Arvot, missio, visio

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on 24.4.2018 hyväksynyt kuntayhtymän strategian. Strategia on kuvattu puuna (oikealla), jonka kasvustosta ilmenevät kuntayhtymän visio, missio ja arvot sekä toimintaa kuvaavat stategiset tavoitteet ja toimintamallit.

Menestyksen avaimet

Työelämä – opetus on työelämälähtöistä
Yrittäjyys – on mahdollisuus kaikille
Yhteistyö – teemme aktiivisesti sidosryhmätyötä
Osaamisen ylpeys – olemme sivistysoppilaitos
Yksilölliset opintopolut – mahdollistamme yksilölliset opintopolut
Opettajuuden muutos – huolehdimme uusiutumiskyvystämme
Lupa kokeilla – etsimme ja kokeilemme vaihtoehtoisia toimintamalleja

Toiminnalliset tavoitteet

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä määrittää vuosittain toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvion laadinnan yhteydessä. Strategiset painopistealueet asetetaan henkilöstön, asiakkuuden, ydinprosessien ja talouden näkökulmasta. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen, työelämän ja yhteiskunnan muutoksia seurataan aktiivisesti ja niihin reagoidaan nopeasti.

LSKKY Strategiapuu 2018