Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Avoinna olevan opinto-ohjaajan viran haku
Kuntayhtymä julistaa julkisesti haettavaksi kokonaistyöajassa olevan opinto-ohjaajan viran. Virka täytetään 1.8.2017 alkaen toistaiseksi. Virkaan kuuluu aluksi Myllykyläntien ja Turuntien opinto-ohjaajan tehtävät. Viran hakuaika on 30.1. -15.2.2017. Tarkemmat tiedot virasta ja sen hakemisesta on www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi –sivuilla.
Lisätietoja antaa pedagoginen rehtori Petri Lähde, puh. 040 900 1340.

Yhtymähallitus päätti
– merkitä tiedoksi joulukuun 2016 toimenpiteet tilinpäätöksestä ja käsittelee toteutuman helmikuun kokouksessa
– päätti laittaa täytäntöön yhtymävaltuusto joulukuun päätökset
– antoi lausunnon OKM:lle ylioppilastutkinnon hyödyntämisestä korkeakoulujen valintamenettelyissä
– totesi, että rehtori Koskella ei voida katsoa enää olevan oikeussuojatarvetta virkasuhteen irtisanomista koskevassa asiassa ja totesi, että Kosken oikaisuvaatimus yhtymähallituksen päätöksistä ovat aiheettomia, eivätkä ne edellytä päätösten kumoamista
– vahvisti Novidan lukion ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikat ja totesi, että kaikkia kuntayhtymän toimipaikkoja kehitetään tasapuolisesti
– merkitsi tiedoksi Salon seudun koulutuskuntayhtymän luottamusjohdon vierailun LSKKY:ssä
– merkitsi tiedoksi Novidan yhteistyön Uudenkaupungin autotehtaan kanssa

Ammatillisen koulutuksen reformin Studia Generalia
Ensimmäisen luento-/keskustelutilaisuuden materiaali löytyy intrasta osoitteesta https://lskky.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/Ammatillisen%20koulutuksen%20reformi.aspx
Seuraava luento pidetään tiistaina 7.2. klo 15.00. AMKE ry:n toimitusjohtaja Petri Lempinen luennoi ja keskustelee aiheesta ”Reformin positiiviset vaikutukset ammatilliseen koulutukseen”.

Maakuntaohjelman päivittäminen käynnistyi
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt maakuntien liittoja valmistelemaan maakuntaohjelmat vuosille 2018-2021. Päivitystyö tehdään neljässä työryhmässä: osaaminen, talous, ympäristö ja arvot ja ilmapiirityöryhmä. Osaamistyöryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 20.1.2017. Päivitystyö tehdään samalla työryhmällä, joka laati kumppanuuteen perustuvan maakuntaohjelman pari vuotta sitten. Osaamistyöryhmän puheenjohtajana on Liisa Kairisto-Mertanen Turun AMK. Toisen asteen ammatillista koulutusta ryhmässä edustaa kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen.

OKM:n asettama selvitysmies
Ministeriö on kutsunut Tekniikan Akateemiset TEK:n yksikönjohtaja Jari Jokisen selvitysmiehenä arvioimaan tarvittavia toimenpiteitä tilanteissa, joissa Suomen tulee vastata taantuman jälkeen positiivisen rakennemuutoksen osaamistarpeisiin. Jokisen tehtävänä on laatia ehdotus seuraavista asioista:

Miten ammatillinen koulutus, korkeakoulutus, täydennys- ja muuntokoulutukset, aikuiskoulutusohjelmat sekä työvoimapoliittiset toimenpiteet voidaan saada tukemaan talouden ja yritystoiminnan kasvua nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä?

Miten työntekijöiden liikkuvuutta kotimaassa voidaan edistää jo opintojen aikana että työelämässä?

Selvityksessä alueellisena esimerkkinä tulee ehdotusta laadittaessa arvioida, miten Varsinais-Suomen tekniikan alan koulutettujen tarvetta voitaisiin helpottaa. OKM kokoaa selvitysmiehen tueksi ryhmän, jossa on edustus OKM:stä, TEM:stä ja VM:stä. Selvitys tulee luovuttaa OKM:lle 21.4.2017 mennessä.


