Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Yritykset ja koulutuksenjärjestäjät ennakoivat yhdessä tulevaisuutta
Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian tulevaisuustyö käynnistyi 15.11. Vierailukeskus Joessa Turussa järjestetyssä aloitustilaisuudessa. Ennakointityöskentelyyn sitoutuneet eri toimialojen yritykset ja koulutuksenjärjestäjät ammatillista, ammattikorkeakoulua sekä yliopistoa myöten kokoontuivat miettimään, mitä tulevaisuuden vahvat ja heikot signaalit voisivat eri aloilla olla. Työelämän muutosten ennakointi ja muutoksiin varautuminen on entistä kriittisempi tekijä yritysten, koulutuksenjärjestäjien sekä maakunnan menestyksen, kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden kannalta. Aloitustilaisuus oli hyvä startti tärkeälle työlle, joka jatkuu sekä syvenee keväällä erilaisten asiantuntijatyöryhmien kokoontumisilla.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia -hankkeen (V-S EKA2) tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa uusinta ennakointi- ja tulevaisuustietoa tuotetaan ja analysoidaan säännöllisesti ja systemaattisesti elinkeinoelämän, työelämän järjestöjen, viranomaisten ja oppilaitosten verkostoyhteistyönä. Hankkeessa tarkastellaan tulevaisuuden kehityskulkuja toimialarajat ylittäen. Hankkeen hallinnoijana toimii Turun AMK ja osatoteuttajina Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Raseko, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Varsinais-Suomen Liitto, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry, Turun yliopisto, Yrityssalo Oy, Turun Kauppakamari, ELY-keskus. Lisätietoja Ennakointiakatemia.fi ja suunnittelija Paula Kairinen (paula.kairinen@novida.fi) sekä kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450

Yhtymähallituksen marraskuun kokous
Esityslistalle on tulossa
– Loimaan toimipaikan apulaisrehtorin viran täyttölupaesitys
– talousarvio 2019
– talousarvion täytäntöönpano-ohje
– talousarvion lokakuun 2018 toteutuma
– paikalliseen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteet ja maksaminen
– koulutussopimusten allekirjoittaminen
– sote-alan päätoimisen tuntiopettajan täyttölupaesitys
– opiskelijahuoltotoimielimen jäsenmuutokset
– ammatillisten neuvottelukuntien jäsenmuutokset
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8340

Kesäduunipolku 2030 hanke
Turun AMK:n hallinnoiman hankkeen, hankeaika 1.1.2017-30.6.2019, ohjausryhmään on LSKKY nimennyt apulaisrehtori Tarja Asulan. Hanke pyrkii työllistämään mahdollisimman suuren joukon 15-29-vuotiaita nuoria kesäisin. Hankkeen kautta etsitään mm. pilottityöpaikkoja Varsinais-Suomen alueelta ja erityisesti panostetaan nuorimpien/alaikäisten mahdollisuuksiin työllistyä eri alojen yrityksiin. Lisäksi hankkeessa tarjotaan konkreettista apua ja tukea kesätyön haussa. Hanke näkyy viestinnällisesti ja toiminnallisesti Kesäduuni-kamppanjana. Lisätietoja www.kesaduunaa.fi, hankesuunnittelija Jenni Suominen puh. 040 355 0936.


Yleisiä tiedotteita

Kiertotalous-seminaari Tuottava maaseutu 2030 ”sikaa vai sirkkaa?”
Seminaari pidetään torstaina 29.11.2018 klo 12.00 – 15.30 maaseutumuseo Sarka, Loimaa. Novida on mukana järjestämässä seminaaria ja tilaisuuden jälkeen kokkiopiskelijamme tarjoilevat pientä purtavaa. Seminaariin ilmoittautuminen on 26.11. mennessä. Ilmoittautumisohjeet sekä seminaarin ohjelma löytyvät tästä. Lisätietoja antaa opettaja, Kuluttajat ruokatalouden keskiössä – KulTa-hankkeen projektityöntekijä Lasse Alisaari puh. 044 790 1320 http://vs-lähiruoka.fi/


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Ennakointiakatemian avausseminaari keräsi yli 70 osanottajaa. Mukana oli runsaasti Novidan työelämäkumppaneita.

Tulevaisuustutkija Mikko Duffa Sitrasta alusti Ennakointiakatemian avausseminaarissa 15.11. heikoista signaaleista.

Oppilastyönä tehty omakotitalo tulee Loimaalla myyntiin tämän vuoden aikana. Talo sijaitsee hyvällä paikalla.

Omakotitalo myydään keskeneräisenä, jolloin ostaja voi itse vaikuttaa mm. sisustusmateriaaleihin, väreihin sekä kiintokalusteisiin.

Kuntayhtymän sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään Loimaan Lehden päätoimittaja Kati Uusitalon (kesk.) vetämänä. Viestintäkoulutusta tullaan järjestämään koko henkilökunnalle.

Lukion Erasmus+ ANGE projektin kokouksessa Bulgariassa, Burgasissa, oli kaksi opettajaa ja safe.netizens@eu projektin kokouksessa Espanjassa, Almendralejossa oli kaksi opettajaa ja kuusi opiskelijaa.

Osa Sote17lopk ryhmän lähihoitajaopiskelijoista oli tutustumassa Turun terveydenhuoltomuseoon sekä Tyksiin toimintaan valinnaisella erikoissairaanhoidon näkymien jaksolla. Kuva lasten poliklinikan odotusaulasta.

Kiekkovirtuoosi Jari Äijälä ei saanut hyvästä yrityksestä huolimatta lättyä pussiin U:gin toimipaikan hyvinvointipäivän päätteeksi järjestetyn jääkiekko-ottelun rankkarikisassa.

Kuntayhtymän työsuojelupäällikkö, lehtori Kari Valtasen 60 v. juhlakahvit nautittiin viime viikolla.