Elokuun ensimmäisenä päivänä aloitti toimintansa Novidan uusi organisaatio. Jopa historiallisen suuressa uudistuksessa useat avainhenkilöt joko valittiin uusiin tehtäviin tai rekrytoitiin koulutuskuntayhtymään kokonaan uusina työntekijöinä.

Kuntayhtymäjohtajan ja pedagogisen rehtorin virat lakkautettiin ja uuteen johtavan rehtorin virkaan valittiin aikaisemmin pedagogisena rehtorina toiminut Petri Lähde. Hän lähtee luotsaamaan Liedossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa toimivaa Novidaa luottavaisin mielin kohti tulevaisuuden muuttuvia haasteita. ”Uusi organisaatio, uudet toimijat ja työnkuvat ovat mahdollisuus saada Novidan toimintaan uudenlaista myötätuulta uusien ajatuksien ja kokeilujen kautta, kuitenkaan meidän perustehtäväämme unohtamatta”, kertoo Petri.

Johtavan rehtorin lisäksi Novidaan valittiin (eläköityvien apulaisrehtoreiden tilalle) uudet rehtorit. Uudenkaupungin ja Liedon rehtorina tehtävänsä aloitti Timo Kulmala. Timo kertoo taustastaan seuraavaa: ”Novida on ensimmäinen vakituinen työtehtäväni ja olen työskennellyt talossamme ensin matemaattisten aineiden opettajana. Muutaman vuoden jälkeen opetusten ohessa toimin liiketalouden ja median tiimivastaavana ennen kuin aloitin koulutuspäällikkönä Loimaalla, Turuntiellä. Kaikkiaan olen päässyt seuraamaan kahdenkymmenen vuoden ajan ammatillisen koulutuksen muutosta erilaisissa vastuutehtävissä. Uudessa virassa haluan olla mukana mahdollistamassa sekä kannustamassa opettajia niin uusien pedagogisten ratkaisujen kuin koulutustuotteiden rakentamisessa”, Timo jatkaa.

”Opiskelijoiden koulutuksen ohella ohjaus ja tuki läpi koko matkan ammattilaisiksi on äärimmäisen tärkeää, ja jokainen opiskelija on meille merkityksellinen. Minun ja kaikkien meidän tulee toimia toisiamme kunnioittaen ja oikeudenmukaisesti”, hän vielä kiteyttää.

Loimaalla puolestaan uutena rehtorina aloitti elokuussa Santtu Palokangas. Hän työskenteli aikaisemmin ammatillisen opettajan tehtävissä eri koulutuksenjärjestäjien palveluksessa sekä viimeiset neljä vuotta Mercuriassa koulutuspäällikkönä. ”Rehtorin työ mahdollistaa minulle uudet ammatilliset haasteet, ja tuo mukanaan Loimaan ison oppilaitoksen kehittämistyön. Mukavat, osaavat kollegat ja henkilökunta ovat kärsivällisesti jaksaneet perehdyttää minua uuden organisaation käytäntöihin. Iso kiitos heille jo tässä vaiheessa siitä”, kiittää Santtu.

Kuntayhtymän talous- ja hallintojohtajana jatkaa edelleen Jukka Haapala ja Novidan Loimaan lukion rehtorina Hannu Lahti.

Novidan päällikköorganisaatiotasoon tuli myös paljon muutoksia

Loimaan toimipaikoissa uusina koulutuspäällikköinä aloittivat Riitta Mäki ja Petri Järvinen. Riitta vastaa Hämeentien yksikön koulutusaloista sekä Myllykyläntiellä ajoneuvoasentaja- ja koneistaja-/levyseppähitsaaja-koulutuksista. Riitta tuli Novidaan Turun kaupungissa työllisyyden palvelukokonaisuudesta, jossa työskenteli palvelupäällikkönä. Sitä ennen hän toimi Turun ammatti-instituutissa mm. koulutuspäällikkönä eri koulutusaloilla. Hänestä on mielenkiintoista nähdä koulutusalojen toimintaa eri näkökulmista ja tutustua uuden talon tapoihin. ”Yhteistyön merkitys eri toimijoiden, opettajien ja henkilöstön kanssa on tärkeää, varsinkin kun ammatillinen koulutus on muutoksessa ja jatkuvan oppimisen merkitys kasvaa eri ikäisten keskuudessa”, Riitta lisää.

Petri Järvisellä on vastuullaan koko Turuntien yksikkö kaikkine koulutusaloineen. Hän kertoo aloittaneensa työt ammatillisen koulutuksen parissa jo vuosituhannen alussa. ”Työskentelin vastuuopettajana ja rehtorinakin yksityisen koulutuksen järjestäjän palveluksessa yli kuusi vuotta. Sen jälkeen sain mahdollisuuden edistää ihmisten työkykyä ja kehittää työkyvyn johtamista. Sitä jatkui myös lähes kuuden vuoden ajan, kunnes taantuma hiljensi markkinat, jonka jälkeen siirryin tekemään hanketyötä ammattikorkeakouluun, ja siitä reilun kahden vuoden jälkeen palasin takaisin ammatillisen koulutuksen pariin. Viimeiset seitsemän vuotta työskentelin hieronnan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen parissa tehden kaikkea mahdollista aina opetuksesta hallinnon tehtäviin”, hän kertoo aikaisemmasta työurastaan.

