Turun AMK:n, Loimaan kaupungin ja Novidan 9.6.2023 solmima kumppanuussopimus vahvistaa ammattikorkeakoulun, sen osaamisen ja opiskelijoiden kiinnittymistä Loimaan alueen yrityksiin ja lisää myös kaikkien osapuolien yhteistyötä.

Uudessakaupungissa vastaavan sopimuksen Turun AMK:n kanssa solmi Uudenkaupungin kaupunki 16.6.2023.

Maakuntakampuksen nimellä kulkeva yhteistyömalli tuo aiempaa tiiviimmin maakuntien yritysten hyödyksi mm. amk:n tutkimus- ja kehitystyötä, projektitöitä sekä tutkinto- ja kansainvälisiä amk-opiskelijoita tekemään harjoittelujaksoja ja opinnäytetöitä. Myös amk:n rekrytointipalvelua alueilla lisätään.

Turun AMK:n rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila, Loimaan kaupunginjohtaja Jari Rantala ja Novidan pedagoginen rehtori Petri Lähde.

– Varsinais-Suomessa tarvitaan korkeakouluosaamista koko maakunnassa. Maakuntakampusmallin avulla pystymme tuomaan osaamista laajemmin alueen käyttöön, sanoi sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila.

– Osaava työvoima on alueen yritysten ja elinkeinojen toiminnan ja kehittämisen kannalta ehdottoman tärkeää. Haluamme varmistaa, että osaavaa työvoimaa on jatkossakin tarjolla. Korkeakouluyhteistyö ja uusia toimintamallien kehittäminen on tässä keskeistä. Loimaan kaupungin strategiassa yhtenä kärkihankkeena on osaavan työvoiman saatavuus ja siihen liittyvä monikampustoimintamallin kehittäminen, kertoi Loimaan kaupunginjohtaja Jari Rantala.

– Novidan tehtävänä on toisen asteen koulutuksenjärjestäjänä osaltaan varmistaa alueidensa osaavan työvoiman saatavuus. Novida tarjoaa yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa sujuvia väyläopintoja omille opiskelijoilleen, joka mahdollistaa opiskelijoiden kiinnittymisen oman paikkakuntansa työvoimaksi. Väyläopintoja kehitetään nyt myös ammattialakohtaiseen suuntaan, sanoi Novidan pedagoginen rehtori Petri Lähde.

Kumppanuussopimuksen tekijöitä: Turun AMK:n rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila, Loimaan kaupunginjohtaja Jari Rantala, Novidan pedagoginen rehtori Petri Lähde, Turun AMK:n koulutus- ja tutkimuspäällikkö Riitta-Liisa Lakanmaa, Loimaan kaupungin yritysneuvoja Paula Avellán, Pemamekin henkilöstöpäällikkö ja Loimaan kauppakamariosaston asiamies Niina Nurmi, Novidan projektipäällikkö Anneli Frantti.

Kumppanuus tuo mahdollisuuksia kehittää myös jatkuvaa oppimista ja yrityksissä jo työskentelevien osaamista ja ammattitaitoa. Vastavuoroisesti myös yritykset voivat halutessaan toimia kouluttajina oman erityisalansa osalta.

Maakuntakampus-toiminnan myötä sekä Loimaa että Uusikaupunki saavat myös omat amk-yhteyshenkilöt. Toimintaan kytkeytyy Osaajia maakuntaan-hanke, jota rahoittaa Varsinais-Suomen liitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) –määrärahasta. Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.5.2023- 31.5.2024.