Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE selvitti reformin ja säästöjen vaikutukset
Kyselyn mukaan ammatillisen koulutuksen yli 200 miljoonan euron leikkaukset ovat johtaneet viiden vuoden aikana lähes viidenneksen henkilöstövähennyksiin (17 %) oppilaitoksissa. Samanaikaisesti noin joka seitsemäs opettaja (15 % eli n. 1600) on menettänyt työnsä ja 17 % muusta henkilökunnasta. Samalla kun rahoitusta on leikattu ja opetushenkilöstön määrää vähennetty, ovat opiskelijoiden ja tutkintojen määrät kasvaneet. Opiskelijoiden määrä on noussut vuodesta 2013 arviolta 25 000 ja tutkintojen arviolta 9 000 tutkintoa vuodessa.

Yhteishaun kautta perusopetuksesta tulleella opiskelijalla keskimääräinen opiskeluviikko ammatillisessa oppilaitoksessa on 33 tuntia. Tämä pitää sisällään lähiopetuksen ja ohjatun itsenäisen opiskelun. Kyselyn mukaan opiskelunsa aloittavalle opiskelijalle on varattu aikaa opettajan kanssa HOKSin laadintaa varten keskimäärin 2,5 tuntia ja myöhemmin sen päivittämiseen yksilöllisen tarpeen mukaan. Lähiopetusta ammatillisissa oppilaitoksissa on keskimäärin 27 tuntia viikossa. Perusopetuksesta tulleilla opiskelijoilla lähiopetusta painotetaan opintojen alkuvaiheessa. Koulutuksen järjestäjistä 79 prosenttia on sitä mieltä, että lähiopetusta on sopivasti. Lähiopetuksen määrä on sopeutettu olemassa oleviin resursseihin. Osa ilmoitti, että rahoitusleikkauksista huolimatta opetuksen määrä on pidetty vähintään ennallaan.

Joka viidennen koulutuksen järjestäjän mielestä lähiopetusta on liian vähän. Säästöjen vuoksi opetusta oppilaitoksessa on jouduttu karsimaan.

Ohjattua itsenäistä opiskelua ammatillisissa oppilaitoksissa on keskimäärin 6 tuntia viikossa. Opiskelija opiskelee esimerkiksi digitaalisissa oppimisympäristöissä, valmistelee projektia tai tekee oppimistehtäviä. Opettaja ohjaa opiskelijaa sähköpostitse, puhelimella, skypellä tai eri viestisovelluksilla. Kyselyn mukaan yli puolet koulutuksen järjestäjistä piti itsenäisen ohjatun opiskelun määrää sopivana. Sen katsottiin tukevan hyvin muita koulutuksen toteuttamistapoja.

Työelämässä oppiminen tapahtuu koulutussopimuksena tai oppisopimuksena, yleensä pidempinä jaksoina kerrallaan. Osa opiskelijoista suorittaa koko tutkinnon työelämässä. Opiskelijat noudattavat työpaikan tai alan työehtosopimuksen mukaista työaikaa. Sen ajoitus ja kesto suunnitellaan opiskelijan ja työpaikan lähtökohdista. Kaikkien koulutuksen järjestäjien mielestä työelämässä oppimista on sopivasti tai jopa liian vähän. Kenenkään mielestä työelämässä oppimista ei ole liikaa. Vastaajien mukaan työelämässä järjestettävän koulutuksen toteuttamistavat mahdollistavat oppimisen hyvin, kun oppimisen ohjaus on ammattitaitoista ja tavoitteiden mukaista. Kyselyyn vastasi 49 koulutuksen järjestäjää eli 58 % AMKEn jäsenistä.

Yhtymähallitus päätti
– aloitti vuoden 2019 talousarvion ensimmäisen käsittelyn
– myönsi täyttöluvan Ukin sähköalan päätoisen tuntiopettajan virkasuhteelle toistaiseksi
– hyväksyi Loimaan logistiikan ja luonnonvara-alan kalustohankinnan muutoksen
– kiinnitti erityistä huomiota syyskuun eräiden alojen talousarvion ylittäviin kustannuksiin
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450

Kuntayhtymäjohtaja vuosilomalla
Antti on vuosilomalla 7. – 9.11. Sijaisena toimii talous- ja hallintojohtaja.


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Novidasta 14 opiskelijaa Taitaja2019 semifinaaleihin
Semifinaalit järjestetään pääsääntöisesti ajalla 28.1. -1.2.2019 (viikolla 5). Novidan kisaajat osallistuvat seuraaviin lajeihin. Lieto sähköasennus kolme kilpailijaa valmentajana Jarno Hellsten. Loimaa cateringkokki (parikilpailu) kaksi kilpailijaa valmentajana Lasse Alisaari, hiusmuotoilu kolme kilpailijaa valmentajana Laura Toivonen, kauneudenhoito kaksi kilpailijaa valmentajana Katja Kangasvieri ja kuljetuslogistiikka kaksi kilpailijaa valmentajana Ari Ojala. Uusikaupunki kuljetuslogistiikkaan kaksi kilpailijaa valmentajana Jorma Hahtokari. Toivotan tsemppiä valmennukseen ja valmennettaville! Taitaja2019 loppukilpailu pidetään Joensuussa 21. -23.5. Lisätietoja antaa apulaisrehtori Tarja Asula puh. 040 900 1322

