Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Suoritepäätös
Tällä viikolla pitäisi tulla ministeriön suoritepäätös LSKKY:n vuoden 2019 opiskelijavuosista. Kuntayhtymän vuoden 2019 rahoitus perustuu suoritepäätökseen. Esitimme ministeriölle suoritepäätöksen säilyttämistä vuoden 2018 tasolla. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Yhtymävaltuusto
Valtuusto kokoontuu syyskokoukseen Myllykyläntiellä keskiviikkona 12.12. klo 17.00.

SORA-toimielin
Toimielin kokoontuu keskiviikkona klo 12.00. Lisätietoja antaa toimielimen sihteeri Kaisa Kastio-Moisio puh. 044 090 1225

Opiskelijaksi ottamisen muutosesitys
OKM pyytää kuntayhtymältä lausuntoa asetusmuutoksesta. Esityksessä ehdotetaan, että SORA-aloilla, joista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 81 §:ssä, koulutuksen järjestäjä voisi jättää valitsematta hakijan, joka saa pääsy- tai soveltuvuuskokeessa 0 pistettä. Kokeen järjestäminen ei olisi pakollista ja siitä päättäisi koulutuksen järjestäjä. lausunto pyydetään 14.1.2019 mennessä. Kuntayhtymä antaa lausunnon. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Informaatiotilaisuus henkilöstölle talousarviosta 2019
Muistutan, että pidän infotilaisuuden henkilöstölle talousarvion 2019 sisällöstä etäneuvotteluvälineiden välityksellä tänään maanantaina 10.12.2018 klo 15-16 siten, että itse olen Myllykyläntien 219f kokoushuoneessa, jonne Loimaan henkilöstö voi kokoontua kuulemaan. Tervetuloa!

Talousarvio 2019
Yhtymähallitus hyväksyi talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 kokouksessaan 27.11.2018 ja yhtymävaltuusto käsittelee ne kokouksessaan 12.12.2018. Talousarvion menot ovat 17,5 M€ ja tulot 18,8 M€. Ylijäämää on 31 950 €. Investointien määrä on 1,2 M€, joka vastaa suunnilleen poistojen määrää. Valtionosuus on laskettu noin 1,8 % pienempänä vuoden 2019 talousarvioon kuin, mitä valtionosuus on kuluvana vuonna. Tavoitteelliset opiskelijavuodet vastannevat kuluvaa vuotta. Valtionosuudet muodostavat noin 90 % käyttötaloustuloistamme, myyntitulot noin 6,2 % ja tuet ja avustukset noin 2,5 % ja muut toimintatuotot 1,5 %. Menoista henkilöstökulujen osuus on noin 65,5 % ja palvelujen ostojen noin 17,9 %.  Aineet, tarvikkeet ja tavarat muodostavat vain noin 11,5 % menoistamme. Kuntayhtymän kaikki tunnusluvut ovat vielä hyvät, mm. omavaraisuusaste noin 87,7 % ja pitkäaikaista lainaa jäljellä ensi vuoden lopussa 325 000 €.

Henkilökunta-aterian hinta 1.1.2019 lukien
Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti, mikäli henkilökunnalta perittävän aterian hinta on verohallituksen päätöksen mukainen, ei asiaa erikseen tarvitse tuoda yhtymähallituksen päätettäväksi vaan talous- ja hallintojohtaja ilmoittaa asiasta henkilökunnalle.

Joten ilmoitan, että henkilökunnalta perittävän aterian hinta vuonna 2019 on verohallituksen päätöksen mukaisesti 4,95 €/ateria. (Verohallituksen päätös 20.11.2018 Dnro VH/2119/00.01.00/2018, § 12sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 4,95 € ateriaa kohden.)

Uudenkaupungin toimipaikkamme lounaspaikan henkilökunnalta perittävään ruoan hintaan on käytetty verohallituksen 10 §:n ravintoedun hintaa, joka 1.1.2019 lukien on 6,60 € ateriaa kohden.

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2019
Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat 43 senttiä kilometriltä, jota korotetaan, jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan korvausten enimmäismääriä 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:
yli 8 tuntia (osapäiväraha) 19 €
yli 12 tuntia (kokopäiväraha) 42 €


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Vuosityöaikaan valmistautumista
Vuosityöaikaan siirtymisen valmisteluryhmä on tutustunut useiden koulutuksenjärjestäjien vuosityöaikaan siirtymisen malleihin. Seminaareista on saanut myös esitettyjä materiaaleja, joihin voi tutustua osoitteessa L:\Novida\Koulutusmateriaalit\Vuosityöaika. Alkaneella viikolla työryhmän vuosityöaikaan siirtymisen esitys annetaan kuntayhtymän johdolle.
Lisätietoja asiasta antavat rehtorit ja pääluottamusmies

Yrittäjägallup: Yrittäjät tyytyväisiä yhteistyöhön ammatillisten oppilaitosten kanssa
Ammatilliset oppilaitokset ovat yrityksille merkittäviä yhteistyökumppaneita. 28 prosenttia yrityksistä tekee yhteistyötä ammattioppilaitoksen kanssa. Yli 10 henkeä työllistävistä yrityksistä 61 prosenttia kertoo tekevänsä yhteistyötä.

