Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Yhteistyötoimikunta
Käsitteli vuoden 2018 alustavan talousarvioesityksen sekä vuoden 2018 henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Yhtymähallitus käsittelee asiakirjat marraskuun kokouksessa. Lisätietoa antavat yhteistyötoimikunnan jäsenet.

Suoritepäätöksellä jaettavat opiskelijavuodet 2018
OKM on pyytänyt koulutuksen järjestäjiltä esitystä suoritepäätöksellä jaettavista opiskelijavuosista. Kyse on päätöksestä, jolla kuntayhtymän järjestämisluvassa päätettyä 1604 opiskelijavuotta voidaan korottaa vastaamaan todellista tarvetta. Päätös koskee kohdentamattomia opiskelijavuosia, työvoimakoulutukseen kohdennettavia opiskelijavuosia, maahanmuuttajakoulutukseen kohdennettavia opiskelijavuosia, nuorisotyöttömyyden hoitamiseen omaehtoisena koulutuksena kohdennettavia opiskelijavuosia ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseen työvoimakoulutuksena kohdennettavia opiskelijavuosia. Varsinais-Suomeen on edellä mainittuja paikkoja jaossa yhteensä 1347, mikä on lähes sama määrä kuin Pirkanmaalle ja Uudenmaan maakunnan jälkeen suurin määrä.

Johtoryhmä päätti pedagogisen ja aikuiskoulutuksen esityksen pohjalta esittää ministeriölle kohdentamattomia opiskelijavuosia 95, työvoimakoulutuksen kohdentamattomia opiskelijavuosia 78, joista Lietoon 39, Vakka-Suomen alueelle 24 ja Loimaalle 15 sekä maahanmuuttajille kohdennettavaan koulutukseen 40 opiskelijavuotta, joista Uuteenkaupunkiin 30 ja Loimaalle 10.

Ministeriö asettaa etusijalle esitykset, jotka on valmisteltu yhteistyössä muiden alueella toimivien koulutuksen järjestäjien kesken. Varsinais-Suomen koulutuksen järjestäjät neuvottelevat yhteisesityksestä maanantaina 6.11. iltapäivällä. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Novidan Loimaan luonnontiedelukio
Viime keväänä OKM:öön jätetty hakemus lukiomme erityisestä koulutustehtävästä ei tällä kierroksella saanut hyväksymistä.  Johtoryhmässä sovittiin, että uuden hakemuksen valmistelu käynnistetään yhteistyössä opettajien ja opiskelijoiden kanssa välittömästi ja sidosryhmille järjestetään tilaisuus 10. tammikuuta. Uusi hakemus jätetään ministeriölle toukokuun 2018 loppuun mennessä. Lisätietoja antaa lukion rehtori Hannu Lahti puh. 050 512 6049.

Ammatillisen koulutuksen seminaarimateriaali
OKM:n vuotuinen valtakunnallinen Ammatillisen koulutuksen seminaari pidettiin viime viikolla Turussa. Seminaarin materiaaliin kannattaa käydä tutustumassa osoitteessa www.turkuai.fi/kuiei/materiaalit

Koski-lakiesitys
Koulutuksen järjestäjien ja opetusviranomaisten välinen lakisääteinen tiedonkeruu tullaan keskittämään ns. Koski-palveluun, joka keskustelee Wilman, Priimuksen ja Kurren kanssa. Toiminta kattaa sekä nuoret että aikuiskoulutettavat. Lakiesitys on nyt valiokuntakäsittelyssä ja sen jälkeen se menee eduskunnan käsiteltäväksi. OPH:n arvio on, että lakiesitys menee läpi ja astuu voimaan 1.1.2018. LSKKY:n tavoitteena on, että helmikuussa 2018 yhteensopivuus toimii. Koski-palveluiden teknisistä asioista lisätietoja antaa it-pääsuunnittelija Kimmo Sjöblom puh. 050 546 1106.

Matemaattinen osaaminen 2. asteen koulutuksen lopussa 2015
Toisen asteen opiskelijoiden matemaattisen osaamisen erot ovat suuria. Lukiossa osaaminen on yhteydessä suoritettujen kurssien määrään ja matematiikan kirjoittamiseen ylioppilaskokeessa. Ammatillisessa koulutuksessa osaaminen eriytyy selvästi eri tutkintolinjojen välillä. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on julkaissut tiivistelmän, jossa käydään ytimekkäästi läpi matematiikan oppimistulosten vaihtelua toisen asteen koulutuksen lopussa. Tiivistelmä on luettavissa Karvin sivuilta https://karvi.fi/

Kuntayhtymäjohtaja vuosilomalla
Antti on vuosilomalla 8.-10.11. Kiireellisissä asioissa sinua auttaa talous- ja hallintojohtaja.

 


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Novidan lukion henkilökuntaa opettajanhuoneessa.

Novidan luonnontiedelukion erityistehtävän uutta hakemusta miettimässä rehtori Hannu Lahti (vas.), ped.rehtori Petri lähde, johtaja Matti Puolimatka Evirasta, ylitarkastaja Minna Maija Väänänen Evirasta ja johtaja Marleena Tanhuanpää (oik.) Elintarvikeliitosta.

Saksalainen Dennis Leonhardt on 7 viikkoa työssäoppimassa loimaalaisessa yrityksessä. Dennis opiskelee Berliinin ammattioppilaitos Osz-Tiem:ssä ”Assistent for Automation Technology and Computer Technology”. Toivotamme Dennisin tervetulleeksi Suomeen ja Loimaalle.

Loimaan sosiaali-ja terveysalan opiskelija Meri Mustajärvi on kuusi viikkoa Kiinassa työssäoppimassa Kam’oon China-hankkeen kautta.

Merin työssäoppimispaikka on kiinalainen päiväkoti.

Loimaan Ammattikoulun opettajayhdistys järjesti jäsenilleen koulutuspäivän 28.10. Sarka-museossa. Aiheena oli muun muassa ammatillinen reformi , ammatillisen opettajan professio ja työnkuvan muutokset. Koulutukseen osallistui 13 jäsentä. Kouluttajana toimi Sirkka Saarikoski. Päivän lopussa pääsimme myös opastetulle museokierrokselle.

Ysiluokkalaisten vierailut ja samalla taitaja9-kilpailut alkoivat Uudenkaupungin toimipaikassa tänään. Lisää kuvia ja tunnelmia löydät Novidan FB-sivulta keskiviikosta lähtien.