Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Rauhallista joulua ja hyvää vuotta 2019
Lämmin kiitos henkilökunnalle kuluneesta vuodesta. Olette tehneet hyvää työtä uudistuneen ammatillisen koulutuksen eteen. Meillä on hyvät opiskelijat ja he saavat hyvää opetusta. Lukiokoulutus on löytänyt paikkansa kuntayhtymässä, ja ponnistelemme yhdessä opettajien kanssa uutterasti luonnontiedelukion erityisen koulutustehtävän saamiseksi.
Kuntayhtymän tahtotila on tarjota koulutusta Liedossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Yhdessä voimme huolehtia siitä, että myös tulevaisuudessa olemme vahva toimija Varsinais-Suomessa. Lounais-Suomen koulutus Oy huolehtii siitä, että olemme kilpailukykyisiä kaikilla markkinoilla.
Kohta on aika hiljentyä joulun viettoon läheistemme kanssa ja unohtaa työasiat. Rauhallista joulua ja hyvää vuotta 2019 teille kaikille.
Antti Virtanen

Vuoden 2019 suoritepäätös
OKM on tehnyt kuntayhtymän esityksen mukaisen suoritepäätöksen vuodelle 2019. Opiskelijavuosien määrä on 1694. Vuoden 2019 suoritepäätös liitteineen löytyy ministeriön nettisivuilla https://minedu.fi/suoritepaatokset Lisätietoja antavat johtoryhmän jäsenet.

Yhtymävaltuuston päätökset
Yhtymävaltuusto päätti mm. vuoden 2019 talousarviosta hallituksen esitysten mukaisesti.  Valtuuston pöytäkirja on luettavissa kuntayhtymän www-sivuilla. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Tilinpäätökseen 2018 valmistautumisesta ja sen laadinnassa avustamisesta
Viikkotiedotteessa 49 annettiin ohjeet tilinpäätökseen liittyvien tietojen toimittamista taloustoimistoon ja tilinpäätöksen aikataulutusta. Kaikkien laskujen vastaanottajien ja hyväksyjien on ennen joululomaa huolehdittava, että kaikki vuoden 2018 laskut on käsitelty.

Reskontrat suljetaan keskiviikkona 16.1.2019 klo 10.00
Sen jälkeen laskujen kirjaaminen vuodelle 2018 ei enää onnistu. Tästä syystä laskut tulee kuitata vastaanotetuksi/hyväksytyksi, vaikka eräpäivä olisi myöhempi kuin 16.1.2019. Eräpäivästä riippumatta kaikki vuodelle 2018 kuuluvat laskut on käsiteltävä heti.

1. Varastolaskutukset/asiakaslaskutukset (= osastojen töiden myyntilaskut) tehtävä viimeistään 11.1.2019
2. Sisäiset laskut; kaikki tilinpäätösvuodelle 2018 kuuluvat sisäiset erät laskutettava 11.1.2018 mennessä ja toimitettava tiedot taloustoimistoon
3. Työelämäpalvelut: vuokramenokohdistukset, samoin kuin muutkin tuloutukset aloille on tehtävä 11.1.2019 mennessä. Samoin työelämäpalveluiden ja osakeyhtiön väliset ulkoiset laskut.
4. Mikäli tiedossa on jokin vuodelle 2018 kuuluva menoerä, josta ei kuitenkaan ole tullut laskua reskontrien sulkemiseen mennessä, pitää asiasta toimittaa tarkka tieto taloustoimistoon, jotta asia saadaan kirjattua ns. menojäämänä oikealle vuodelle => tuloista samaten tiedot mm. hankkeiden ym. osalta.

Yhtymähallitus käsittelee vuoden 2018 tilinpäätöksen alustavat tiedot 26.2.2019 ja hyväksyy tilinpäätöksen 26.3.2019. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.

Taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 ja talousarvio vuodelle 2019
Yhtymävaltuusto hyväksyi talousarvion ja suunnitelman 12.12.2019. Asiakirjat ja materiaali on luettavissa tästä ja tästä: TALOUSARVIO 2019.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
Yhtymähallitus hyväksyi marraskuun kokouksessaan vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Ohje sisältää mm. menettelytapaohjeet laskujen käsittelyn osalta, hankintaohjeita sekä hankintarajat viranhaltijoille/työntekijöille. Ohje löytyy tästä linkistä.

Taloustoimisto toivottaa hyvää joulua koko henkilökunnalle!


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Kiitos kuluneesta vuodesta!
Vuosi on ollut suurten muutosten aikaa Uudessa amiksessa. Sopeutuminen ja toimintojen muuttaminen ei aina toteudu hetkessä ja tässä asiassa meidän pitää olla armollisia itsellemme. Olemme pystyneet huolehtimaan sekä opiskelijoistamme että työelämän tarpeista hienosti. Tulemme saavuttamaan meille asetetun opiskelijavuosimäärän ja siten olemme turvanneet myös toimintaamme jatkossa.

