Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä – LSKKY ja sen ylläpitämä Novida ammattiopisto ja lukio ovat mukana useissa kehittämistoimenpiteissä omistaja- ja ympäristökuntiensa kanssa. Oma polku on OKM:n rahoittama, 250 000 €:n hanke ajalle 1.8.2020–30.6.2023, jossa tehdään erityisesti kuntien työvoimatoimijoiden kanssa yhteistyötä. Novida kehittää työttömille tarveharkintaisia haku- ja koulutuspalveluita työllistymisen edistämiseksi. 

Oma polku -hankkeessa toimitaan yhteistyössä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään kuuluvien kuntien, alueen TE-palveluiden, sosiaali- ja nuorisotyön sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää työ- ja elinkeinoelämän tarpeiden pohjalta yksilöllisiä opintopolkuja työllistymisen edistämiseksi sekä ehkäistä pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien ja nuorten syrjäytymistä. Hankkeessa on mahdollisuus pilotoida uudenlaisia toimintamalleja yhteistyössä hankeverkoston kanssa. 

Oma polku -hankkeessa on elokuussa 2022 aloittanut Loimaalla kaksi uutta työntekijää: hankekoordinaattori Annika Lehto ja hanketyöntekijä Seija Jylhä. Syksyn aikana uudet hanketyöntekijät muun muassa tutustuvat hankkeen verkostoihin ja kartoittavat alueen koulutustarpeita esimerkiksi työvoimakoulutuksen osalta. Lisäksi Oma polku -hanke on mukana 4.10. Loimaalla järjestettävässä Novidan rekrytapahtumassa. Tapahtumasta tiedotetaan lisää myöhemmin mm. Novidan nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Uudessakaupungissa Tiina Alkio tarjoaa jatkossakin uraohjaajan palveluja. Lisäksi hankkeessa toimii yhteensä kymmenen kummiopettajaa eri aloilta.

Otathan tarvittaessa yhteyttä hankkeeseen liittyvissä asioissa:

Hankekoordinaattori Annika Lehto, Novida Loimaa, p. 040 558 6464 annika.lehto@novida.fi

Hanketyöntekijä Seija Jylhä, Novida Loimaa, p. 040 514 1880  seija.jylha@novida.fi

Uraohjaaja Tiina Alkio, Novida Uusikaupunki ja Lieto, p. 040 485 0090 tiina.alkio@novida.fi 

Oma polku -hanke päättyy 30.6.2023