Kuntayhtymän johto tiedottaa

Kaksi miljoonaa euroa Lounais-Suomen ammatillisen koulutuksen pilottiin osaajapulaan vastaamiseksi
OKM on myöntänyt Lounais-Suomen positiivista rakennemuutosta tukevalle pilottihankkeelle 2 miljoonaa euroa. Hankkeessa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toimivissa ammatillisissa oppilaitoksissa kehitetään ja otetaan käyttöön uusia toimintamalleja, joilla voidaan vastata etupainotteisesti rakennemuutoksen luomiin työvoima- ja osaamistarpeisiin yhteistyössä alueen yritysten kanssa. LSKKY:n osuus on 270 000 €. Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja pedagoginen rehtori puh. 040 900 1340.

OKM:n päätös suoritepäätöksellä kohdennettavista opiskelijavuosista
Ministeriö on myöntänyt kuntayhtymälle suoritepäätöksellä 90 opiskelijavuotta. Varsinais-Suomen yhteisessä esityksessä kuntayhtymä haki 213 paikkaa, joten päätös oli pettymys. Myönnetty 90 opiskelijavuotta jakautuu seuraavasti: kohdentamattomat omaehtoiset 42, työvoimakoulutus 28, maahanmuuttajat 10, nuorison omaehtoinen 10. Suurin osa V-S:n jaossa olleista 1347 opiskelijavuosista, 64 %, annettiin Turun kaupungille 518 ja Turun aikuiskoulutuskeskukselle 343. Novida, Raseko, Livia ja Salo saivat yhteensä vain 381 eli 28 %. Tämä on vain hieman enemmän kuin Turun aikuiskoulutussäätiön saamat paikat. Maakunnan paikoista 64 eli 4,7 % meni sellaisille toimijoille, joiden toimipaikan pääosoite ei ole V-S:ssa. Päätöksen jälkeen Novidan vuoden 2018 tavoitteelliset opiskelijavuodet ovat yhteensä 1694. Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Yhtymävaltuustossa päätettiin
Hyväksyä esityksen mukaisesti talousarviomuutokset vuodelle 2017, talousarvio vuodelle 2018 ja talousarviosuunnitelma vuodelle 2018-2020. Valtuusto sai tiedoksi tarkastuslautakunnalta luottamushenkilöiden ja kuntayhtymän esittelijöiden sidonnaisuusilmoitukset, jotka ovat kaikkien nähtävillä kuntayhtymän www-sivuilla. Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Työsuojelupäällikkö
Sisäisessä haussa tehtävää haki neljä henkilöä. Kaikki hakijat haastatellaan, jonka jälkeen valintaryhmä tekee esityksen kuntayhtymäjohtajalle.

 Reformin vaikutukset oppilaitosten johtamiseen
Ammatillisen koulutuksen reformin johtamisesta oppilaitostasolla on valmistunut tuore tutkimus:  Keulassa ja keskellä. Tutkimukseen on haastetultu mm. rehtoreita, apulaisrehtoreita ja koulutuspäälliköitä.  Tutkimuksessa avataan mahdollisuuksia jalkauttamisen synkästä kulttuurista kohti johtamisen positiivista kierrettä, jos organisaatio toimijoineen on vain siihen riittävän älykäs ja rohkea. Julkaisu on maksutta luettavissa osoitteessa : https://shop.haaga-helia.com/WebRoot/HaagaHelia/Shops/Haaga/MediaGallery/Import/HH_Keulassajakeskella_verkko.pdf