Kysyttäessä kuinka uusi työtehtävä on lähtenyt liikkeelle Petri vastaa seuraavasti: ”Ensimmäiset viikot Novidassa ovat olleet mukavia ja mielenkiintoisia. Koen olevani tervetullut, ja kiitos siitä kuuluu kaikille työkavereille. Ison organisaation etu on siinä, että asioita voidaan viedä eteenpäin ryhmässä tai vuorovedolla.”

Satu Kaurala jatkaa koulutuspäällikkönä Myllykyläntien yksikössä vastaten kaikista palvelualoista sekä tekniikan osalta putkiasentajista, talonrakentajista ja sähköasentajista. ”Odotan innolla monipuolisten työtehtävieni jatkumista, ja haluan olla aktiivisesti mukana uuden strategian mukaisessa kehittämistyössä helposti lähestyttävänä esihenkilönä sekä kollegana. Toivon positiivista ilmapiiriä ja mahdollistamista sekä tiimityöskentelyä. Yhteistyössä on voimaa.”, kiteyttää Satu.

Liedon toimipaikan uutena koulutuspäällikkönä aloitti aikaisemmin Uudessakaupungissa koulutuspäällikkönä toiminut Aleksi Lehikoinen. Nuoresta iästään huolimatta hän on tehnyt pitkän uran logistiikka-alalla ammatillisena ohjaajana, opettajana sekä Uudenkaupungin teknisten alojen koulutuspäällikkönä. ”Odotan monipuolista, vaihtelevaa ja toivottavasti myös antoisaa työtä. Tekemistä riittää. Edeltäjäni on saanut hyvän nosteen Liedossa päälle, ja pyrin jatkamaan tätä kehitystyötä eteenpäin”, sanoo Aleksi.

Liedossa ja Uudenkaupungin liiketoiminnassa aikaisemmin koulutuspäällikkönä työskennellyt Paula Kairinen siirtyi Novidan uuteen kehityspäällikön tehtävään. Hankkeiden, kansainvälisen toiminnan, markkinoinnin, työelämäpalveluiden ja oppisopimustoiminnan vastuualueiden lisäksi hänelle kuuluu myös kaikkien kolmen toimipaikan yritysyhteistyön ja verkostojen rakentaminen. ”Edetään rauhassa ja katsotaan, millaiseksi uusi tehtäväkenttä alkaa muotoutua”, sanoo Paula. ”Vastuualueiden osaavat ja rautaiset ammattilaiset saavat ensi alkuun perehdyttää minua uusiin toiminta-alueisiin”, hän jatkaa.

Uudessakaupungissa koulutuspäällikkönä palvelualoilla jatkaa Suvi Laurikkala. Muutaman vuoden tauon jälkeen hänelle koulutusaloina tulivat sosiaali- ja terveysalan sekä catering-alan lisäksi ennestään tutut prosessi-, liiketoiminta- ja elintarvikeala. ”Lähden mielelläni edelleen kehittämään koulutusalojen toimintaa ja mahdollistamaan opiskelijoille monipuolisia opintopolkuja yhdessä opettajien kanssa. Toimenkuvan hieman muuttuessa odotan mielenkiinnolla uusia haasteita”, hän kertoo.

Suvin työparina Uudessakaupungissa aloitti elokuun alussa tekniikan alojen koulutuspäällikkönä Pauli Karihtala. Pauli on toiminut monipuolisissa opetusalan tehtävissä ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä ja perusopetuksessa opettajana sekä esihenkilönä, joista viimeiset noin 20 vuotta rehtorina. Opetusala kokonaisuutena, erityisen tuen prosessit ja ohjaus sekä eri rahoittajien kehittämishankkeet ovat tulleet myös tutuiksi. ”Uusi koulutuspäällikön tehtävä on kokonaisuutena mielenkiintoinen ja innostava. Työssä voi hyödyntää laajasti aiemmin kartutettua kokemusta ja osaamista”, sanoo Pauli. ”Minua kiinnostaa verkostotyö, joka tuo hyvän mahdollisuuden tutustua alueen toisiin toimijoihin ja yrityksiin. He ovat ammatillisen koulutuksen sekä alojen kehittämisessä tärkeitä yhteistyökumppaneita”, hän korostaa. Novidan uutena toimena perustettiin myös opiskelupalvelupäällikön virka, johon valittiin Sanni Kouki. Opiskelupalvelupäällikön työnkuvaan kuuluvat lähes kaikki opiskeluhuoltoon liittyvät tehtävät kolmella eri toimipaikalla. Aikaisemmin Sanni on toiminut 15 vuotta opetusalan erilaisissa työtehtävissä, joista viimeisimpänä perusopetuksen ja lukion rehtorina. ”Odotan innolla monipuolisia työtehtäviä lainsäädännön ja opetustoimen kentän parissa. Yksin, yhdessä ja sidosryhmien kanssa!” hän toteaa.