Sosiaali- ja terveysalaa voi opiskella Novidan kaikilla kolmella toimipaikalla. Alalla on parhaillaan käynnissä kaksi hanketta, HOIVA ja POLJIN, joilla pyritään vastaamaan vallitsevaan työvoimapulaan. Uudistuvat tutkinnon perusteet tuovat oman arkeen oman haasteensa, kun sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon rakenteeseen on tulossa muutoksia.

Uudistuvat tutkinnon perusteet haastavat tutut rakenteet

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistetut tutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.8.2024. Loimaan sosiaali- ja terveysalan opettaja Heidi Haapaniemi-Kahala kertoo, että tutkinnon rakenne on jonkin verran muuttumassa, mikä tuo omat haasteensa niin oppilaitokseen kuin työpaikoille.

Uusiin tutkinnon perusteisiin pääsee tutustumaan Opetushallituksen järjestämässä webinaarissa 25.4. klo 13–15. Webinaari on kohdennettu sosiaali- ja terveysalan yrityksille ja organisaatioille. Voit lukea lisää webinaarista tästä.

HOIVA – Hoiva-avustajaksi Novidassa -hankkeella lisää hoiva-avustajia kuntayhtymän jäsenkuntiin

Maaliskuussa päättyvässä Hoiva-hankkeessa tavoitteena on ollut kouluttaa 31.03.2024 mennessä 30 hoiva-avustajaa yhteistyössä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien (Aura, Huittinen, Koski Tl, Lieto, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Uusikaupunki) sekä näissä kunnissa sijaitsevien työelämän yhteiskumppaneiden kanssa.

Heidi Haapaniemi-Kahala kertoo, että hanke on mahdollistanut hoiva-avustajakoulutuksen aloittamisen ja kehittämisen Novidassa sekä hyvän yhteistyön työelämän kanssa. ”Iso kiitos työelämälle hyvästä yhteistyöstä hoiva-avustajaopiskelijoiden kouluttamiseksi.” sanoo Haapaniemi-Kahala. Hankkeen avulla on pystytty vastaamaan työelämän lisääntyneeseen työvoimatarpeeseen, ja hoiva-avustajakoulutuksen tietoisuus on lisääntynyt alueellisesti.

”Hoiva-avustajakoulutuksen hakijamäärät ovat lisääntyneet hankkeen aikana ja maaliskuun loppuun mennessä hankkeen kautta valmistuu melko iso joukko hoiva-avustajia.” Haapaniemi-Kahala kertoo. ”Hoiva-avustajakoulutus on ollut monelle opiskelijalle hyvä vaihtoehto vaihtaa alaa tai aloittaa opinnot hieman matalammalla kynnyksellä. Koulutus antaa myös erinomaisen mahdollisuuden jatkaa opintoja lähihoitajaksi ja muutama opiskelija onkin ollut innostunut jatkamaan opintoja lähihoitajaksi.” lisää Haapaniemi-Kahala.

HOIVA-hanketta rahoittaa OPH (Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus).

POLJIN- Polkuja jatko-opintoihin -hankkeella helpotusta varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimapulaan

Vasta käynnistyvässä Poljin-hankkeessa pyritään helpottamaan niin varhaiskasvatuksen kuin sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimapulaa sekä alan veto- ja pitovoimaa. Varhaiskasvatuksen osalta hankkeen tavoitteena on saada varhaiskasvatukseen uusia opettajia sekä työelämässä jo olevista työntekijöistä että varhaiskasvatukseen suuntaavista lähihoitajaopiskelijoista. Sosiaali- ja terveysalalla hankkeessa keskitytään urakehityksen edistämiseen täydennys- ja jatkokoulutusten avulla.

Loimaan sosiaali- ja terveysalan opettaja Kirsi Mäki kertoo, että tällä hetkellä tehdään monenlaista hankkeen käynnistämiseen liittyvää suunnittelutyötä. POLJIN-hankkeen perustiedot löytyvät Turun kaupungin sivuilta, mutta hankkeelle on suunnitteilla oma blogisivusto, joka saataneen auki helmikuussa. Sidosryhmille on suunniteltu kehittämispäivää 6.3. Sen tarkempi aikataulu ja ohjelma varmistuu lähempänä ajankohtaa. ”Kunhan POLJIN-hanke kunnolla pyörähtää käyntiin, niin varmasti tulee olemaan enemmänkin kerrottavaa sidosryhmille.” Mäki lupaa.

POLJIN-hanketta toteuttaa Turun kaupungin/Turun ammatti-instituutin vetämä verkosto, jossa Novidan lisäksi muina jäseninä ovat WinNova, Salon seudun ammattiopisto ja Linnasmäen opisto. Hankeaikaa on 31.7.2026 saakka.

POLJIN-hanke toteutetaan EU:n osarahoituksella (Euroopan sosiaalirahasto, ESR+).