Silta-sopimus
Lounais-Suomen ja valtion välisellä silta-sopimuksella haetaan kasvun pullonkaulojen ratkomista. Sopimukseen tulee joitakin asioita myös 2-asteen koulutuksesta. Sopimuksen toimikausi on hallituskauden loppuun. Sisältövalmistelu etenee seuraavien viikkojen aikana alueen ja valtion välisellä yhteistyöllä. Toimenpiteille ei asetettu rajoja, mutta raamina pidetään hallituksen kehysten sisällä toteutettavia toimenpiteitä. Sopimuksen kautta ei ammatilliseen koulutukseen ole tulossa lisärahoitusta tai lisää opiskelijavuosia. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Ennakointiakatemia
Varsinais-Suomessa käynnistyy ns. AIKO rahoituksella (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) Turun AMK:n hallinnoima ennakointiakatemia-hanke.  Hanke alkaa 1.12.2017 ja päättyy 31.5.2018. Ennakointiakatemian keskeinen tavoite on toteuttaa ja organisoida toimintaa, jossa uusinta ennakointi–ja tulevaisuustietoa kyetään systemaattisesti tuottamaan ja analysoimaan verkostoyhteistyönä maakunnallisten toimijoiden käyttöön tukemaan niiden suunnittelu– ja kehitystoimintaa yhdessä ja erikseen. Lähtökohtana on painottaa laajempien arvioitujen tulevaisuuden kehityskulkujen tarkastelua toimialarajat ylittäen. Visiot ja tulevaisuuskuvat sekä analyysit palvelevat sekä yleisempiä että kohdennettuja ennakointitarpeita. Erityinen tavoite on erilaisten tulevaisuustyökalujen ja ‐menetelmien hyödyntäminen ja kehittäminen. Toiminnassa on myös tavoitteena tiivis yhteistyö maakunnan ulkopuolisten kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 55000 euroa, josta avustuksen osuus on 70%. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Oikein Hyvää Joulua henkilökunnalle
Kuntayhtymä toivottaa koko henkilökunnalle Hyvää Joulua ja menestyksellistä vuotta 2018. Olemme ansiokkaasti toteuttaneet ammatillisen koulutuksen reformin edellyttämiä toimenpiteitä ja kehittäneet lukiokoulutusta kohti luonnontiedelukiota. Paljon työtä on vielä edessäpäin, mutta paljon olemme jo tehneet. Viettäkää rauhaisaa joulun aikaa lähimmäistenne kanssa.
Antti Virtanen


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Reformiin valmistautumista
Reformin mukaiset lainsäädännöt astuvat 1.1.2018. Reformista puhuttaessa on tullut esille negatiivisia tunteita herättäviä asioita kuten rahojen ja lähiopetuksen väheneminen. Novidassa olemme sopeuttaneet toimintamme reformin suuntaan. Voimme keskittyä kehittämään toimintaamme opiskelijalähtöiseen, asiakaslähtöiseen toimintamalliin. Ihan kaikkea emme saa vuodenvaihteeksi valmiiksi. Pedagogisen johdon kokouksessa on sovittu, että pyrimme saamaan vuodenvaihteeseen mennessä kolme tärkeintä asiaa kuntoon: HOKS:n mallin laatiminen, koulutussopimuksen käyttöönotto ja opiskelijoiden joustavan haun mallintaminen.

Tarja Asula johtama HOKS:n malli sekä opiskelijoiden joustavan haun malli tullaan saamaan valmiiksi. Koulutussopimusmalli viivästynee, koska sen julkaiseminen OKM:ltä siirtyi viikolle 51.

Opiskelijatiedotus:
* Turuntie/Minna ja Kirsi (joulukuu)
* Lieto/Tarja ja Eeva (tammikuu)
* Hämeentie/Tarja ja Iiro (tammikuu)
* Uusikaupunki/Juha ja koulutuspäälliköt (tammikuu)
* Myllykyläntie/Jouko ja koulutuspäälliköt (tammikuu)

Opettajien koulutus:
* Loimaa ja Lieto 5.1.2018; reformipäivä
* Uusikaupunki; iltapäivä-koulutuksia (tammikuu)

Pedagoginen rehtori on päivittänyt opinto-oppaan ja tulee päivittämään opetussuunnitelman yhteisen osan reformin mukaiseksi.  Opinto-opas on hyvä apuväline uusiin toimintatapoihin vuodenvaihteen jälkeen.

Työelämälle laaditaan tiedote, jota viedään työpaikalla tapahtuvan oppimisen (entinen työssäoppiminen) ohjauskäyntien yhteydessä työpaikkaohjaajille. Novidan kotisivut päivitetään joulun välipäivien aikana reformin suuntaisiksi mm. nuorten ja aikuisten koulutuksen yhdistymistä yhdeksi tavaksi suorittaa tutkinto.

