloustieto on julkaistava samalla tavalla.

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi uudistuu siis vuonna 2021. Uudistus koskee kaikkia Suomen kuntia ja kuntayhtymiä, jotka aikaisemmin ovat raportoineet kuntien ja kuntayhtymien lakisääteiset taloustiedot Tilastokeskukselle.

Uudistus toteutetaan kunnissa/kuntayhtymissä vuosien 2018-2019 aikana niin, että vuoden 2020 raportointi tapahtuu jo uuden järjestelmän avulla. Uuden toimintakäytännön mukaisesti kaikkien kuntien/kuntayhtymien oletetaan toimittavan vuoden 2020 talousarviotiedot vuoden 2019 lopulla ja vuoden 2020 tilinpäätöstiedot vuoden 2021 huhtikuussa.

Kuntien ja kuntayhtymien tulee valmistautua uudistukseen jo etukäteen. Uudistuksen myötä kaikki kunnat/kuntayhtymät saavat käyttöönsä selkeät ohjeet, yhdenmukaisia malleja, toimintatapoja ja määritelmiä, joilla talousraportit tuotetaan automatisoidusti. Valtiovarainministeriö on järjestänyt keväästä lähtien automatisoidun raportoinnin uudistusta koskevia koulutuksia, joihin myös taloustoimistosta on osallistuttu.

Hankkeen tuloksena nykyinen, vuosittainen taloustietojen raportointi Tilastokeskukselle erillisillä lomakkeilla automatisoidaan niin, että tiedot siirtyvät suoraan kunnan/kuntayhtymän talousjärjestelmistä Valtiokonttorin tietojärjestelmään. Samalla tietojensiirtotiheys muuttuu vuositasosta Maakuntien osalta kuukausitasolle, jotta saadaan ajantasaiset raportit ja kunnat ja kuntayhtymät toimittavat jatkossa Valtiokonttorille puolivuosikatsauksen, joka sisältää myös ennusteen koko vuoden tuotoista ja kuluista eli käytännössä tilinpäätösarvion. Lisäksi kunnat ja kuntayhtymät raportoivat neljännesvuosittain, joka sisältää sanallisen informaation siitä, miten menojen oletetaan kehittyvän.

Jatkossa kirjanpidon on siis oltava ajan tasalla myös neljännesvuosittain. Tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki jaksotukset ja ulkoiset sekä sisäiset laskutukset on tehtävä vähintäänkin neljännesvuosittain.

Lisätietoja: talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta, puh. 040 900 1279


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Varautuminen poliittisen lakon aikana kouluruokailuun Liedossa
JHL:n poliittisesta lakosta johtuen Liedon kunnassa ei kyetä tarjoamaan koulujen päivän aterioita maanantaina 22.10 ja tiistaina 23.10.2018. Pyydämme vanhempia varustamaan opiskelijat eväillä näiden päivien aikana. Koulunkäyntiin ei tule lakon vuoksi muita muutoksia. Lisätietoa antaa apulaisrehtori Tarja Asula puh. 040 900 1322


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Uudenkaupungin toimipaikan Taitaja9 Road Show starttaa tällä viikolla. Viime viikolla harjoiteltiin kisapaikan kokoamista.

Loimaan lähihoitajaopiskelijat olivat mukana toteuttamassa Huittisten vanhustenpäivää.

Opiskelijat tekivät vanhustenpäivässä käsien hoitoa ja seurustelivat vanhusten kanssa.

Lähihoitajaopiskelijat ryhmästä sos18loyos ulkoiluttivat vanhustenviikolla Attendo Mariian Kartanon asukkaita yhdessä Hurrikaanien pelaajien kanssa.

Mukava ulkoilupäivä päättyi opiskelijoiden ja pelaajien yhteislauluun.