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Infotilaisuus opettajille koulutusalavastaavien tehtävistä lukuvuosille 2017 – 2019
Pedagoginen rehtori esittelee seuraavien kahden lukuvuoden ajaksi rakennettua koulutusalavastaavan tehtävänkuvaa, nimikettä, lukumääriä ja resursseja opettajille suunnatussa infossa maanantaina 6.2. klo 15.00 verkkoyhteyden välityksellä. Ratkaisuun liittyvät oleellisesti myös kaikkien opettajien suunnitteluaika sekä apulaisrehtoreiden kehittämisalueet. Info ei ole pakollinen mutta opettajat voivat tulla kuuntelemaan infoa vapauttamalla opiskelijat mahdolliselta oppitunnilta tuoksi ajaksi. Lisätietoa asiasta antaa pedagogien rehtori Lähde, p. 040 900 1340


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Kuntayhtymämme laskutusosoite
Vaikka oppilaitoksemme nimi muuttui 1.1.2017, koulutuskuntayhtymän nimi ei muuttunut. Kun tilataan tuotteita, palveluksia tai solmitaan sopimuksia, on käytettävä ytj:ssä olevaa virallista kuntayhtymän nimeä. Tilaajana on aina Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä. Laskutustiedot löytyvät oppilaitoksemme sivuilta kohdasta yhteystiedot/laskutusosoite.
Paperilaskut: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, PL 146, 32201 Loimaa.
Verkkolaskutus: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, OVT-tunnus/Verkkolaskuosoite 003702040233 Y-tunnus 0204023-3, Verkkolaskuoperaattori CGI Suomi Oy, välittäjätunnus(operaattoritunnus) 003703575029. Olemme rakentamispalveluiden käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin kuuluva ostaja.

Kaikissa laskuissa tulee näkyä toimitusosoite, tilaajan ja yhteyshenkilön nimi. Tavaran toimitusosoite ja muiden lähetysten postiosoite on Novida ammattiopisto ja lukio sekä ao. toimipaikan/toimipisteen osoite. Osoitetietona ei saa olla laskutusosoite. Ensisijaisena vaihtoehtona tulee mainita verkkolaskutus. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.


Hankkeet

Digihankkeet Novidassa – DigiTyökalut-työpajat
Hyvää alkanutta vuotta 2017 DigiTyökalut- ja DigiRoihu-hankkeiden puolesta! DigiTyökalut-hankkeen digityöpajat ja digituki käynnistyvät jälleen helmikuun alussa. Ohjelmistossa on tarjolla muutamia uusia työkaluja sekä toiveuusintoina syksyn työkaluja pienin sisältömuutoksin. Digiohjelmaa on tarjolla kolmella eri paikkakunnalla samoina viikonpäivinä kuin syksyllä eli maanantaisin työpaja pidetään Liedossa, tiistaisin Loimaalla ja keskiviikkoisin Uudessakaupungissa. Kevään työpajat aloittaa Skype-digityökalu, jonka jälkeen pajat jatkuvat pienen tauon jälkeen Moodlella.

Työpajat ovat iltapäivisin, mutta aamupäivisin on myös mahdollista saada digitukea nonstopina. Jos jokin opetuksessa käyttämäsi digityökalu ei ota toimiakseen tai työpajat eivät vastaa ongelmaasi, tule digitukeen. Katso työpajakalenterista paikkakunnat ja päivät. Kiinnostuitko? Ilmoittautumiset digitukeen tai työpajoihin jarkko.kantola(at)novida.fi tai p. 040 900 1343.
Jos digityöpajan ajankohta on huono tai digiosaamisen tarvetta olisi koko tiimissä omalla aiheella, ota yhteyttä, voimme sopia erikseen oman digitapaamisen tiimin aikataulun mukaan.

Digitaalisten työkalujen käyttö opetuksessa -hankkeen blogi löytyy osoitteessa digityokalut.blogspot.fi, jonka kautta saat lisätietoa työpajoista ja pajateemoista sekä digityökaluista.

DigiTyökalut työpajakalenteri kevät 2017
Skype
Moodle 1
Moodle 2

DigiRoihun koulutukset
Turun lähellä asuvilla/töissä käyvillä on mahdollisuus osallistua DigiRoihu-hankkeen tarjoamiin koulutuksiin TOP-keskuksessa Turussa. DigiRoihun koulutuksien kevään tarjontaa löytyy alta:

VisuVAL – opetuksen visualisointi valmentavalla otteella
iPad-alkeet
OneDrive-sivustot -työpaja
iPad opetuksen ja oppimisen välineenä
Office 365- ja OneDrive-perusteet
Verkon avoimet palvelut oppitunnilla
Design for all! 2017
OneNote Class Notebook

Lisätietoja antaa Jarkko Kantola, puh. 040 900 1343.


