Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Lukuvuoden 2019-2020 työ- ja loma-ajat on vahvistettu
Novidan lukion ja ammatillisen koulutuksen ensi lukuvuoden työ- ja loma-ajat löytyvät tästä linkistä. Valmistelussa on otettu huomioon Liedon, Loimaan ja Uudenkaupungin perusopetuksen loma-ajat. Lisätietoja antavat rehtorit ja kuntayhtymäjohtaja puh 040 900 8450.

Novidan turvallisuusjohtaminen
Turvallisuusjohtamisesta vastaa pedagoginen rehtori. Toimipaikkojen turvallisuusvastaavina toimivat apulaisrehtorit ja lukion rehtori. Novidassa turvallisuusjohtaminen on kiinteä osa pedagogista johtamista. Työsuojelupäällikkö johtaa työsuojeluun liittyviä asioita yhteistyössä työsuojeluvaltuutettujen, -varavaltuutettujen ja työsuojelutoimikunnan kanssa. Kiinteistöpäällikkö vastaa mm. kiinteistöjen lakisääteisistä tarkastuksista ja toimipaikkojen kiinteistönhoito vastaa mm. alkusammutuskaluston ylläpidosta sekä murto- ja palohälytysjärjestelmien ylläpidosta. Atk-päällikkö vastaa turvakameroista ja kulunvalvonnasta. Laatupäällikkö on mukana turvallisuuteen liittyvien ohjeistusten ajantasaisuuden ylläpitämisessä ja arkistoinnissa. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja työsuojelupäällikkö 040 900 1295.

Tarkastuslautakunta
Lautakunta kokoontuu perjantaina 15.2. Myllykyläntiellä. Tarkastuksen kohteena ovat kuntayhtymän kiinteistöjen ja siivouksen tavoitteiden toteutuminen sekä omistajaohjaus ja konsernivalvonta. Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.

Lounais-Suomen koulutus Oy
Osakeyhtiön hallituksen kokous on tiistaina 26. helmikuuta.

Työhyvinvointikysely 2019
Työsuojelutoimikunta on valmistellut TYHY-kyselyä, joka toteutetaan maalis-huhtikuussa. Esimiesten tulee huolehtia, että henkilökohtaiset tai ryhmäkohtaiset kehityskeskustelut on käyty koko henkilökunnan kanssa ennen kyselyn toteuttamista. Lisätietoja antaa työsuojelutoimikunta.

Novidan opiskelijoiden kahvilat
Opiskelijoiden ylläpitämät kahvilapalvelut eri toimipisteissä ovat myös henkilökunnan käytössä. Käyttämällä näitä palveluita tuet oppilaskuntien ansiokasta toimintaa, jolla on myös opetuksellista merkitystä.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian työpajat Loimaalla ja Ukissa
Kevään 2019 ennakointityöpajojen sarja käynnistyy. Lisätietoja löytyy osoitteesta https://ennakointiakatemia.fi/uutiset/ ja työpajoja koskevasta tiedotteesta. Lisätietoja antaa suunnittelija Paula Kairinen puh. 044 090 1324

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet tulevat SORA-aloille 1.8.2019
OKM:n tekemä setusmuutos palauttaa koulutuksen järjestäjän mahdollisuuden käyttää pääsy- ja soveltuvuuskokeita yhteishaussa SORA-aloilla. OKM käynnistää yhtenäisen valtakunnallisen soveltuvuuskokeen valmistelun sote-alalle. Samalla ministeriö käynnistää pakollisten pääsykokeiden valmistelun sote-alalle.

Hyvä työllisyystilanne
Työllisten määrä on kasvanut Varsinais-Suomessa vuoden 2015 jälkeen noin 20 000. Vaikka kasvu on keskittynyt Turun seudulle, jossa on nyt työllisiä enemmän kuin edellisessä eli vuoden 2008 huipussa, on uusia työpaikkoja syntynyt myös Lietoon, Loimaalle ja Uuteenkaupunkiin. Kasvu lähti liikkeelle meriteollisuudesta ja rakentamisesta ja on laajentunut teollisuuteen ja palveluihin. Esim. Loimaalla työpaikkojen omavaraisuusaste on yli 100%.


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Ammatillisten opettajien vuosityöaikaa valmisteleva arviointi- ja seurantaryhmä valittu
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2018–2019 on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Ammatillisten oppilaitosten työaikajärjestelmä yhtenäistetään ja 1.8.2018–1.8.2020 välisenä aikana kaikissa kunnallisissa ammatillisissa oppilaitoksissa otetaan käyttöön opetushenkilöstön vuosityöaikajärjestelmä.

