Kuntayhtymän johto tiedottaa

Strategiatyö käynnistyy
Koko henkilökunnalle tarkoitettu strategiatyön aloitustilaisuus pidetään keskiviikkona 7. 2. klo 15.00-16.00. Lisätietoja löydät viime viikon viikkotiedotteesta. Henkilökunnan toivotaan osallistuvan strategiatyöhön pilveen avatun portaalin kautta. Portaaliin pääset seuraavasta osoitteesta https://lskky.sharepoint.com/sites/Kuntayhtym%C3%A4n%20strategia%202018-2030/SitePages/Kotisivu.aspx
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Kuntayhtymän Loimaan Ylistaronkadun kiinteistö
Noin 3200 m2 kiinteistö on ollut myynnissä vuodesta 2016 alkaen. Kuntayhtymä valmistelee tarjousta Loimaan kaupungille kiinteistön myynnistä. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö puh. 044 7230 124


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Hyvä Pore –hanke
OKM on myöntänyt Lounais-Suomen positiivista rakennemuutosta tukevalle pilottihankkeelle 2 M€ vuosille 2017-2019, josta Novida sai 270 000 euroa. Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön uusia toimintamalleja, joilla voidaan vastata etupainotteisesti rakennemuutoksen luomiin työvoima- ja osaamistarpeisiin yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

Hankkeessa kehitetään yritysten tarpeista lähtevää koulutusta, työpaikkalähtöisiä oppimisratkaisuja, yritysten rekrytointeja tukevia osaamisen kartoitus- ja kehittämispalveluita, uusia oppimisympäristöjä ja ratkaisuja, joilla työpaikat toimisivat entistä vahvemmin osaamisen kehittämisen ympäristöinä.

Mukana ovat Turun kaupunki, Turun Aikuiskoulutussäätiö/Turun Aikuiskoulutuskeskus, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu ja Turun Ammattiopisto TAO. Lisäksi yhteistyökumppaneina on muita koulutusorganisaatioita ja yrityksiä. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Lounais-Suomen meri- ja teknologiakoulutusfoorumin kanssa. Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet:
•kehitetään ja otetaan käyttöön uusia toimintamalleja ja käytänteitä, jotka vastaavat Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen luomiin työvoima- ja osaamistarpeisiin
•toteutetaan yritysten tarpeista lähtevää työpaikalla järjestettävää koulutusta, yritys-työpaikkalähtöisiä oppimisratkaisuja sekä yritysten rekrytointeja tukevia osaamisen kartoitus- ja kehittämispalveluita
•kehitetään uusia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja, joilla työpaikkoja voitaisiin entistä tehokkaammin hyödyntää henkilöstön ja rekrytoitavien henkilöiden osaamisen kehittämisen ympäristönä
•kehitetään toimintamalleja oppilaitosten ja yritysten yhteisten oppimisympäristöjen rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi
•luodaan uusia malleja, jotka mahdollistavat ammatillisen tutkinnon tai sen osien suorittamisen usean työnantajan muodostamien yhteistyöverkostojen kanssa järjestettävänä oppisopimuskoulutuksena
•erilaisten opiskelijoiden opintopolkujen ja työelämään siirtymisen tukeminen ja helpottaminen •kehitetään uusia toimintamalleja ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden lisäämiseksi
•lisätään ammatillisen koulutuksen järjestäjien keskinäistä yhteistyötä
•lisätään ammatillisen koulutuksen ja muiden koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä
•hankkeessa kehitettävät toimintamallit ja hyvät käytännöt kuvataan ja tuotteistetaan siten, että niitä voidaan hyödyntää jatkossa laajasti muissa rakennemuutostilanteissa eri alueilla.

Semifinaalissa Asiakaspalvelu ja myynti -kilpailulajissa kisaava Sonja Malmberg suorittaa kisatehtäväänsä Vaasassa, Prisma-myymälässä.