Novidan Loimaan työvoimakoulutukset 2019
OKM:n rahoittamat työvoimakoulutukset neuvotellaan uudessa rahoitusmallissa osaksi valtionosuusrahoitusta. Vuodelle 2019 saimme seuraavat koulutukset Loimaalla järjestettäviksi koulutuksiksi:

Jatkavia koulutuksia
– Lähihoitajan pt (vanhustyö)
– Liiketoiminnan pt/talouspalvelut (osatutkinto 6 kk)
– Sähkö- ja automaatioalan pt/automaatioasentaja (osatutkinto 6 kk)

Uusia koulutuksia
– Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt (osatutkinto 6 kk)
– Kone- ja tuotantotekniikan pt/levyseppähitsaaja (osatutkinto 6 kk)
– Liiketoiminnan pt/talouspalvelut (osatutkinto 6 kk)
– Raskasmekaniikka-asentaja

Loimaalle saimme neuvoteltua vuodelle 2019 yhteensä 39,5 opiskelijavuotta koulutuksia, kun koko Novidaan saimme vuodelle 2018 28 opiskelijavuotta. Uuteenkaupunkiin saimme 25,5 opiskelijavuotta ja yhteensä siis 65 opiskelijavuotta vuodelle 2019. Vakka-Suomessa meidän järjestettäviksi työvoimakoulutuksiksi tulivat seuraavat:

– Lähihoitajan pt (Sahu/Vanhuspalvelut); 6 opiskelijaa olemassa oleviin ryhmiin
– Teollisuusrobotiikka ( osatutkinto 6 kk)
– Rakennusalan pt; 12 opiskelijaa
– Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja; 8 opiskelijaa olemassa oleviin ryhmiin
– Automaatioasentaja, osa tvp, loput oppisopimuksella; 10 opiskelijaa
– Catering alan pt (osatutkinto 6 kk); ruokapalvelu; 12 opiskelijaa

Lisätietoa asiasta antavat pedagoginen rehtori Petri Lähde ja koulutuspäälliköt

Riikka Kokkala-Kortteinen valmentavan koulutuksen (Valma) päätoiminen tuntiopettaja Loimaan toimipaikassa
Riikan tavoittaa Myllykyläntieltä numerosta 040 900 1551 ja sähköpostilla riikka.kokkala-kortteinen@novida.fi. Lisätietoja antaa apulaisrehtori Jouko Tevasaari puh. 040 900 1282.

Hiusalan päätoiminen tuntiopettaja Laura Toivonen
Laura Toivonen on aloittanut hiusalan tuntiopettajana Loimaalla ja hänet tavoittaa numerosta 040 900 1556.
Lisätietoja antaa apulaisrehtori Jouko Tevasaari puh. 040 900 1282.


Yleisiä tiedotteita

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys Novidan Loimaan toimipisteissä
Ennakkoäänestys on keskiviikkona 7.11. seuraavasti:
– Myllykyläntie (pääsisäänkäynnin aula) ja Hämeentie (päärakennuksen ala-aula) klo 10 – 11.45.
– Turuntie (sisääntuloaula) ja Lukio (luokka B114) klo 12 – 14.

Äänestää voi myös henkilökunta ja 16 v. 18.11.2018 täyttäneet opiskelijat kotipaikkakunnasta riippumatta. Loimaan seurakunnan ulkopuolinen ehdokas pitää äänestäjän tietää, samoin seurakunta, missä on kirjoilla. Henkilötodistus on kaikilla oltava mukana äänestyksessä. Lisätietoja antaa apulaisrehtori Jouko Tevasaari puh. 040 900 1282.

Yhtymähallituksen 31.10.2018 kokouksen pöytäkirja

Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko yhtymähallituksen pöytäkirjat. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Yhtymähallitus tutustui Itävallan opintomatkalla Styria Media Centeriin ja Styria Print Centeriin

Yhtymähallitus Grazin ammattikoulun nro 1 ja nro 2 vieraana. Taustalla oppilaitoksen uusin rakennus jossa on mm. sähkö- ja metallialan koulutusta.

Loimaan kone- ja tuotantotekniikan tiloja laajennettiin merkittävästi nykyisestä ja samassa yhteydessä hankittiin lisää mm. manuaalisia sorveja

Auto- ja Koneliike AKR henkilökuntaa kouluttautui sähköturvallisuusasioihin sähköautojen asennustöissä Loimaalla opettaja Juuso Hirvensalon johdolla

Loimaan catering-ala oli näyttävästi esillä lähiruoka -hankkeen, Lasse Alisaaren järjestämässä, tilaisuudessa paikallisessa K-Citymarketissa

Halloween tunnelmia Myllykyläntien opiskelijaravintolassa rav18Lo:n toteuttamana