Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Johtoryhmässä todettua
Johtoryhmä kävi keskustelun kuntayhtymän kiinteistöistä. Asiantuntijoina kokoukseen osallistui kiinteistöpäällikkö ja apulaisrehtorit. Kiinteistöjen kunnostamiseen on varattu suunnittelu- ja korjausrahaa. Johtoryhmä kävi läpi kiinteistöjen toteutumaraportit sekä vyörytykset. Seuraavassa kokouksessa käsitellään kuntayhtymän taloutta. Lisätietoja antavat johtoryhmän jäsenet.

Ylioppilastutkinnon hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa
OKM on pyytänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä lausunnon ministeriön raportista ”Valmiina valintoihin – Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa”. Raportti on julkaistu OKM:n julkaisusarjassa 2016:37 ja se löytyy ministeriön www-sivuilta. Kuntayhtymän lausunnon valmisteluun osallistuvat pedagoginen rehtori ja lukion rehtori.

img_4248

Loimaan lukion syksyn ylioppilas- ja itsenäisyyspäiväjuhlassa 2.12. Vanamo Kupila (lukija) ja Laura Ahlqvist luovuttivat 3. vuoden opiskelijoilta sotaveteraanien Vapauden viestin nuoremmille opiskelijoille Kalle Koivulalle ja Antti Yli-Tuomolalle.

Lukion itsenäisyyspäiväjuhla ja syksyn ylioppilaat
Loimaan lukio vietti viime viikon perjantaina itsenäisyyspäiväjuhlaa ja syksyn ylioppilaiden lakkiaisjuhlan.

Yhtymävaltuuston kokous
Valtuusto kokoontuu torstaina 8.12. Valtuusto päättää seuraavista asioista.
– talousarviomuutokset vuodelle 2016
– rehtorin viran lakkauttaminen
– johtajasopimus
– taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 ja talousarvio vuodelle 2017
– hallintosäännön uudistaminen Kuntalain 2015 mukaiseksi
– lukion rehtorin viran perustaminen

Positiivisen rakennemuutoksen työryhmä
Varsinais-Suomen liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva on perustanut työryhmän pohtimaan nopeasti kasvavan työvoimatarpeen vaikutuksia Varsinais-Suomessa. Työryhmän tavoitteena on pohtia ja hakea yhdessä valtiovallan kanssa nopeita ja innovatiivisia ratkaisuja osaavan työvoiman saantiin, työvoiman liikkuvuuden tukemiseen ja asumiseen liittyen. Kuntayhtymän edustajaksi työryhmään kuntayhtymäjohtaja on nimennyt apulaisrehtori Juha Jokisen Uudestakaupungista.


Yleistä

Yhtymävaltuuston 8.12.2016 kokouksen esityslista
Yhtymävaltuuston kokouksen esityslista on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa (kokouslistat) Koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko/yhtymävaltuuston pöytäkirjat ja esityslistat. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja, 040 9008 450 ja talous- ja hallintojohtaja, 040 9001 279.


Tapahtumia ja kuvia viikon varrelta

Loimaan sosiaali-ja terveysalan opiskelija Jenna Saarinen (oikealla) on neljän viikon top-jaksolla Thaimaassa. Opettaja Susanna Kauppi on mukana ohjaamassa opiskelijoita ensimmäiset kaksi viikkoa. Jenna kirjoittaa jakson aikana blogia jota pääsee lukemaan täältä: http://jennathaimaassa.blogspot.com/

Loimaan sosiaali-ja terveysalan opiskelija Jenna Saarinen (oikealla) on neljän viikon top-jaksolla Thaimaassa. Opettaja Susanna Kauppi on mukana ohjaamassa opiskelijoita ensimmäiset kaksi viikkoa. Jenna kirjoittaa jakson aikana blogia jota pääsee lukemaan täältä: http://jennathaimaassa.blogspot.com/

Eläinten hyvinvointipäivää vietettiin 30.11. luonnonvara-alan koulutusyksikössä Loimaalla. Tilaisuudessa kuultiin asiantuntija-alustuksia, tutustuttiin alan yrityksiin ja lapsille oli järjestetty monenlaista toimintaa poniratsastuksesta eläinnäyttelyihin.

Eläinten hyvinvointipäivää vietettiin 30.11. luonnonvara-alan koulutusyksikössä Loimaalla. Tilaisuudessa kuultiin asiantuntija-alustuksia, tutustuttiin alan yrityksiin ja lapsille oli järjestetty monenlaista toimintaa poniratsastuksesta eläinnäyttelyihin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuntayhtymän edustajat Mäenpää, Lähde, Jokinen ja Virtanen neuvottelivat Ukipoliksen toimitusjohtaja Raimo Rantasen (toinen oikealla) kanssa kuinka saada autotehtaalle riittävästi uutta työvoimaa.

Kuntayhtymän edustajat Mäenpää, Lähde, Jokinen ja Virtanen neuvottelivat Ukipoliksen toimitusjohtaja Raimo Rantasen (toinen oikealla) kanssa kuinka saada autotehtaalle riittävästi uutta työvoimaa.

Kuntayhtymän edustajat ja Ukin kaupunginjohtaja Atso Vainio (toinen vasemmalla) korostavat koulutetun työvoiman saannin merkitystä Uudenkaupungin elinkeinoelämän kehittämisessä.

Kuntayhtymän edustajat ja Ukin kaupunginjohtaja Atso Vainio (toinen vasemmalla) korostavat koulutetun työvoiman saannin merkitystä Uudenkaupungin elinkeinoelämän kehittämisessä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TeknologiaTiistai esittäytyi viime viikolla Ukin toimipaikassa paikallisten kone- ja metallialan yritysten kanssa yhteistyössä. Tieto alan työpaikoista jaettiin niin nuorille kuin aikuisille.

TeknologiaTiistai esittäytyi viime viikolla Ukin toimipaikassa paikallisten kone- ja metallialan yritysten kanssa yhteistyössä. Tietoa alan työpaikoista jaettiin niin nuorille kuin aikuisille.

Varsinais-Suomen Työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukunta kokoontui 28.11. Loimaalla Pemamekissä. Koulutusalavastaava Jorma Mörsky (vasemmalla) kertoi kokouksessa LSKKY:n kome-koulutuksesta ja yritysyhteistyöstä ja laatupäällikkö Anne Mähönen opiskelijakyselyiden tuloksista.

Varsinais-Suomen Työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukunta kokoontui 28.11. Loimaalla Pemamekissä. Koulutusalavastaava Jorma Mörsky (vasemmalla) kertoi kokouksessa LSKKY:n kome-koulutuksesta ja yritysyhteistyöstä ja laatupäällikkö Anne Mähönen opiskelijakyselyiden tuloksista.