Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Kasvupalvelututkimus
Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut tutkimuksen ”Näkymiä tulevaan kasvupalvelumarkkinaan – tutkimus yksityisistä palveluntuottajista kasvupalveluiden tuottajina”. Asia liittyy maakuntauudistukseen ja mm. koulutuksen järjestäjien perustamiin, osaamisen kehittämiseen ja koulutuspalveluja tuottaviin osakeyhtiöihin, jotka tuottavat palveluita TE-toimistoille. Tutkimuksen päähavainto on, että kasvupalveluasia tunnetaan palveluntarjoajien keskuudessa huonosti. Tutkimus on luettavissa linkistä http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161127/34_18_Nakymia_tulevaan_kasvupalvelumarkkinaan.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tarkastuslautakunta
Kokoontuu keskiviikkona 5.12. aamupäivällä Uudessakaupungissa.

Ministeri Grahn-Laasosen tapaaminen
Kuntayhtymäjohtaja tapaa ministerin keskiviikkona 5.12. iltapäivällä. Tapaamisen aiheena on kuntayhtymän esitys Novidan lukion luonnontieteisiin painottuvasta erityisestä koulutustehtävästä.

Hyvää itsenäisyyspäivää
Kuntayhtymä toivottaa koko henkilökunnalle hyvää itsenäisyyspäivää.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Informaatiotilaisuus henkilöstölle talousarviosta 2019
Tiedotan henkilöstölle vuoden 2019 talousarvion sisällöstä etäneuvotteluvälineiden välityksellä maanantaina 10.12.2018 klo 15-16 siten, että itse olen Myllykyläntien 219f kokoushuoneessa, jonne Loimaan henkilöstö voi kokoontua kuulemaan. Tervetuloa!

Tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän maksaminen jo joulukuussa 2018
Yhtymähallituksen 27.11.2018 tekemän päätöksen mukaisesti tuloksellisuuteen perustuva kertaerä maksetaan koulutuskuntayhtymämme henkilöstölle jo joulukuun 2018 palkanmaksun yhteydessä. Kertaerä maksetaan työntekijälle/viranhaltijalle, jonka palvelussuhde kuntayhtymään on alkanut viimeistään maanantaina 3.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 saakka. Kertaerää ei makseta, jos työntekijällä/viranhaltijalla ei ole ko. ajanjaksona yhtään palkallista päivää.


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Novidassa avoinna olevia tehtäviä
Loimaan toimipaikan apulaisrehtori (1.1.2019 -), toistaiseksi voimassa oleva
Primus-kehitysvastaava, määräaikainen (1.1.-31.12.2019)
Koulutuskoordinaattori, määräaikainen (1.1.-31.5.2019)

Tehtävät ovat avoinna Kuntarekryssä ja MOL:ssa

Lisätietoja tehtävistä antaa pedagoginen rehtori Petri Lähde, p. 040 900 1340

Vuosityöaikaan siirtyminen
Vuosityöaikaan siirtymisen suunnitteluun perustettu työryhmä on saanut esityksensä valmiiksi. Esitys annetaan kuntayhtymän johtoryhmälle seuraavassa johtoryhmän kokouksessa maanantaina 10.12. Esityksessä on mm. vuosityöajan seuranta- ja arviointiryhmän perustaminen. Ryhmän tavoitteena on huolehtia suunnittelusta, toimeenpanosta, seurannasta ja arvioinnista. Työryhmän tehtävänä on raportoida toteutumisesta sopijaosapuolille ja arvioida asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Työryhmä tullaan perustamaan kattavasti kaikkien opettajien liitteiden osalta. Työryhmään tullaan kysymään kunkin halukkuutta.

Lisätietoa asiasta antavat rehtorit ja pääluottamusmies

Parasta osaamista –verkostohanke
Joulu lähestyy ja Parasta osaamista -verkostohankkeen tontut ovat askarrelleet uuden ammatilliseen koulutuksen pohjalta joulukalenterin, käy tutustumassa päivittäin mitä luukuista löytyy. www.parastaosaamista.joulukalenterit.fi


Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 27.11.2018 kokouksen pöytäkirja
Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko yhtymähallituksen pöytäkirjat. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.

Kohti kiertotaloutta –seminaari
Novidan opetushenkilöstölle järjestetään perjantaina 7.12. kiertotalouteen keskittyvä seminaari. Tilaisuuteen on saatu puhujiksi Anne Raudaskoski ja Anne Nieminen. Anne Raudaskoski on arvostettu kiertotalouden asiantuntija ja hän tulee avaamaan kiertotalouden termistöä ja kertomaan kiertotaloudesta Suomessa ja maailmalla. Anne Nieminen toimii Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa ja hän tulee kertomaan tulevaisuuden työelämästä ja osaamistarpeista. Seminaariin on varattu aikaa myös oman opetuksen kehittämiseen alustusten pohjalta. Tilaisuuden lopuksi esitellään Novidan kiertotalouden opetuksen ja toiminnan nykytilaa.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Sairaanhoidon ja huolenpidon sekä vanhustyön lähihoitajaopiskelijat olivat toteuttamassa Loimaan seudun omaishoitajille toiminnallista omaishoitajienpäivää. Ohjelmassa oli verensokerin ja verenpaineen mittausta, käsien hoitoa, ravitsemus ja vitamiinineuvontaa, riskikartoituksia, apuvälineiden esittelyä sekä hierontaa. Opiskelijat huolehtivat myös päivän tarjoiluista valmistavalla itse juustokakkua ja kinkkupiirakkaa. Päivä oli onnistunut.