Novidaan palkataan kaksi yritysagenttia kehittämään yhdessä koulutuspäälliköiden ja alan opettajien kanssa edellä mainittuja tavoitteita.  Hankevastuu on apulaisrehtori Juha Jokisella. Ohjausryhmässä toimii pedagoginen rehtori Petri Lähde ja varalla apulaisrehtori Tarja Asula. Suunnitteluryhmässä toimivat apulaisrehtorit Juha Jokinen ja Jouko Tevasaari. Loimaan ja Liedon yritysagentiksi on palkattu Jarkko Kantola, esimiehenä Jouko Tevasaari. Uudenkaupungin yritysagentiksi palkataan Laura Lehmuskoski, esimiehenä Juha Jokinen. Hankkeen taloudesta vastaa talouspäällikkö Olli Laaksonen.
Lisätietoa antaa pedagoginen rehtori Petri Lähde, p. 040 900 1340 ja apulaisrehtori Juha Jokinen,
puh. 050 376 1040

Taitajafinaaliin Tampereelle selvisi Sonja Malmberg Liedon toimipaikasta
Semifinaalit on kisattu ja Tampereelle Taitaja2018 kisoihin matkaavat Liedon toimipaikasta asiakaspalvelun ja myynnin kilpailulajiin Sonja Malmberg valmentajansa Kati Jalon kanssa. Onnea Sonjalle ja Katille hienosta semifinaalisuorituksesta. Tämän vuoden semifinaalipaikkakuntina toimivat Joensuu (kuljetuslogistiikka), Vaasa (asiakaspalvelu ja myynti), Seinäjoki (cateringkokki), Järvenpää (sähköasennus) ja Turku (talonrakennus, kirvestyöt). Novidan lopullinen osallistujamäärä oli 14. Valmentajien palaute oli, että hienot semifinaalit on kisattu, muutama lähelle kärkisijapaikkaakin päästiin, joskin muilla finaalin pisteet eivät aivan riittäneet. Lisätietoja antaa apulaisrehtori Tarja Asula, puh. 040 900 1322.


Yleisiä tiedotteita

Pilates ammattiopiston Loimaan liikuntasalissa
Fysioterapeutti Marika Perkiön mm. Valloxin ja Peman henkilökunnalle vetämä pilates alkaa tiistaina 6.2.2018 ammattiopiston liikuntasalissa ja kokoontuu tiistaisin klo. 16:15-17:15. Myös LSKKY:n henkilökunta voi osallistua.

Pilates on kehonhallintatekniikka, joka vahvistaa erityisesti keskivartalon syviä lihaksia. Pilates soveltuu yhtä hyvin huonokuntoisille ja liikuntaa vähän harrastaneille kuin huippu-urheilijoille. Ryhmä on tarkoitettu sekä naisille että miehille Ota halutessasi mukaan oma jumppa-alusta.

Ryhmä toimii kertamaksulla, joka on 6 euroa/kerta. Maksutapana on käteinen, e-passi ja Smartum-setelit. Ilmoittautumiset: Marika Perkiö, posti@fys-hoitolaitos.fi, puh. 0405123937


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Kuntayhtymäjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Tuomas Levomäki (oik.) neuvottelivat 2.2. luonnontiedelukion kummien, maa- ja metsätalousministeriön osastopäällikkö Minna-Mari Kailan(kesk.) ja Evira Loimaan johtaja Matti Puolimatkan (vas.)kanssa ”ruokalukiohankkeen” edistämisestä.

Lähihoitajaryhmä sote17Loyo järjesti Ensiapu –tapahtuman Kyrön koulun 1.-6. -luokkalaisille ja Turun Martin koulun 3.-6. -luokkalaisille 17.1.2018.

Opiskelijat opettivat koululaisille mm. painesiteen tekemistä, kolmioliinan käyttöä, kylkiasentoa, kylmä-koho-kompressio -ensiapua venähdyksissä, hätäilmoituksen tekoa ja pyöräilykypärän käytön tärkeyttä.

Uudenkaupungin Tuu#messiin -tapahtumassa perjantaina oli mukavasti ruuhkaa Novidan osastolla. Ajosimulaattori ja KV-toiminta kiinnostivat alueen yläkoululaisia.