Ensi vuoden puolella laadimme mallin tutkintokohtaisen arviointisuunnitelman pohjaksi, joita työstetään sen jälkeen alkaville tutkinnoille. Hyvällä yhteistyöllä ja monilla kehittämishankkeilla, joita olemme hakeneet, on tarkoitus saada meille resursseja ja aikaa näiden tehtävien kehittämiseen yhdessä.

Lämmin kiitos hyvästä työstä jota olemme yhdessä tehneet näiden välillä haastavienkin asioiden hyväksi. Samalla haluan toivottaa omasta ja pedagogisen johdon puolesta Oikein rauhaisaa Joulua!
Petri Lähde

Työelämäpalvelut 1.1.2018 alkaen
Reformi vaikuttaa myös aikuiskoulutuksen toimintaan monilla tavoin. Liitteessä on kuvattu Novidan tapaa toimia jatkossa Työelämäpalveluiden tiiminä, joka korvaa siis aikaisemman aikuiskoulutus-organisaation.

Aikuiskoulutuksen koulutuspäällikkö Ritva Siippainen eläkkeelle
Aikuiskoulutuksen koulutuspäällikkö Ritva Siippainen siirtyy vuodenvaihteessa eläkkeelle ja haluankin tässäkin yhteydessä lämpimästi kiittää Ritvaa hänen ansiokkaasta työstään Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän aikuiskoulutuksen kehittäjänä sekä Käsi- ja taideteollisuusalan monissa tehtävissä (mm. rehtorina) toimimisesta.

Seitsemän veljestä –teatteriesitys 2.2.2018
Henkilökunnan tyhy-toimintana on varattu lippuja Seitsemän veljestä – teatterinäytökseen 2.2.2018 Turun kaupunginteatteriin. Lippuja on vielä jäljellä. Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkoon 20.12. mennessä tästä. Koska lippuja on vielä jäljellä n.15 kpl, voi niitä ostaa myös avecille keskiviikkoon saakka. Avecin lippuja voi varata hintaan 40 euroa lähettämällä sähköpostia petri.lahde@novida.fi

Telakan talousvaikutukset säteilevät monille alueille
Turun telakalla rakennetaan laivoja vahvasti kotimaiseen verkostoon nojaten. Yli kolme neljäsosaa toimittajista on suomalaisyrityksiä. Vaikutukset ovat suurimmat Varsinais-Suomessa kaikilla mittareilla mitattuina, selviää Turun kaupungin ja Meyer Turku Oy:n yhdessä Turun yliopiston Brahea-keskukselta tilaamasta telakan aluetaloudellisia vaikutuksia selvittäneestä tutkimuksesta. Aiheesta lisää osoitteesta http://www.turku.fi/uutinen/2017-12-13_telakan-talousvaikutukset-sateilevat-monille-alueille ja tutkimuksesta osoitteesta http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//telakan_vaikutukset.pdf

Lisätietoja antaa apulaisrehtori Jouko Tevasaari puh. 040 900 1282.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2018
Yhtymävaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2018 . Yhtymähallituksen hyväksymät talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ovat luettavissa tästä linkistä. Ohje sisältää mm. määrärahojen ja laskujen käsittelyyn liittyviä sääntöjä ja toimintatapojen selostusta, hankintarajat viranhaltijoille, yleisiä ohjeita hankinnoista ja ajoneuvojen käyttöohjeistusta.

Tilinpäätökseen 2017 valmistautuminen ja sen laadinnassa avustaminen
Seuraavassa ohjeita toimenpiteistä, joilla autetaan taloustoimistoa tilinpäätöksen etenemisessä ja kohdistamaan kuluerät/tulot oikealle vuodelle sekä aikataulu tietojen toimittamisesta taloustoimistoon:

  • reskontrat suljetaan keskiviikkona 17.1.2017 klo 10.00, jonka jälkeen laskujen kirjaaminen vuodelle 2017 ei enää onnistu. Tästä syystä laskut tulee kuitata vastaanotetuksi/hyväksytyksi, vaikka eräpäivä olisi myöhempi kuin 17.1.2018. Tässä ei siis saa tuijottaa eräpäivää vaan kaikki viime vuodelle kuuluvat laskut on käsiteltävä heti.
  • varastolaskutukset/asiakaslaskutukset (= osastojen töiden myyntilaskut) tehtävä viimeistään 12.1.2018
  • sisäiset laskut; kaikki tilinpäätösvuodelle 2017 kuuluvat sisäiset erät laskutettava 12.1.2018 mennessä ja toimitettava tiedot taloustoimistoon
  • aikuiskoulutus: vuokramenokohdistukset tehtävä 12.1.2018 mennessä
  • mikäli tiedossa on jokin vuodelle 2017 kuuluva menoerä, josta ei kuitenkaan ole tullut laskua reskontrien sulkemiseen mennessä, pitää asiasta toimittaa tarkka tieto taloustoimistoon, jotta asia saadaan kirjattua ns. menojäämänä oikealle vuodelle => tuloista samaten tiedot mm. hankkeiden ym. osalta

