Loimaan tai Uudenkaupungin työnantajat ja opintoyhteisö opintojen tukena Monimuotokoulutus (Salo) tai Verkkosairaanhoitajakoulutus

Mikäli olet yhteishaussa 15.3 – 30.3.2023 hakemassa yllä oleviin sairaanhoitajaopintoihin, ja olet kiinnostunut yhteisöllisestä opiskelusta ja tuesta Loimaan tai Uudenkaupungin alueella, voimme tarjota sinulle

 • Sairaala-harjoittelupaikan Loimaan tai Uudenkaupungin alueelta, ammattitaitoa edistävää harjoittelua opinnoissa on kaikkiaan 90 osp
 • Mahdollisuuden hyödyntää Novidan yhteydessä toimivaa etäopiskelupistettä (Hubi Loimaa ja Pointti Uki), jossa voit rauhassa keskittyä etäluentoihin
 • Etäopiskelupisteessä voit myös opiskella yhdessä muiden kanssa ja osallistua esim. ryhmätöihin
 • Suunnitelmissa on myös järjestää ryhmän aloituspäiviä ja etäopintojen tukea tarvittaessa etäopiskelupisteessä
 • Opintoyhteisö toteutuu, jos opiskelupaikan saaneiden joukossa on riittävästi kiinnostuneita. Asiasta kysytään ja tiedotetaan ennen opintojen alkua.
 • Opintoyhteisölle suunnitellun tuen järjestyminen on tällä hetkellä ehdollista ja riippuu siitä, saammeko ryhmän kokoon. Positiivisella mielellä odotamme!

Mikäli olet esimerkiksi Loimaan tai Uudenkaupungin alueesta kiinnostunut lähihoitaja tai kohta valmistuva ylioppilas, yhteisöllinen opiskelu voisi olla hyvä tuki opiskeluusi ja tsempata sinua eteenpäin. Myös harjoittelujen järjestelyihin saat tukea.

Loimaa tarjoaa myös sairaanhoitajakoulutuksen aloittaville paketin, jossa tämän vuoden aikana kirjansa toiselta paikkakunnalta Loimaalle siirtävät saavat ensimmäisen kuun vuokran ilmaisena. Kysy lisää: Vuokra-asunnot | Loimaa

Tutustu: Loimaa ja Uusikaupunki, kaupunkien sivustot:

Loimaa | Luonnollisesti Loimaa!

Uusikaupunki.fi


Alla olevat koulutussisällöt ovat suoraan Turun AMK:n sivustolta. Voit lukea ne myös tästä. Linkistä pääset tarkempiin tietoihin ja AMK:n hakuohjeisiin.

Monimuotokoulutus, Salo, kevään yhteishaku 15. – 30.3.2023

Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto, Salo | Turun AMK – Turun ammattikorkeakoulu (turkuamk.fi)


Sairaanhoitajana olet hoitotyön osaaja. Tehtävänäsi yhteiskunnassa on tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttään. Sairaanhoitajana osaat toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa.

Opiskele joustavasti, myös työn ohessa

Sairaanhoitajaopintojen sisältö

Sairaanhoitaja (AMK) -opintojen laajuus on 210 op ja suunniteltu kesto 3,5 vuotta. Opinnot muodostuvat seuraavasti:

Ydinosaaminen 180 op

 • Hoitotyön kieli- ja viestintäopinnot
 • Sosiaali- ja terveysalan sekä hoitotyön tieteelliset perusteet
 • Asiakkaan kohtaaminen ja hoitotyön perusteet työelämässä
 • Terveyden edistäminen ja asiakkaan omahoidon tukeminen sekä ohjaus moniammatillisesti
 • Osallisuutta ja hyvinvointia tukeva hoitotyö asiakkaan elämänkaaren eri vaiheissa
 • Kansansairauksia sairastavan hoitotyö, tiedonhallinta ja päätöksenteko
 • Uudistuvat digitaaliset sosiaali- ja terveysalan palvelut ja hoitotyön johtaminen
 • Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 90 op, josta opinnäytetyö on 15 op

Laajentava osaaminen 30 op

 • vapaasti valittavat ja vaihtoehtoiset suuntavat opinnot

Opiskelu on käytännönläheistä ja harjoittelu on kiinteä osa opintoja. Luokka- ja simulaatioharjoituksissa opit perustaidot, jonka jälkeen siirryt harjoitteluun aidoissa hoitotilanteissa ja -tiloissa. Lisäksi opinnot sisältävät luento-, verkko- ja itsenäistä opiskelua.

Vapaasti valittavista ja suuntaavista opinnoista (30 op) voit valita kulloinkin tarjolla olevista opintojaksoista sinua kiinnostavia hoitotyön osa-alueelle. Suuntaavia opintoja on esimerkiksi

 • akuutti- ja tehohoidon,
 • sisätauti-kirurgisen,
 • perioperatiivisen,
 • gerontologisen,
 • mielenterveys- ja päihdehoitotyön,
 • lasten, nuorten ja perheen hoitotyön ja
 • palliatiivisen hoitotyön alueelta.