Yhteistyöhön erittäin tyytyväisiä on yrityksistä 16 prosenttia ja melko tyytyväisiä 65 prosenttia. 12 prosenttia on tyytymätön yhteistyöhön.

Lisätietoa osoitteessa https://www.yrittajat.fi/uutiset/600765-yrittajagallup-yrittajat-tyytyvaisia-yhteistyohon-ammatillisten-oppilaitosten-kanssa?fbclid=IwAR2vYD3UJpFWFpBIAnTAuIiZelg7AN9Vf-7rk5qc7iGm0ujE5EKLrSLia7A

Oppaita opettajille, opiskelijoille ja työpaikkaohjaajille työelämässä oppimiseen sekä osaamisen arviointiin
Työelämässä oppimisen muistilista tukee opiskelijan urasuunnittelua, osaamisen hankkimista, ohjausta ja tukea, itsearviointitaitojesi kehittymistä sekä opiskelijalle annettavaa palautetta kehittymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta työpaikalla. Osaamisen arvioinnin oppaat ohjeistavat opiskelijaa, opettajaa ja työpaikkaohjaajaa osaamisen osoittamisen ja arvioinnin suunnitteluun ja järjestämiseen.

Oppaat löytyvät:
Työelämässä oppimisen muistilista opiskelijalle, opettajalle ja työpaikkaohjaajalle
Osaamisen arvioinninopas opiskelijalle, opettajalle ja työpaikoille

Lisätietoja antaa apulaisrehtori Jouko Tevasaari puh. 040 900 1282.


Päälliköt tiedottavat

IT-tuki koulutuksessa
Novidan IT-tuki on koulutuksessa torstaina 13.12.2018 klo 12 – 16.  Kiireellisissä tapauksissa soita 040 9001334 Lisätietoja antaa atk-päällikkö Juha Skyttälä puh. 040 900 1335.


Yleisiä tiedotteita

Haku ammatilliseen opettajakoulutukseen
Ammatillinen opettajankoulutus pätevöittää sinut oman alasi opettajaksi. Aikuiset opiskelijat ovat eri alojen ammattilaisia, kuten insinöörejä, tradenomeja ja kauppatieteiden maistereita. Kaikille yhteistä on halu tehdä opetus- ja koulutustyötä. Opettajaksi opiskellaan useimmiten työn ohessa, noin 1–2 vuodessa. Hakuaika on 8.-29.1.2019. Lisätietoja antavat ammatilliset opettajakorkeakoulut.

Yhtymävaltuuston 12.12.2018 kokouksen esityslista
Yhtymävaltuuston kokouksen esityslista on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa yhtymävaltuuston esityslistat_poytakirjat Koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko/yhtymävaltuuston pöytäkirjat ja esityslistat. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Yhteisen osuuden jälkeen koulutuspäivä jatkui ryhmätöiden merkeissä.

Novida – kohti kiertotaloutta
Novidan opettajien kiertotalouden opetuksen kehittämispäivää vietettiin 7.12. Business Center Aurigan tilavissa ja moderneissa tiloissa Turussa. Yhteisten luentojen jälkeen hajaannuttiin ryhmätöiden pariin miettimään konkreettisia tapoja toteuttaa kiertotalouden opetusta koulutusaloilla.

Pedagoginen rehtori Petri Lähde avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

 

Päivä oli erittäin antoisa ja mielenkiintoinen. Tässä Anne Raudaskosken ja Anne Niemisen luennot sekä kestävän kehityksen verkkomateriaaliin https://kestava-kehitys.webnode.fi/
Ryhmätöiden päivän tuotokset löydät: https://drive.google.com/drive/folders/1C0E3BW7945PREkMX4j-C9dcVWHe_UCHB.

 

 

 

 


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Liiketoiminnan opiskelija Tiia Kurhinen on neljä viikkoa töissä Saksassa Duisburgissa Klause-kenkäkaupassa.

Logistiikan opiskelija Kasperi Sjöbergin työpaikka Duisburgissa on Walzer Elektronik -niminen kodinkoneliike. Kuvassa Kasperi (vas.) esimiehensä kanssa.

Novida vietti pikkujoulujaan perinteisellä risteilyteemalla. Kuvassa Novida-Linen crew.

Myös matkustajat kuvattiin heidän astuessaan laivaan.

Pikkujouluväkeä viihdytti mm. Stand-Up -koomikko Piia Rekola.