Ilmoittaudu tästä: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Kbjq97V7mE-xVwr09p_CROD-jM8swK9CqezS-IS0PZpUMjQyWEpYTEM1SERBREhGN1ZLSkhJOThMVy4u

Väyläopinnoissa Novidan opiskelija suorittaa opintojensa aikana Satakunnan ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja.
Hyväksytysti suoritetut väyläopinnot oikeuttavat pääsylippuun SAMK:n tutkinto-opiskelijaksi samaan tai vastaavaan tutkinto-ohjelmaan. Lisäksi nämä suoritetut opinnot saa sisällytetty niin suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon kuin tuleviin amk-opintoihin. Edellytyksenä on, että jatko-opintoihin hakeutuu suoraan valmistumisen jälkeen.