Tilinpäätöskäsittelyt yhtymähallituksessa:

  • 2.2018 tilinpäätöksen ensimmäinen käsittely (alustavat tiedot) yhtymähallituksessa
  • helmikuussa pitää lähettää tiedot kunnille konsernitilinpäätöstä varten
  • 3.2017 tilinpäätöksen hyväksyminen yhtymähallituksessa

Työterveyspalvelut
Tiedot työterveyspalveluistamme löytyvät kuntayhtymän intrasta kohdan henkilöstö alta. Tänne on liitetty myös työterveyspalveluita koskevat sopimuksemme kunkin kolmen palveluntarjoajamme osalta. Liedon toimipaikan osalta työterveyspalvelut koskevat vain Mehiläinen Lieto palveluita. Turun Mehiläisen osalta on palveluntarjoajalla eri hinnat ja sen palvelut eivät kuulu sopimukseemme.

Suoritepäätös vuodelle 2018
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän. Lisäksi vahvistetaan kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden suoritusrahoituksen perusteena käytettävät suoritemäärät. Ministeriö on tehnyt 12.12.2017 suoritepäätöksen ammatillisen koulutuksen järjestäjille varainhoitovuodelle 2018. Linkki: http://minedu.fi/suoritepaatokset

Valtionosuutemme vähenevät kuluvaan vuoteen verrattuna, mutta koska ensi vuodelle valtionosuuksia arvioitiin talousarvioon noin 5 % kuluvaa vuotta vähemmän, säilyy talousarvion vakaus eli budjetoidut rahat riittänevät.

Omasta ja taloustoimiston puolesta toivotan kiitokset yhteistyöstä koko henkilöstölle kuluneesta vuodesta sekä Hyvää ja Rauhallista Joulua!

 Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta, puh. 040 9001279, leena.suonkanta@novida.fi


Yleisiä tiedotteita

Yhtymävaltuuston 12.12.2017 kokouksen pöytäkirja
Yhtymävaltuuston kokouksen pöytäkirja on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa kokouslistat Koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko/yhtymävaltuuston pöytäkirjat ja esityslistat. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 9008 450.

Loimaan kuraattoripalvelut
Kuraattori Susanna Etelämäen sijaisena tammikuun loppuun asti toimii Pirkko-Liisa Marttila. Vastaanotot ovat Myllykyläntiellä maanantaisin ja perjantaisin, tiistaina aamupäivällä Turuntiellä, iltapäivällä Puistokadulla, keskiviikkona Turuntiellä, torstaina Hämeentiellä tai sopimuksen mukaan. Ajanvaraukset mielellään Wilman kautta tai soittamalla/tekstaamalla numeroon 050 328 3314


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Novidan Uudenkaupungin toimipaikan kolmannen vuoden kone- ja metallialan opiskelijat esittelevät ylpeinä ohjaaja Eero Hyvärisen (oik.) kanssa tilaustyöntä tehtyjä kaiteita.

Novidan Uudenkaupungin logistiikka-ala näkyy sekä sosiaalisessa mediassa että liikenteessä. Koulutuspäällikkö Aleksi Lehikoinen (keskellä) on vienyt koulutusta sosiaaliseen mediaan.

Novidan Uudenkaupungin rakennusalan opiskelijat työsalissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novidan Uudenkaupungin sähköalan ensimmäisen vuoden opiskelijat opettaja Mika Peltolan (oranssit housut) oppitunnilla.

Yhtymävaltuusto kokoontui 12.12. päättämään kuntayhtymän talousarviosuunnitelmasta vuosille 2018 – 2020 ja talousarviosta vuodelle 2018.