Kuntayhtymän johto tiedottaa

Enemmistö ammatillisen koulutuksen opiskelijoista aikuisia
Vuoden alusta nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta säätää yksi laki. Määrällisesti aikuisia on nuoria enemmän ammatillisessa koulutuksessa. Vuonna 2016 Suomessa yli 20-vuotiaiden määrä oli 2/3 kaikista opiskelijoista. Peräti 47 % oli yli 25-vuotiaita. Novidassa on yhteensä 2550 opiskelijaa, joista ammatillista perustutkintoa opiskelee 1606, lukiossa 250 ja ammatti-, erikoisammattitutkintoa sekä lyhytkoulutuksia kuten korttikoulutuksia opiskelevia noin 700. Ammatillista perustutkintoa opiskelevista on yli 20-vuotiaita 642 eli 40%.

Novidan maahanmuuttajaopiskelijat
Kuntayhtymässä opiskelee joulukuussa 2017 yhteensä 67 maahanmuuttajataustaista opiskelijaa. Eniten opiskelijoita on Virosta 17 ja Venäjältä 9, joista suurin osa Loimaalla 13 ja 7. Eri kansalaisuuksia on yli 20. Eniten maahanmuuttajia on liiketalousalan opinnoissa 14 ja sosiaali- ja terveysalan opinnoissa 13. Rakennusalalla heitä on 7 ja hiusalalla 6. Maahanmuuttajat opiskelevat 14 eri perustutkintoa.

Novidan erityisopiskelijat
Kuntayhtymän ammatillisessa koulutuksessa on joulukuussa 2017 yhteensä 377 erityisopiskelijaa eli 23% kaikista 1606 ammatillista perustutkintoa suorittavista opiskelijoista. Eniten erityisopetusta tarvitaan kielellisiin vaikeuksiin (165 opiskelijaa) sekä ns. muu syy, joka edellyttää erityisopetusta (118 opiskelijaa). Hahmottamiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyviä ongelmia on 62 opiskelijalla.

Kuntayhtymän työsuojelupäällikkö
Pitkäaikaisen työsuojelupäällikkömme siirryttyä uusiin haasteisiin, on kuntayhtymän sisäisessä haussa työsuojelupäällikön tehtävä. Hakuaika päättyy 14.12. klo 16.00. Tarkemmat tiedot työsuojelupäällikön tehtävästä ja hausta on 5.12. lähetetty sähköpostilla koko kuntayhtymän henkilökunnalle. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Yhtymävaltuuston kokous
Yhtymävaltuuston kokous on tiistaina 12.12. klo 17.00 Myllykyläntien auditoriossa. Kokous on kaikille avoin ja yleisö istuu salin takaosassa.

Kuntajohtajakierros
Kuntayhtymäjohtaja keskustelee yhdessä yhtymähallituksen puheenjohtajan kanssa alkuvuoden 2018 aikana kaikkien jäsenkuntien kunnanjohtajien, elinkeinojohtajien ja sivistysjohtajien kanssa. Kuntakohtaisilla tapaamisilla kuulemme jäsenkuntiemme johdon toiveita mm. koulutustarjontaan ja kerromme, millaisia palveluita tulemme järjestämään jäsenkuntien elinkeinoelämälle ja kuntalaisille.


Yleisiä tiedotteita

Turun Kauppakamari huolissaan osaavasta työvoimasta
Turun kauppakamarin vt. toimitusjohtaja Kaisa Leiwo toteaa, että Turun seudun hyvän kasvun kaverina on valitettavasti varsin monipuolinen työvoimapula – kaikenlaisista osaajista ja tekijöistä kilpaillaan. ”Alueella on erityisesti teknisen osaamisen tarvetta. Pahimmillaan osaajapulasta muodostuu kasvun este, kun lisääntyvään kysyntään ei voida joustavasti reagoida”, Leiwo sanoo. ”Nopea reagointi ja elinikäinen oppiminen ovat koulutussektorin suuria haasteita”, Leiwo huomauttaa.

Pätevöidy opettajaksi
Haku vuonna 2018 alkaviin koulutuksiin on 10. – 30.1.2018. Katso tarkemmin www.opintopolku.fi


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta, puheenjohtaja Marja Jalli (oik.), tilintarkastaja Hannu Laurila, Markku Lepola, Ritva Vainio ja Erkki Halkivaha (vas.). Kuvasta puuttuu Virpi Ojala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomi 100 – itsenäisyyspäivä- ja lakkiaisjuhla Loimaalla

Novidan Loimaan ja Puistokadun yläasteen oppilaat kokoontuivat yhteiseen Suomi 100 –itsenäisyyspäiväjuhlaan 5.12. Puistokadun juhlasaliin.

Suomen lipin juhlatilaisuuteen toivat opiskelijat Mikko Nurminen, Jaakko Huitti ja Milla Suomi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhlatilaisuudessa lakitettiin syksyn uudet ylioppilaat. Peppi Honkanen (vas.), Ellinoora Koivula, Laura Kylä-Uuppo (kaksoistutkinto) ja Venla Raitala (oik.).

Juhlapuheen 100-v. Suomelle piti ylivääpeli Minna Nenonen Oripäästä.

Veteraanien puheen piti Väinö Koskinen (oik.) Loimaalta ja veteraaniyhdistyksen puheenjohtaja Matti Vainio.