Kaikkia näitä suuntaavia opintoja ei ole välttämättä aina tarjolla, vaan tarjonta ja vaihtoehdot riippuvat muiden muassa opiskelijoiden kiinnostuksesta ja valinnoista.

Valmistuttuasi toimit itsenäisesti hoitotyön asiantuntijana hoitaessasi potilaita ja samalla kun toteutat lääketieteellistä hoitoa. Autat ihmistä kohtaamaan sairastumisen ja vammautumisen sekä tuet häntä kuoleman lähestyessä. Toimit yhteistyössä eri ammattiryhmien kuten lääkäreiden, fysioterapeuttien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Voit työskennellä terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa, ensihoitoyksiköissä, lääkäriasemilla, terveysalan järjestöissä ja itsenäisenä yrittäjänä sekä digitaalisissa palveluympäristöissä, toteuttaen ja kehittäen hoitotyötä.

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suorittanut voi hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta virallista oikeutta harjoittaa sairaanhoitajan ammattia. 

Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa monipuoliset kansalliset ja kansainväliset työuramahdollisuudet. Kokemuksen kartuttua ja lisäkoulutuksen myötä voi saada myös erityistehtäviä hoitotyössä. Voit esimerkiksi pitää itsenäisesti sairaanhoitajan vastaanottoa, suorittaa lisäkoulutusta vaativia toimenpiteitä, erikoistua johonkin hoitotyön erityisaihepiiriin, vaikkapa haavahoidon asiantuntijaksi, ja olla mukana kehittämässä siihen liittyvää toimintaa työyhteisössä. Joissakin tapauksissa sairaanhoitajan työ voi olla muutakin kuin asiakastyötä, esimerkiksi järjestöissä sairaanhoitaja voi toimia hoitotyön asiantuntijana erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot, kevään yhteishaku 15. – 30.3.2023.

Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot | Turun AMK – Turun ammattikorkeakoulu (turkuamk.fi)

Sairaanhoitajana olet hoitotyön osaaja. Tehtävänäsi yhteiskunnassa on tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttään. Sairaanhoitajana osaat toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa.

Opiskele tutkinto osittain verkkototeutuksena

Sairaanhoitajakoulutuksen verkkototeutuksessa suoritat kaikki teoriaopinnot verkko-opiskelumenetelmiä käyttäen. Luokka- ja simulaatioharjoitukset suoritat ammattikorkeakoulun tiloissa lähiopetuksena, ja opintoihin kuuluvan harjoittelun harjoittelupaikalla.

Verkko-opiskelu voi sisältää aikataulutettua kontaktiopetusta, ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua. Kontaktiopetus toteutuu päivä- ja iltaopetuksena. 

Sairaanhoitajakoulutuksen opintojen sisältö

Sairaanhoitaja (AMK) -opintojen laajuus on 210 op ja suunniteltu kesto 3,5 vuotta. Opinnot muodostuvat seuraavasti:

Ydinosaaminen 180 op

 • Hoitotyön kieli- ja viestintäopinnot
 • Sosiaali- ja terveysalan sekä hoitotyön tieteelliset perusteet
 • Asiakkaan kohtaaminen ja hoitotyön perusteet työelämässä
 • Terveyden edistäminen ja asiakkaan omahoidon tukeminen sekä ohjaus moniammatillisesti
 • Osallisuutta ja hyvinvointia tukeva hoitotyö asiakkaan elämänkaaren eri vaiheissa
 • Kansansairauksia sairastavan hoitotyö, tiedonhallinta ja päätöksenteko
 • Uudistuvat digitaaliset sosiaali- ja terveysalan palvelut ja hoitotyön johtaminen
 • Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 90 op, josta opinnäytetyö on 15 op

Laajentava osaaminen 30 op

 • vapaasti valittavat ja vaihtoehtoiset suuntavat opinnot

Suuntaavilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla voit valita kulloinkin tarjolla olevista opintojaksoista 30 opintopistettä sinua kiinnostavia hoitotyön osa-alueiden opintoja. Suuntaavia opintoja on esimerkiksi

 • akuutti- ja tehohoidon,
 • sisätauti-kirurgisen,
 • perioperatiivisen,
 • gerontologisen,
 • mielenterveys- ja päihdehoitotyön,
 • lasten, nuorten ja perheen hoitotyön ja
 • palliatiivisen hoitotyön alueelta.

Kaikkia näitä suuntaavia opintoja ei ole välttämättä aina tarjolla, vaan tarjonta ja vaihtoehdot riippuvat muiden muassa opiskelijoiden kiinnostuksesta ja valinnoista.  Opiskelu on käytännönläheistä ja harjoittelu on kiinteä osa opintoja. Luokka- ja simulaatioharjoituksissa opit perustaidot, jonka jälkeen siirryt harjoitteluun aidoissa hoitotilanteissa ja -tiloissa. Lisäksi opinnot sisältävät luento-, verkko- ja itsenäistä opiskelua. Opiskelu tapahtuu pääosin suomen kielellä, mutta käytämme paljon englanninkielistä opiskelumateriaalia.