Kuntayhtymän johto tiedottaa

Yhtymähallituksen kokous tiistaina 28.11.
Hallitus päättää mm.

 • lokakuun talousarvion toteutumasta
 • talousarviosuunnitelmasta vuosille 2018-20120 ja talousarviosta 2018
 • talousarvion 2018 täytäntöönpano-ohjeista
 • yhteistyötoimikunnan kuntayhtymän edustajista
 • työsuojelutoimikunnan kuntayhtymän edustajista
 • henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta 2018
 • käynnistää kuntayhtymän tulevaisuusstrategiatyön
 • esityksestä OKM:n suoritepäätöksellä kohdennettavista opiskelijavuosien määrästä 2018, hakemuksesta perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta ja korjauspyynnöstä suoriterahoituksen perusteena oleviin suoritteisiin
 • Tuomolan tilan puunmyynnistä
 • valtuuston päätösten toimeenpanosta
 • lausunnosta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta annetun asetuksen muutosehdotuksista

Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Opetushenkilöstön kelpoisuus
Vuonna 2016 valtakunnalliset kelpoisuusprosentit olivat seuraavat.
Lukion rehtorit 100%, lukion lehtorit 99,5% ja päätoimiset tuntiopettajat 69,6%.
Ammatillisen rehtorit 90,5%, ammatillisen lehtorit 98,7% ja päätoimiset tuntiopettajat 61,7%.

Opetushenkilöstön kelpoisuusasetuksen muutos lausuntokierroksella
Yhteisen tutkinnon osien opettajan kelpoisuuksia esitetään muutettavaksi siten, että työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen osa-aluetta, jossa yhdistyvät liikunnan ja terveystiedon oppiaineet, on kelpoinen opettamaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut. Tällä hetkellä terveystiedon opettajalta on edellytetty korkeakoulututkintoa. Siirtymäsäädöksellä ehdotetaan turvattavan nykyisten terveystiedon opettajien kelpoisuus.

Rehtorin kelpoisuusvaatimuksia esitetään muutettavaksi siten, että ammatillisen oppilaitoksen rehtorilta tai muulta johtajalta edellytetään aina ylempää korkeakoulututkintoa. Nykyisessä asetuksessa aikuiskoulutuksen rehtorilta ei edellytetä ylempää korkeakoulututkintoa. Uudessa laissa ei enää erotella nuorisoasteen oppilaitoksia ja aikuisoppilaitoksia, joten on vain yksi rehtorin koulutustasoon liittyvä kelpoisuusvaatimus. Siirtymäsäännöksellä ehdotetaan turvattavan nykyisten aikuiskoulutusoppilaitosten rehtoreiden pätevyys. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Viimeisintä reformitietoa ja
Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen mukaisesti sekä työpaikalla järjestettävä koulutus – suunnittelusta käytäntöön -koulutusten materiaalit ja vähän muutakin osoitteessa L:\Novida\Koulutusmateriaalit

Lisätietoja antavat rehtorit.


Päälliköt tiedottavat

Kiertotalous tutuksi -hanke
Novidassa käynnistyy kestävän kehityksen hanke, jolla on Sitran rahoitus. Kiertotalous tutuksi -hankkeessa Novida kokoaa kiertotalouden opetusmateriaalia julkiselle verkkosivustolle. Kokonaisuuksien pohjalta on mahdollista toteuttaa kestävän kehityksen kursseja myös muissa toisen asteen oppilaitoksissa. Tavoitteenamme on uuden opetusmateriaalin ja kurssien avulla lisätä nuorten tietämystä kiertotaloudesta, jotta he osaisivat soveltaa kestäviä ratkaisuja niin tulevassa työssään kuin myös arjessaan. Hanke toteutetaan ajalla 30.10.2017-31.5.2019.  Hankkeen kokonaisbudjetti on 102 000 €.

Mitä teemme?

 • Kartoitamme paikallisten yritysten kiertotalousosaamista ja siihen liittyviä käytäntöjä esimerkeiksi.
 • Kokoamme opetussisällöt ammatillisen peruskoulutuksen kestävän kehityksen edistäminen -kursseja varten. Toteutuksessa huomioidaan mahdollisuus opintojen suorittamiseen työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä.
 • Pilotoimme ja tuotteistamme toisen asteen ”Olipa kerran…”-opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuudessa yhdistetään projektimuotoinen kiertotalousopiskelu ja muiden aineiden opiskelu ilmiölähtöistä ja tekemällä oppimista hyödyntäen lukiossa ja ammattiopistossa.
 • Perehdytämme eri alojen ja aineiden opettajia kiertotalousajatteluun. Tavoitteena on, että kiertotalousnäkökulma sisältyisi kaikkeen opetukseen.

Keitä on mukana?

 • Paikallisia yrityksiä ja Loimaan kaupunki
 • Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus (Valonia) ja muita asiantuntijaorganisaatiota
 • Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, toisen asteen oppilaitoksia

Lisätietoja antaa laatupäällikkö Anne Mähönen


Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 28.11.2017 kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista on henkilökunnan luettavissa intranetissä kohdassa kokouslistat Talous ja hallinto/Yhtymähallituksen esityslistat.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Loimaan Myllykyläntien yksikön opiskelijakunnan hallitus kokoontui maanantaina keskustelemaan muun muassa kioskitoiminnan aloittamisesta.

LSKKY:n yhteistä pikkujoulua vietettiin pe 24.11. Piknik-risteilyn merkeissä. Lavalla Leena ja Ladyt.

 

 

 

 

 

 

 

 


Uudenkaupungin toimipaikka järjesti vuoden 2017 ammatillisten oppilaitosten väliset kuljetustekniikkakilpailut. Kilpailuun osallistui 21 osallistujaa eri oppilaitoksista. Tämän vuoden voittajaksi selviytyi Roope Juutilainen Vantaalta, toiseksi Jesse Leppänen Seinäjoelta ja kolmannen tilan vei Artturi Toivonen Turusta. Novidan Uudenkaupungin toimipaikan opiskelijoista Leevi Mäkinen ja Artturi Anttila sijoittuivat 5. ja 6. sijalle.

Harjoituksena kuorman varmistaminen.

Yhdistelmäajoneuvon käsittelytehtävä.

Trukin käyttöä harjoiteltiin varastossa.

Pyöräkuormaajan käyttö simulaattorilla.

ADR-tehtävässä varmistettiin turvallinen ja määräysten mukainen vaarallisten aineiden kuljetus.