Yleisiä tiedotteita

Työajan pidentyminen puoli tuntia per viikko 1.2.2017
Kiky-sopimuksen mukainen työajan pidentyminen puolella tunnilla per viikko (24 h/vuosi) toteutetaan toimistotyöaikaan, yleistyöaikaan ja ns. kuraattorityöaikaan kuuluvilla työajanseurannassa ensi viikon aikana siten, että viikon jokainen työpäivä merkitään samanpituiseksi. Tästä huolimatta on lupa pitää perjantaisin työajaltaan lyhyempi päivä kuten useimmat ovat tähänkin asti tehneet sovitun mukaisesti kunhan huolehtii, että viikkotyöaika tulee täyteen. Atk-päällikkö Juha Skyttälä tiedottaa, kun muutos työajanseurantajärjestelmään on tehty.

Tiedoksi Loimaan henkilöstölle muutoksia postilokeropalveluihin
Postilokeropalvelumme siirtyvät 20.2.2017 Loimaan K-citymarkettiin. Postilokeroilla voi asioida marketin aukioloaikoina maanantaista perjantaihin klo 8-21, lauantaisin klo 8-20 ja sunnuntaisin klo 12-18. Postilokeroihin lajitellut postit ovat noudettavissa arkipäivisin klo 8.30 lähtien. Myös muut postipalvelut siirtyvät maanantaista 20.2.2017 klo 10 lähtien K-citymarkettiin.

Suomi 100 vuotta ja LSKKY
Novidan opiskelijat toteuttavat Loimaan Turuntien toimipaikassa näyttelyn satavuotisen Suomen historiasta tyylihuoneiden kautta. Huoneiden teemoina ovat jugend, funktionalismi, 1940- ja 1950-luvut, 1960- ja 1970-luvut ja 2000-luvulta eteenpäin. Huoneet sisältävät aikakausien kuvausten lisäksi esineistöä, tekstiilejä ja asuja. Käsi- ja taideteollisuusalan ja media-alan tuotteet suunnitellaan aikakausien inspiroimina tähän päivään. Projektin toteuttajina ovat vaatetus-, sisustus- ja tekstiilialan artesaaniopiskelijat, media-assistenttiopiskelijat ja sisustajaopiskelijat sekä alojen opettajat yhteistyössä yrittäjien kanssa. Näyttelyn avajaiset on 15.3. klo 10.00 ja näyttely on avoinna yleisölle 15. – 17.3.2017 klo 10-18.00. Lisätietoja
https://www.facebook.com/events/1756427777943405/
https://www.instagram.com/novidasuomi100
http://www.loimaantapahtumat.fi/tapahtumat/oi-maamme-suomi-100-nayttely/

Työterveyshuolto Attendon tiedote
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän Loimaan toimipaikan vakinaisessa palvelusuhteessa oleville työntekijöille tehdään ikäryhmätarkastukset seuraavasti. 35-55-vuotiaat tarkastetaan 5 vuoden välein ja siitä ylöspäin 1-3 vuoden välein. Uudet vakinaiset työntekijät voivat varata ajan itse työhöntulotarkastukseen. Muita syitä hakeutua tarkastukseen on se, että olet työskennellyt jo pidempään, mutta syystä tai toisesta et ole aiemmin ollut tarkastuksessa. Tai olet huomannut työkyvyn alentumista, motivaation heikkenemistä tai ongelmia terveydessä, työnäkemisessä.

Terveystarkastukset tehdään Attendo Työterveyshuolto Loimaan seudun Loimaan toimipisteessä. Tarkastus kestää n. 60-90 minuuttia. Keskustelemme työhön ja terveyteen liittyvistä asioista ja mietimme myös jatkohoitotarpeita (työfysioterapeutti, psykologi, laboratoriokokeet yms.) ja varaamme tarpeen mukaan myös lääkärintarkastusajan.  Terveystarkastusaika varataan numerosta (02)7764100 tai http://www.attendo.fi/loimaantyoterveyshuolto. Lisätietoja antaa työterveyshoitaja Ulla Nyman, ulla.nyman@attendo.fi puh. 0440-764 304, Heimolinnankatu 10 (2.krs.),  32200 Loimaa

Yhtymähallituksen 24.1.2017 kokouksen pöytäkirja
Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko (yhtymähallituksen pöytäkirjat). Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.


Tapahtumia ja kuvia viikon varrelta

Novidan henkilökunnan iltapäiväkahvilla on pitkät perinteet. Myllykyläntiellä on jo yli 20 vuotta kokoonnuttu säännöllisesti klo 14.00 ruokalassa tapaamaan kollegoja ja keskustelemaan päivän asioista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisää ajankohtaisia asioita ja tapahtumia löydät oppilaitoksen Facebook-sivulta https://www.facebook.com/ammattiopisto.novida/