Monikampus-toimintamalli on osaamisen ekosysteemi

Loimaan Monikampuksen tavoitteena on luoda ”yhden luukun” kumppanuuskampus-malli, joka mahdollistaa nopean, tarpeidenmukaisen ja ennakoivan reagoimisen loimaalaisten yritysten ja työntekijöiden osaamis- ja työvoimatarpeisiin. Loimaan Monikampuksessa tiivistetään yhteistyötä työvoimaviranomaisten, eriasteisten koulutuksen järjestäjien, elinkeinotoimijoiden ja yritysten kanssa ja parannetaan koulutuksen järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden välistä vuorovaikutusta ja tiedonkulkua.  Loimaan monikampuksessa  sujuvoitetaan ja edistetään siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle. Erityisenä tavoitteena on korkeakoulutuksen tuominen Loimaalle erilaisin etäopiskelun keinoin.

Mikä on Monikampus-toimintamalli

Loimaan Monikampus on osaamisen ekosysteemi, joka ei vaadi seiniä, kattoa tai lattiaa vaan toimivan yhteistyöverkoston, jolla on sama päämäärä: osaavan työvoiman saaminen alueelle. Loimaan monikampus vastaa alueen verkoston toiminnasta ja koordinoi sitä. Verkosto on sitoutunut Monikampus-toimintamalliin ja tekee aktiivista yhteistyötä. Loimaan monikampukseen kuuluvat alueen koulutustoimijat, elinkeinoelämä, työvoimahallinto ja Loimaan kaupunki.

Ajankohtaista