Vuosityöaikajärjestelmä mahdollistaa ns. reformilain mukaisen ammatillisen koulutuksen järjestämisen. Se myös korjaa ammatillisten opettajien työnsuhteen ehdoissa olleet epäkohdat. Uudet palvelussuhteen ehdot eivät enää ole sidoksissa esimerkiksi koulutusalaan. Uusi järjestelmä palkitsee yhdenmukaisesti kaikesta opettajan työstä ja mahdollistaa työnantajalle työn teettämisen kesällä, myös esimerkiksi kesälukukausina. Vuosityöaikajärjestelmässä on myös mahdollista ottaa aikaisempaa paremmin huomioon erilaiset opettajien työnjaot ja roolit sekä priorisoida työtehtäviä.

Yhtymähallitus päätti tammikuun kokouksessaan, että Novidassa vuosityöaikaan siirrytään 1.1.2020 ja otetaan käyttöön kalenterivuosisuunnittelu. Kuntayhtymäjohtaja päätti asettaa ammatillisten opettajien vuosityöajan valmistelua varten arviointi- ja seurantaryhmän ajalle 1.2.2019 – 31.12.2020. Ryhmän puheenjohtajana ja kokousten koollekutsujana toimii pedagoginen rehtori Petri Lähde ja sihteerinä talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta. Ryhmän kokoonpano on seuraava:

Petri Lähde, pedagoginen rehtori
Leena Suonkanta, talous- ja hallintojohtaja
Juha Jokinen, apulaisrehtori
Jouko Tevasaari, apulaisrehtori
Suvi Laurikkala, koulutuspäällikkö
Timo Kulmala, koulutuspäällikkö
Sanna Rämö, opettaja
Sari Bly, opettaja
Esa Mustalahti, opettaja
Arja Ääri, primus kehitysvastaava
Eveliina Hyytiä, pääluottamusmies JUKO

Arviointi- ja seurantaryhmän työ alkaa tiistaina 12.2. ensimmäisellä kokoontumisella.
Lisätietoa asiasta antaa pedagoginen rehtori Petri Lähde, p. 040 900 1340

Novida Taitaja2019 kisoissa
Joensuuhun Taitaja2019 finaaleihin ovat selvinneet seuraavat kilpailijat: cateringkokki Eetu Kortemaa ja Joonas Tammelin (valmentajana opettaja Lasse Alisaari), kauneudenhoito Jenni Puisto (valmentajana opettaja Katja Kangasvieri) ja sähköasennus Juho Lehtinen (valmentajana opettaja Jarno Hellsten. Kilpailupäivät ovat ti 21.- to 23.5.2019. Kilpailujen avajaiset ovat maanantaina 20.5. klo 14-15:30 Joensuun jäähallissa.

Taitaja9 finaaliin selvisi aluekilpailusta yhtenä joukkueena Liedon keskuskoulun joukkue, muut kisaajat tulevat Turusta, Salosta ja Raisiosta. Finaali kisataan keskiviikkona 22.5. Joensuussa.

Joensuuhun järjestetään Novidasta yhteiskuljetusta kilpailijoille ja valmentajille. Tsemppiä finaaliin valmistautumiseen! Lisätietoja antavat  apulaisrehtori Tarja Asula puh. 040 900 1322 ja opiskelijoiden valmentajat.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Erasmus+ -hankkeen kokouksessa Italiassa oli viisi opiskelijaa ja yksi opettaja Novidasta. Osallistujat tapasivat Euroopan parlamentin puhemiehen Antonio Tajanin Roomassa.

Novidan luonnontiedelinjan 1L opiskelijat tutustuivat opettaja Enni Grönlundin johdolla alkutuotantoon ja koulutilan sikalaan. Oppaina toimivat tilan isäntäpari Satu (2. vas.) ja Tuomas Levomäki sekä Luonnonvara-alan opettaja Virpi Loivarinne.

Uudenkaupungin toimipaikan B-rakennuksessa lauantaina järjestetty Tuu #messiin -tapahtuma veti runsaasti väkeä tutustumaan seudun työpaikkoihin ja elämään.

Oppilaitoksen omalla ständillä messuvieraita palvelivat liiketoiminnan 2. vuoden opiskelijat Kira Kirveskallio (vas.), Venla Soini ja Fyn Bunsuk.

Opettaja Outi Tanhuanpää kävi Hollannissa tutustumassa ROC Friesepoort Sneek -oppilaitokseen. Kuvassa vasemmalta Outi, liiketoiminnan mentori Ted Hobma, kv-henkilö Mirela Niemeijer ja U:gin toimipaikan liiketoiminnan opiskelijat Arttu Haapanen ja Valtteri Verha.