Tuosta kaikesta saamme kiittää koko henkilökuntaamme ja meidän on hyvä hetki rauhoittua pian alkavaan Joulun rauhaan läheistemme kanssa.

Iso kiitos vuodesta 2018 ja Rauhaisaa Joulun aikaa! T. pedagoginen rehtori Petri Lähde

Opettajien vuosityöaikaan siirtyminen
Kuntayhtymän johto hyväksyi vuosityöaikaa valmistelevan työryhmän esityksen. Vuosityöaikaan siirtymisen ensimmäisenä askelmerkkinä on heti tammikuussa kysyä henkilökunnalta halukkuutta osallistua perustettavaan arviointi- ja seurantaryhmään jäseneksi. Arviointi- ja suunnitteluryhmän tavoitteena on huolehtia suunnittelusta, toimeenpanosta, seurannasta ja arvioinnista. Ryhmän tehtävänä on viestittää toteutumisesta ja arvioida käytänteitä. Lisätietoa asiasta antavat rehtorit ja pääluottamusmies.

Hyvää tekemistä länteen –hanke
Hyvää tekemistä länteen –hanke sai positiivisen rahoituspäätöksen, joka on n. 10 000 euron suuruinen Novidan osalta ja kestää vuoden 2019. Novidan painopistealueet hankkeessa ovat:
– Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tavoitteiden suuntaisesti.
– Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta.
– Koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen ja laatukulttuurin vahvistaminen.

Parasta johtamista –hanke
Parasta johtamista –hanke sai positiivisen rahoituspäätöksen, joka on n. 45 600 euron suuruinen Novidan osalta ja on kahden vuoden (2019-2020) hanke. Hankkeen tavoitteet ovat:
– Osaamisperusteisuuden johtaminen osana koulutuksen järjestäjän kokonaisjohtamista.
– Asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtaminen.
– Opiskelijakumppanuuksien johtaminen.
– Koulutuksen järjestäjien tiedolla johtamisen kehittäminen ja tiedon laadun parantaminen, ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantaminen, osaamisperusteisuuden sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamiseen tarvittavien tietojen kuvaaminen.
– Uuden ammatillisen koulutuksen toimintamallien rakentaminen, toimintakulttuurin pysyvän ja rakenteellisen uudistamisen aloittaminen sekä koulutuksen järjestäjien kyvykkyyksien kasvattaminen. Lisätietoa hankkeista antavat pedagoginen rehtori Petri Lähde puh. 040 900 1340 ja laatupäällikkö Anne Mähönen puh. 044 771 4890.


Päälliköt tiedottavat

Työturvallisuushavaintojen ilmoittaminen
Kuntayhtymä ottaa 1.1.2019 käyttöön uuden OPRH-järjestelmän, joka on parannettu versio käytössämme olevaan versioon. Tämän jälkeen kaikki turvallisuushavainnot kirjautuvat tuohon uuteen järjestelmään. Uusi järjestelmä on käytettävyydeltään edeltäjäänsä helpompi. Turvallisuushavainnon voi tehdä kirjautumatta ja se käy helposti myös älypuhelimen avulla. Ilmoitusten käsittely onnistuu ilman pankkitunnuksia.

Ohjeet järjestelmän käytöstä löytyvät intrasta. Ohjeita on kolme: 1. Ohje linkin tallentamisesta puhelimeen, 2. Turvallisuushavainnon tekemisestä puhelimella, 3.Turvallisuushavainnon tekeminen tietokoneella. Lisätietoa antaa työsuojelupäällikkö Kari Valtanen puh. 040 900 1295


Yleisiä tiedotteita

Yhtymävaltuuston 12.12.2018 kokouksen pöytäkirja
Yhtymävaltuuston kokouksen esityslista on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa yhtymävaltuuston esityslistat_poytakirjat Koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko/yhtymävaltuuston pöytäkirjat ja esityslistat. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Yhtymävaltuusto piti syyskokouksen 12.12. ja kokouksen päälle nautittiin perinteinen joululounas.

Toni Nyman pitämässä huumevalistusta Loimaan toimipaikan opiskelijoille.

Uudenkaupungin toimipaikassa totetutettiin Hyvä PORE -hankkeen myötä yhteistyössä Vahterus Oy:n kanssa kaksipäiväinen hitsauskoulutus 3. vuoden kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoille. Yhteistyön myötä Vahterus Oy lahjoitti kaksi MIG-/TIG-hitsauskonetta.

Kouluttajana toimi Vahterus Oy:n Mika Laaksonen, joka opasti opiskelijoita putken hitsauksen saloihin TIG-hitsauskoneella. Lisäksi treenattiin myös pienahitsausta.